เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 23 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)

 เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 

หลักการและเหตุผล
         Effective Collection Call เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเจรจาทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ และแบบเผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง  ประเทศไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ มีหลายกฎเกณฑ์ที่ทำให้ลูกหนี้บางรายอาศัยช่องว่างกฎหมายในการหลีกเลี่ยงการจ่ายชำระหนี้ ดังนั้นในการเจรจาเพื่อทวงถามทุกครั้งนั้น พนักงานการเงินหรือแผนกที่เกี่ยวข้องจะต้องมีศิลปะการเจรจา รวมทั้งเทคนิคที่สามารถทวงถามหนี้แบบเร่งรัด ให้ทันตามกำหนดชำระได้ หรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยภาพลักษณ์ในการทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ ดังนั้นการทวงถามยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้คำพูดเป็นอย่างมาก

        หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าถึงปัญหา เพื่อใช้ในการหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเศษ และฝึกสคริปสำหรับการ Call จริง ในการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้อบรมจะได้ร่วมทำ Workshop สำหรับการติดตามทวงหนี้ในสถานการณ์นั้น ๆ หากจะต้องเจอกับความหลากหลายของพฤติกรรมการปฏิเสธของลูกค้าแต่ละแบบแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้มองปัญหาออก และเลือกใช้สคริปในการโทรกับลูกค้าประเภทนั้นๆ ได้ดี

 

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

        -  ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

        -  ผู้ที่ต้องการฝึกการโทรทวงหนี้ ให้เกิดความชำนาญเป็นมืออาชีพ ไม่หวั่นไหวหรือข้อแก้ตัวของลูกหนี้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

        2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการใช้สคริปในการโทร และการสนธนาแบบเผชิญหน้าให้เป็นธรรมชาติ

        3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการทวงถามหนี้ได้จริงในการทำงาน

หัวข้อและกำหนดการการอบรม

Module 1: ปรับทัศนคติและความคิด ให้มีความเข้าใจ เพิ่มกำลังใจ ให้หนักแน่นในการปฏิบัติหน้าที่

-          ลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่

-          ประเภทของลูกหนี้

-          ความต้องการของลูกหนี้

-          นานาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ของลูกหนี้

      Group Activity 1

           Module 2: เทคนิคการทวงหนี้ให้สำเร็จตามพฤติกรรมความหลากหลายของลูกหนี้

-          เรียนรู้นิสัยและพฤติกรรมของลูกหนี้

-          เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เปิดใจ

-          ปัญหาของพนักงานที่เกิดขึ้นขณะทวงหนี้

-          วิธีการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกหนี้

-          Talking and Sharing Case

       Workshop

            Module 3: การปฏิบัติการทวงถามหนี้

-          เทคนิคและสคริปในการเจรจาต่องรองกับลูกหนี้

-          การจัดการกับลูกหนี้ (เป้าหมาย -> แผนงาน -> การปฏิบัติ)

-          การสร้างรายงานการติดตาม Daily ,Weekly, Monthly Plan อย่างมีประสิทธิภาพ

-          การใช้น้ำเสียงและคำพูดในการทวงถามอย่างมืออาชีพ

-          เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด สร้างความไว้วางใจกับลูกหนี้

      Group Activity 2

           Module 4: การควบคุมอารมณ์และการเลือกวิธีปฏิบัติกับลูกหนี้

-          ภาษาและคำพูดที่ถูกต้องเหมาะสม

-          เทคนิคการเปิดบทสนทนาในการใช้โทรศัพท์

-          ทักษะการฟัง และตั้งคำถาม ในการเสนอทางเลือกให้กับลูกหนี้

-          หลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจลูกหนี้

-          Talking and Sharing Case

-          สรุปเนื้อหาโดยรวม

          Q&A

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)
             1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม
             2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ผู้สอน   อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
             
ที่ปรึกษาด้านการขายและอดีตผู้บริหารทีมงานขายบริษัทชั้นนำ ให้คำแนะนำด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ มีประสบการณ์อยู่ในงานบริการ, การขาย และพิธีกร, วิทยากร มากว่า 12 ปี และเป็น Image Coach ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ กำลังศึกษาปริญญาเอกด้านบริหารการจัดการ

การศึกษา
       - Stamford International University, Thailand MBA Marketing
       - West Coast College International university, Australia Business development certificate program Marketing Management
       - Ratchapat Suandusit University, Thailand Bachelor of Public Relations

ปัจจุบัน
       - วิทยากรการขาย การตลาด และการบริการ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
       - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Concept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์)
       - ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sister Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution 


กำหนดการ           วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567
สถานที่                  Zoom Online Meeting
ราคา                      1,500  บาท
                            • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
                            • นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน  


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :
หมายเหตุ :Online Training

online 18 เมษายน 2567...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
online 18 เมษายน 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
online 19 เมษายน 2567...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
online 19 เมษายน 2567...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 19 เมษายน 2567...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
online 19 เมษายน 2567...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 19 เมษายน 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 20 เมษายน 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 22 เมษายน 2567...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 23 เมษายน 2567...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 23 เมษายน 2567...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
online 23 เมษายน 2567...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 24 เมษายน 2567...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for management)
online 24 เมษายน 2567...เจาะลึกการค้นหา รากเหง้าของปัญหา ให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
online 27 เมษายน 2567...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
online 27 เมษายน 2567...การจัดการขยะ Waste Management ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 27 เมษายน 2567...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 29 เมษายน 2567...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 29 เมษายน 2566...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
online 29 เมษายน 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 30 เมษายน 2567...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
online 30 เมษายน 2567...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 7 พฤษภาคม 2567..Basic Maintenance System
online 7 พฤษภาคม 2567...HR for non-HR for Manager (การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
online 9 พฤษภาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
online 9 พฤษภาคม 2567..ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
online 9 พฤษภาคม 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด article
online 10 พฤษภาคม 2567...การเขียนอีเมลและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Email Writing and English Conversation For Business)
online 11 พฤษภาคม 2567...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 พฤษภาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 11 พฤษภาคม 2567...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
online 15 พฤษภาคม 2567...การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
online 15 พฤษภาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 17 พฤษภาคม 2567...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 18 พฤษภาคม 2567...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน
online 21 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
online 21 พฤษภาคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
online 23 พฤษภาคม 2567..การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 24 พฤษภาคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)
online 27 พฤษภาคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
online 28 พฤษภาคม 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการCopyright © 2013 All Rights Reserved.