อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 28 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อ.อภิชาติ ปริยานนท์

 อ.อภิชาติ ปริยานนท์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 

ประวัติวิทยากร

นายอภิชาติ ปริยานนท์
ที่ปรึกษาบริหารงานบุคคล และด้านกฎหมาย แรงงาน

ประสบการณ์ การบรรยาย

    • หลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

    • หลักสูตร ภาวะผู้นํา และการทํางานเป็นทีม

    • หลักสูตร การสร้างความผูกพัน จิตสํานึกรักองค์กร

    • หลักสูตร การมีส่วนร่วมและทํางานเป็นทีม

    • หลักสูตร การสรรหา และรักษาพนักงาน

    • หลักสูตร การประเมินผลงาน

    • หลักสูตร HR for new HR

    • หลักสูตร HR for Non HR

    • หลักสูตร การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

    • หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    • หลักสูตร กฎหมายแรงงานสําหรับผู้บริหาร

    • หลักสูตร บทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสวัสดิการ      

    • หลักสูตร บทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการลูกจ้าง

    • หลักสูตร กฎหมายแรงงานฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562

    • หลักสูตร การบริหารงานบุคคล ตามแนวพิพากษาศาลฎีกา      

    • หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร

    • หลักสูตร การจัดการงานธุรการมืออาชีพ

    • หลักสูตร การสอนงาน On The Job Training  

    • หลักสูตร Internal Audit ISO 9001/2015

    • หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

    • หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการลูกจ้าง

    • หลักสูตร 9 ทักษะ สําหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

    • หลักสูตร การบริหารงานและประสานงานกับ สหภาพแรงงาน

    • หลักสูตร การสั่งงานและมอบหมายงาน

    • หลักสูตร การบริหาร กิจกรรม 5 ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

    • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา

บรรยาย ภาษา

    • ไทย

    • อังกฤษ

การศึกษา

    ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหงกรุงเทพมหานคร

    ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน ชลบุรี

ประสบการณ์ การทํางาน

    • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟประเทศไทย

    • บริษัท ออโตลีฟ ประเทศไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

    • บริษัท เจเนอรัล ซิททิ่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

    • บริษัท โซนี่ เซมิ คอนดักเตอร์ ประเทศไทย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

    • บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

    • บริษัท บริดสโตน เอ็นซีอาร์ ประเทศไทย ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   

งานด้านสังคม

    ปี 2547 – ปัจจุบัน

    ประธานชมรมผู้บริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Zone)

    ปี 2554 - 2557

    ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง ศาลแรงงานภาค 2 จังหวัดระยอง

ใบอนุญาต

    ใบอนุญาต ทนายความตลอดชีพ สมาคมทนายความ แห่งประเทศไทย  
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.