อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย

 

 

 Summary profile

        ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM, HRD, Knowledge Management และ Organization Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร ดำรงตำแหน่ง Manager, HRBP, SR.Manager, และ HR Director มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันไฟฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยากรอิสระ ที่ปรึกษา บริษัท พฤกษาพรรณวดี และบริษัทเอกชนหลายแห่ง เป็นวิทยากรหลักสูตร E Learning ของ Course Square และ Future Skill และเป็น อดีต Communication Director ของสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติสาขากรุงเทพฯ (ICF Bangkok Chapter) โค้ช ICF ระดับ ACC (Associated Certified Coach ) และ Expert Partner เขียนบทความ HROD ที่ website และเพจ HR Note. Asia และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท DPEOPLEPLUS สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ Empowering Potential Plus Positive

ประวัติการศึกษา

·       ปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (กำลังศึกษา PHD Candidate)

·       ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

·       ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

·       ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ โทภาษาอังกฤษ

ประวัติการฝึกอบรม

·       วุฒิบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (APM) รุ่นที่ 32 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

·       ประกาศนียบัตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับนักบริหารยุคใหม่ จากสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ 

·       วุฒิบัตร ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 154 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

·       วุฒิบัตร The Professional Human Resource Development Program 2015 จาก HR ดี Academy Excellent People โดย อ.นราวิทย์ นาควิเวก และทีมงาน  

·       ACSTH Approved Coach Specific Training Hours Program (BE Positive Professional ICF Coaching Program by Be Management Coach)

·       ประกาศนียบัตร Communication Strategy จาก Impac Partner in Productivity

·       ประกาศนียบัตร Modern Management จาก Factory Management โดย อ.นุกูล ทะนวนรัมย์

·       การพัฒนาพนักงานให้เก่งและผูกพันในองค์กร จาก HR Center โดย อ.พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

·       วุฒิบัตรการสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

·       วุฒิบัตร การดูแลพนักงานใหม่และระบบพี่เลี้ยงในองค์กรจาก HR Center โดย อ.พรรษมนต์ พัฒนกิจเรือง

·       วุฒิบัตรการ โค้ชและการให้ feedback เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยสถาบันคนคิดดี

·       ประกาศนียบัตร HR for non HR จาก อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ

·       วุฒิบัตร เทคนิคการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

·       ประกาศนียบัตร Train The Trainer จาก HR School โดย อ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว

·       วุฒิบัตร Training Officer ภาคปฏิบัติ จาก HR Center โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

·       วุฒิบัตร JD based KPI and Competency จาก HR Center โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

·       วุฒิบัตร Career path and Succession Planning จาก HR Center โดย ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

·       ประกาศนียบัตร นักวิชาการสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

·       วุฒิบัตร สร้างองค์กรแห่งความสุขในการทำงาน Happy Workplace โดยใช้ Happy 8 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

·       ประกาศนียบัตร เจาะลึกประเด็นกฎหมายแรงงานและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จากชมรมบริหารงานบุคคลปิ่นทอง โดย อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมะวัฒนะ

·       ประกาศนียบัตร ที่ปรึกษาและวิทยากร ระบบ ISO 9001:2015  จาก Factory Management โดย อ.นุกูล ทะนวนรัมย์

·       วุฒิบัตร การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ จาก สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

·       เกียรติบัตร Legal Requirement and Environment Aspect in ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting

·       เกียรติบัตร Understand of ISO 14001:2004 Requirements ISO 14001:2004 โดย Global Standards Training and Consulting

·       วุฒิบัตร Work Wise with Mind Map จาก บริษัท เทรนนิ่งอินโฟมีเดีย จำกัด สอนโดย อ.ธัญญา ผลอนันต์

·       วุฒิบัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร โดยบริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

·       วุฒิบัตร คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยบริษัท NPC คอนซัลแตนท์ จำกัด

·       วุฒิบัตร คณะกรรมการสวัสดิการ จาก อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนะ

·       ได้รับการอบรมหลักสูตร OKRs จาก อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์ ในโครงการ CSR งาน OKRs

·       ได้เข้าร่วมโครงการ Positive Transformation and Change Management จากทีม อ.นราวิทย์ นาควิเวก NS Values

·       Life Coach for Happy Ambassador จากบริษัท ส่งสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบัน จิมมี่ เดอะ โค้ช

·       StoryTelling โดย อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

·       Decode Content Yourself โดย อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

·       IKIGAI Coaching การโค้ชเพื่อการค้นหาความหมายของชีวิต โดย อ.ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

·       Peaceful Facilitator วิทยากรต้นแบบสันติภาพ โครงการสันติศึกษา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

·       WOW Facilitator ฟาผู้สร้างความว้าวให้กับหลักสูตรกับการสอนออนไลน์ โดย อ.ไชยยศ ปั้ยสกุลไชย

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

·       ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด (บริษัทผลิตและส่งออกแป้งข้าวเจ้าและแป้งหลากชนิดสู่ตลาด China, Europe, d กลุ่ม CLMV และญี่ปุ่น)

·       HRBP บริษัท เบเคอร์ ฮิวส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมน้ำมันโลก บริษัทในเครือ GE)

·       ผู้จัดการอาวุโส บริษัท นิปปา (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือเดนโช่ กรุ๊ป)

·       ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการและที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทโตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มบริษัท ซุมิริโกะ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด)

·       ผู้ช่วยอาวุโสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโพลีคอม โกลบอล จำกัด (บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ IT โทรคมนาคมและVideo conference)

·       หัวหน้างานอาวุโส แผนกบริหารงานบุคคลและธุรการ บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศระดับแนวหน้าของโลก)   

หัวข้อบรรยาย

·       เทคนิคการบูรณาการความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน

·       Leader as a Coach and Mentor ผู้นำแบบโค้ชและพี่เลี้ยง

·       Coach for Performance Improvement การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการทำงาน

·       Empower Communication for Leader การสื่อสารที่สร้างพลังสำหรับผู้นำ

·       Powerful Communication for Supervisor การสื่อสารที่สร้างพลังสำหรับหัวหน้างาน

·       Coaching for Modern Leader เทคนิคการโค้ชสำหรับผู้นำยุคใหม่

·       เทคนิคการวางแผนงานและติดตามผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน Effective Planning & Follow up for Supervisor

·       เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพสำหรับหัวหน้างานกับเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงบวกในองค์กร

·       Group Coaching for high performance team

·       Collaboration Team for Hi Potential Teamwork การสร้างทีมให้รวมเป็นหนึ่ง เพื่อสร้าง Teamwork ที่มีศักยภาพสูง

·       Modern & Smart Supervisor หัวหน้างานยุคใหม่ที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

·       Employee Engagement Strategy กลยุทธ์สร้างความผูกพันเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

·       การจัดทำ KPI เพื่อตั้งเป้าหมายและสร้างให้เกิดความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร

·       การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร

·       Smart JD base KPI and Competency

·       การจัดทำ Competency ทั่วทั้งองค์กร และนำ Competency เข้ามาในงานพัฒนาบุคลากร

·       การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR

·       การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการประเมิน Job Grade

·       การเสริมสร้างเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก

·       เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 70 – 20 -10 เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม

·       Proactive & Smart HR เสริมทักษะ HR ยุคใหม่ให้ก้าวไกลไปกับพร้อมองค์กร

·       Effective & Creative Mentoring Program การสร้างระบบพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ในองค์กร

·       รวมเทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเลือกคนที่ “ใช่ให้องค์กร

·       แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Individual Development Plan for Team and Excellent Performance)

·       โปรแกรมการดูแลพนักงานและเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On boarding and Mentoring Program)

·       เส้นทางอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ภาคปฏิบัติ (Career path & Succession Planning : Practical course)

·       การบริหารงานบนความแตกต่างของคน Diversity Management

·       KM การจัดการความรู้ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

·       Skill Matrix เพื่อการบริหารและพัฒนาทักษะบุคลากร

·       Conflict Management Technic เทคนิคการบริหารจัดการความขัดแย้ง

·       เทคนิคการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR for Supervisor and Line Manager)

·       การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพและพิชิตเป้าหมายได้สำเร็จ

·       พัฒนาตนเองให้เป็นลูกน้องอย่างที่ใช่ ได้ทั้งใจ (หัวหน้า) และผลงาน (How to be Excellent Subordinator with Excellent Performance)

·       Growth Mindset ความสำเร็จเริ่มต้นจากข้างใน

·       เทคนิคบริหารความฉลาดทางอารมณ์และจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ

·       ทักษะในการจัดการระบบความคิด เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ

·       การเขียน Email ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (Professional Business English Email)

·       การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (Business English writing for communication in organization)

·       Business English report writing for efficiency in work

·       The Power of Teamwork พลังแห่งทีม พลังแห่งชัยชนะ

·       OKRs แนวทางปฏิบัติและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

งานให้คำปรึกษา

·       การ Set up ระบบ HR ทั้งระบบ

·       การจัดทำ JD, Competency, KPI

·       การจัดทำ Competency ทั้งองค์กร

·       การวางแผน Training & Development

·       การประเมินผลการทำงาน Performance Management System

·       การวางแผน Career Path & Succession Planning

·       การทำแผนงานกิจกรรมเพื่อสร้าง Employee Engagement

·       การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

·       การวางแผนพัฒนาทีมงาน โดยใช้ IDP

·       การวางแผนงานสื่อสารในองค์กร

·       การวางแผนสร้าง Happy Workplace ในองค์กร

ประสบการณ์บรรยายและงานที่ปรึกษา

·       ที่ปรึกษา HROD โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD Master Plan Project) บริษัท บูรพา พรอสเพอร์ จำกัด (ปัจจุบัน)

·       ที่ปรึกษา Executive HR Consultant งานที่ปรึกษาบริหาร Project Employee Engagement & Happy Workplace บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

·       ที่ปรึกษา การจัดทำ JD และโครงสร้างเงินเดือน บริษัท ULVAC (ไทยแลนด์) จำกัด (ปัจจุบัน)

·       ที่ปรึกษาระบบ HR บริษัท Maxidia Studio

·       วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จ.ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยอง

·       วิทยากรหลักสูตร E Learning ที่ Course Square และ FutureSkill

·       ที่ปรึกษางานทรัพยากรมนุษย์ บริษัทโตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

·       ที่ปรึกษา บริษัท พฤกษาพรรณวดี จำกัด

ตัวอย่างงานบรรยาย (บางส่วน)

·       บรรยายหัวข้อ การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมองค์กร ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย

·       บรรยายนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้อ การบริหารผลการปฏิบัติงานและแรงงานสัมพันธ์

·       บรรยายนักศึกษาปริญาโท - เอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร หัวข้อ Growth Mindset for Organization Development

·       บรรยายนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สาขานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา หัวข้อ work from home อย่างไรให้ได้งาน

·       บรรยายหัวข้อ OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน ที่บริษัท ภูสินธารา จำกัด

·       บรรยายหัวข้อ พัฒนาทักษะหัวหน้างานให้เป็นสุดยอดมืออาชีพ ที่บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

·       บรรยายและทีมบิวดิ้ง หัวข้อ Power of Team บริษัท โตโยโบะ (ประเทศไทย) จำกัด (วิทยากรร่วมกับ อ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว)

·       บรรยายและทีมบิวดิ้ง หัวข้อ จิตสำนึก ทัศนคติ รักองค์กร กลุ่มบริษัท ศรีไทย จำกัด (วิทยากรร่วมกับ อ.ออมทรัพย์ บุตรแก้ว)
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.