การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


28 มิถุนายน 2567...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน

 

 วัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนา

·     เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบ และเข้าใจแนวทาง การเขียนสัญญาจ้างตำแหน่งงานต่างๆ การออกระเบียบปฏิบัติ การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ ที่ไม่ขัด หรือแย้งต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและฎหมายแรงงาน

·     เพื่อให้นายจ้าง ผู้บริหาร หรือผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง ต่อการใช้เทคนิคในการสอบสวนความผิดทางวินัย ต่อการจัดทำบันทึกข้อตกลง การออกหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง หรือให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างต่างๆ เขียนให้ดีมีเนื้อหา หรือให้มีข้อความที่คอบคุมความผิด ให้มีผลทางกฎหมายแรงงานต้องเขียนอย่างไร..?

หัวข้อของการอบรมสัมมนา

1. การทำสัญญาจ้างพนักงาน ต้องกำหนดการทดลองงาน การขยายรระยะเวลาการทดลองงาน การจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการอย่างไร?

2. ทำสัญญาจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เมื่อถึงวันทำงานลูกจ้างไม่มาทำงานหรือนายจ้างไม่รับเข้าทำงานจะชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร?

3. รับลูกจ้างเข้าทำงานด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร บอกเลิกจ้างด้วยวาจา ด้วยลายลักษณ์อักษร มีผลตามกฎหมายอย่างไร?

4. นายจ้างกำหนดเงื่อนไขการจ่ายค่าสวัสดิการให้ลูกจ้างอย่างไร...ไม่ให้มีผลต่อการเอาไปรวมเป็นค่าจ้าง (ในกรณีออกจากงาน)

5. ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆ หักค่าจ้างโดยไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน ต้องปฏิบัติอย่างไร..ลงโทษ/เลิกจ้างต้องทำอย่างไร?

6. การจ้างแรงงานตำแหน่งงานแม่บ้านที่ทำงานในออฟฟิศ ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้าง สภาพการจ้างและจ่ายสวัสดิการอย่างไร?

7. การเขียนสัญญาจ้าง การกำหนดค่าจ้าง สวัสดิการพนักงานในตำแหน่งฝ่ายการขายสินค้า (เซลล์ขายสินค้า) ต้องกำหนดอย่างไร?

8. เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ่ายสวัสดิการ หรือข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างตามข้อบังคับฯอย่างไร?

9. ในกรณีนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานที่ขัดต่อกฎหมายนำไปปฏิบัติไม่ได้ (เป็นโมฆะ) คือการทำสัญญาจ้างอย่างไร?

10. ตำแหน่งงานที่นายจ้างมีสิทธิ์เรียกรับเงินประกันการทำงาน หรือต้องมีผู้ค้ำประกันการทำงานมีตำแหน่งงานใดบ้าง?

11. การเขียนสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านต่างๆ เขียนให้มีผลในสภาพการจ้างที่ไม่ผูกพันกับกฎหมายแรงงานต้องเขียนอย่างไร?

12. การทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรง (outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานให้กับองค์กรต้องกำหนดอย่างไร?

13. การจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ ลงโทษหรือเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท (outsource) ที่ส่งมาทำงานในองค์กรต้องกำหนดอย่างไร?

14. กรณีลูกจ้างลาออกแล้วปฏิบัติงานไม่ถึง 30 วันตามที่กำหนดไว้ในหนังสือลาออก ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร?

15. เมื่อลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้กับลูกจ้าง นายจ้างจะชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร?

16.ในแต่ละปีลูกจ้าง ลากิจ ลาป่วยมาก (ลาป่วยเท็จ)นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้าง การเตรียมความพร้อมต้องจัดการอย่างไร?

17. การเขียนระเบียบปฏิบัติ การลากิจ การลาพักผ่อน หรือวันลาพักผ่อนที่สะสม ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การลาอย่างไร?

18. การเขียนระเบียบปฏิบัติการลาป่วย เพื่อให้นายจ้างมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวันลาป่วยของลูกจ้างได้ ต้องกำหนดอย่างไร?

19. การเขียนระเบียบการจ่ายเงินโบนัสประจำปี เพื่อให้มีผลต่อการทำผิดวินัยในการทำงานและบวกได้ลบได้ ต้องเขียนอย่างไร?

20. ใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์โนตบุ๊ค ในเวลาทำงาน อันมิใช่เรื่องจากการทำงาน การลงโทษ หรือจะเลิกจ้างต้องทำอย่างไร?

21. การออกหนังสือลงโทษพนักงานทำผิดวินัย เช่น หนังสือตักเตือน หรือสั่งพักการทำงาน ต้องระบุความผิดอย่างไร?

22. กรณีพนักงานไม่ยอมรับผิด ไม่ยอมลงนามในหนังสือลงโทษทางวินัย (หนังสือเตือน) นายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร?

23. กรณีขับรถรับ ส่งสินค้าประวิงเวลาเพื่อเรียกค่า (OT) หรือนำรถยนต์ของนายจ้างไปใช้ส่วนตัว ลงโทษลูกจ้างอะไรได้บ้าง?

24. เมื่อนายจ้างส่งลูกจ้างไปอบรมสัมมนา กรณีลูกจ้างไม่เข้ารับการอบรมเต็มเวลาตามที่สถาบันกำหนด ลงโทษอะไรได้บ้าง?

25. กรณีเครื่องจักรเกิดปัญหาในการใช้งาน ได้ทำการสอบสวนแล้วพบว่าขาดการบำรุงรักษา ลงโทษทางวินัยใครได้บ้าง?

26. กรณีส่งสินค้าตามเวลากำหนด ผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพของตีกลับ มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นแสนๆ ลงโทษใครได้บ้าง?

27. กรณีหัวหน้างานมีพฤติกรรมเรียก หรือรับเอาทรัพย์สินอื่นใด กับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง ลงโทษทางวินัยอะไรได้บ้าง?

28. ระดับผู้บริหารปฏิบัติงานไม่ได้คุณภาพ ขาดความรับผิดชอบไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่ง มีนโยบายเลิกจ้างต้องทำอย่างไร?

29. มีคำสั่งย้ายระดับผู้จัดการไปปฏิบัติงานตามหน่วยงาน ตามสาขาฯ ลูกจ้างไม่ไปตามคำสั่งนายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร?

30. ผู้บริหารอนุมัติการเบิกจ่ายค่าต่างๆ ไม่เป็นไปตามความจริง เทคนิคการสอบความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย ต้องทำอย่างไร?

31. ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน อนุมัติการลางานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ (เป็นอาจิณ) จะมีความผิดอย่างไร?

32. กรณีลูกจ้างในบริษัทฯนำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก จะมีความผิดทางวินัยอย่างไร?

33. ทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป ค่าจ้าง เงินประกัน หรือการรับผิดในทางค้ำประกันจะรับผิดตามกฎหมายอย่างไร..?

34. ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน การกำหนดความผิดทางวินัยเป็นกรณีที่ร้ายแรง หรือเป็นกรณีที่ไม่ร้ายแรงพิจารณาจากอะไร?

35. ทำผิดร้ายแรงนายจ้างไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างลาออกการป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลภายหลัง ต้องทำบันทึกข้อตกลงอย่างไร?

36. การออกหนังสือเลิกจ้าง กรณีลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรง เขียนให้มีผลในการต่อสู้คดีในชั้นศาลแรงงาน ต้องเขียนอย่างไร?

37. การออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานที่เกษียณงานก่อนกำหนด (ให้ออกตามโครงการจากกันด้วยดี) ต้องดำเนินการอย่างไร?

38. เมื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่ เปลี่ยนนิติบุคคล ในกรณีนายจ้างตั้งกฎขึ้นมาใหม่เมื่อลูกจ้างไม่เห็นด้วย นายจ้างต้องทำอย่างไร?

39. กรณีลูกจ้างเข้าร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจแรงงานหรือฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องเงินต่างๆ นายจ้างต้องเตรียมหมัดเด็ดอย่างไร?

40. เมื่อนายจ้าง แก้ไข ปรุบปรุง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน ต้องดำเนินการอย่างไร?

·     ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหารงานบุคคล - บุคคลทั่วไป

·     ถาม - ตอบ - แนะนำ...ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากร           อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 

·       ประสบการณ์ ด้านแรงงานที่ต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2546

·       ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554  นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2551

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

·       เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี

·       เป็นผู้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

·       เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

·       เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

·       เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

·       เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานบริษัทฯเอกชน ในเขตุกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

·       เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายแรงงานให้กับผู้บริหาร HR.มากกว่า 20 หลักสูตร

 

 

กำหนดการ     วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่          โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15

 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

 

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ 
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่
 หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

18 มิถุนายน 2567...การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
18 มิถุนายน 2567..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
18 มิถุนายน 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
19 มิถุนายน 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
19 มิถุนายน 2567...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพสำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
19 มิถุนายน 2567...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
20 มิถุนายน 2567...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
20 มิถุนายน 2567...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานและให้บริการ
20 มิถุนายน 2567...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
21 มิถุนายน 2567...การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Awareness)
21 มิถุนายน 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
21 มิถุนายน 2567...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
22 มิถุนายน 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
22 มิถุนายน 2567..ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
24 มิถุนายน 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
24 มิถุนายน 2567...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
24 มิถุนายน 2567..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
25 มิถุนายน 2567...เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ
25 มิถุนายน 2567...เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
25 มิถุนายน 2567...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
25 มิถุนายน 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
26 มิถุนายน 2567...การบริหารความแตกต่างสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Diversity Management)
26 มิถุนายน 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
26 มิถุนายน 2567....เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
26 มิถุนายน 2567...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting For Managerial)
27 มิถุนายน 2567...ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
27 มิถุนายน 2567...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
27 มิถุนายน 2567...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
28 มิถุนายน 2567...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
28 มิถุนายน 2567...การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
29 มิถุนายน 2567...การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG) และการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
1 กรกฎาคม 2567...ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
2 กรกฎาคม 2567...การวิเคราะห์สาเหตุและป้องกันด้วย 8Ds และ Why Why analysis
2 กรกฎาคม 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3 กรกฎาคม 2567...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
3 กรกฎาคม 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
3 กรกฎาคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
3 กรกฎาคม 2567...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
3 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
4 กรกฎาคม 2567...การจัดการสารเคมี น้ำมัน วัตถุอันตราย และการเตรียมพร้อมตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน
4 กรกฎาคม 2567...การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
5 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
5 กรกฎาคม 2567..เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน !
5 กรกฎาคม 2567...การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร ตามระเบียบข้อบังคับด้านวัสดุในผลิตภัณฑ์ (Products Material Regulatory) และการตีความข้อกำหนด Material Classification ในระบบรายงานข้อมูลวัสดุสากล (IMDS) ภาคปฏิบัติ
6 กรกฎาคม 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
8 กรกฎาคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
8 กรกฎาคม 2567...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
9 กรกฎาคม 2567...การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
9 กรกฎาคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
9 กรกฎาคม 2567...ISO 9001:2015 ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารงานฝ่ายผลิต
10 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
10 กรกฎาคม 2567..การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 กรกฎาคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
12 กรกฎาคม 2567..การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนรองรับปัญหาแรงงาน
11-12 กรกฎาคม 2567...การวางแผนเส้นทางสายอาชีพและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career path & Succession Planning)
12 กรกฎาคม 2567...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
12 กรกฎาคม 2567...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
12 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
13 กรกฎาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
13 กรกฎาคม 2567...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
15 กรกฎาคม 2567...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
16 กรกฎาคม 2567...การออกหนังสือของนายจ้าง และผู้บริหารงานบุคคล
16 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดทำ Job Description ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16 กรกฎาคม 2567...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
17 กรกฎาคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
17 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร
17 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
17 กรกฎาคม 2567...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
18 กรกฎาคม 2567...การลดของเสียในกระบวนการ (Reducing waste in the process)
18 กรกฎาคม 2567...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
18 กรกฎาคม 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
19 กรกฎาคม 2567...การออกแบบระบบประเมินค่างาน (ภาคปฏิบัติ) (Job Evaluation and Classification)
19 กรกฎาคม 2567...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)
19 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 กรกฎาคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
23 กรกฎาคม 2567...แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิด Sexual Harassment ในที่ทำงาน
23 กรกฎาคม 2567...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
23 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
24 กรกฎาคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
24 กรกฎาคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
24 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
24 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...การบริหารจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างงานอย่างมีประสิทธิผล (Productive Conflict Management)
25 กรกฎาคม 2567...ISO 45001:2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 กรกฎาคม 2567...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
25 กรกฎาคม 2567..การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
26 กรกฎาคม 2567...พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์
26 กรกฎาคม 2567...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
26 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 กรกฎาคม 2567...Basic Maintenance System
30 กรกฎาคม 2567...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำเพื่อความสำเร็จองค์กร (Leader Proactive Mindset for Organization Success)
30 กรกฎาคม 2567...ทักษะการปรับตัวในการทำงานร่วมกับทีมด้วยเทคนิคนพลักษณ์ (Enneagram)
30 กรกฎาคม 2567...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
1 สิงหาคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
1 สิงหาคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
2 สิงหาคม 2567 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
3 สิงหาคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
3 สิงหาคม 2567...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)Copyright © 2013 All Rights Reserved.