ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 11 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)

 ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

 

ประวัติวิทยากร

ชื่อ ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
Dr. Natason Suksarnamonkul

กรรมการผู้จัดการและตัวแทนด้านบุคลิกภาพ
บริษัท บุคลิกดี จำกัด

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะ บริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ..)
ระดับการศึกษาปริญญาโท
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
คณะ บริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชา การตลาด
วุฒิที่ได้รับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ..)
เกรดเฉลี่ย 3.32
ระดับการศึกษาปริญญาเอก
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะ บริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 4.00
วุฒิที่ได้รับ บริหารดุษฎีบัณฑิต

Certificate

-Visual Brand Consultant: Fashion Style Institute (FSI) California , USA

-Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills an online non-credit

course authorized by University of Michigan and offered through Coursera

-Everyday Dining Etiquette Certificate by Kimberly Law

-Fundamental Makeup Course by MAKEUP TECHNIQUE INTERNATIONAL SCHOOL

-Different Personality Certificate by EON Training Singapore

-Communication Skills Certificate by PD Training Singapore

ประวัติด้านงานวิชาการและผลงานวิจัย

-Marketing Mix Factors Influencing Purchasing Decisions of Consumers in Seacon Square Shopping Mall. RMUTP Research Journal 2554

-การสังเคราะห์ งานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานขาย นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2557

-ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ เรื่อง Determinant of Salesperson’s Factor Impact on Salesforce Performance Improvement on Network Marketing: Synthesis Research

. ในฐาน ISI/THOMSON REUTERS 2015

-ที่ปรึกษา ในด้านกีฬา คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูป พ.. 2558

-ปัจจัยเชิงสาเหตุขององค์ประกอบบุคลิกภาพของพนักงานขายเครื่องสำอางที่มีต่อความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ใน Ph.D. in Social Sciences Journal 2560

ประวัติวิทยากรโดยละเอียด

 
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.