การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


21 พฤศจิกายน 2566....การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้....   วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) : 1.	มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร  2.	เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง  เนื้อหารายละเอียดหลักสูร 	พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต > ปัจจัยการผลิต (Input) > กระบวนการผลิต (Process) 	  	  > ผลผลิต (Output) 	การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) 	  	  > ประเภทของการพยากรณ์ 	  	  > ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ที่ช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า 	การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 	  	  > กำลังการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิต > การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 	  	  > การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต 	การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ   		  > แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)  	  	  > ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling) 	เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร 	 	  > ระบบ MRP 	  	  > ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ 	กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)  	  	  > เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ) 	  	  > เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม 	กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการกำหนดงาน 	  	  > การจัดตารางการปฏิบัติการ 	  	  > การกำหนดภาระงาน 	  	  > การจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ 	การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน (LEAN) และกรณีตัวอย่าง 	สรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน แนวทางการเรียนรู้ :  	บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) 	ถาม-ตอบ (Question & Answer)  	เรียนรู้จากกรณีศึกษา  	กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้ กลุ่มเป้าหมาย :   วิศวกร หรือหัวหน้างานจากทุกสายงาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้ากะในสายการผลิต  วิทยากร  อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง การศึกษา •	ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ •	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น •	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต   พระนครเหนือ  ประสบการณ์การทำงาน •	บริษัท เอ็นจิเนีย ฟอร์คาสท์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด •	บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด •	บริษัท เจแปน โฟคลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด •	บริษัท คิว.ซี.ไอ.อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอลซัลแทน •	บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด •	บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้....  

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :
           1.   มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
             2.   เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง

เนื้อหารายละเอียดหลักสูร

Ø พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

>  ปัจจัยการผลิต (Input)

>  กระบวนการผลิต (Process)

                       >  ผลผลิต (Output)

Ø การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

                       > ประเภทของการพยากรณ์

                       > ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ที่ช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า

Ø การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

                       >  กำลังการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิต

>  การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

                       >  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต

Ø การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ   

                       >  แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)

                       >  ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)

Ø เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร

                       > ระบบ MRP

                       > ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ

Ø กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)  

                         >  เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)

                       >  เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม

Ø กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการกำหนดงาน

                       >  การจัดตารางการปฏิบัติการ

                       >  การกำหนดภาระงาน

                       >  การจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ

Ø การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน (LEAN)  และกรณีตัวอย่าง

Ø สรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน

แนวทางการเรียนรู้ : 

*   บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)

*   ถาม-ตอบ (Question & Answer)

*   เรียนรู้จากกรณีศึกษา

*   กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้

กลุ่มเป้าหมาย :    วิศวกร หรือหัวหน้างานจากทุกสายงาน หัวหน้าหน่วย หัวหน้ากะในสายการผลิต  

วิทยากร    อาจารย์ ดร.ณรงค์  ตู้ทอง

การศึกษา

   ·       ปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   ·       ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   ·       ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น

   ·       ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ 

ประสบการณ์การทำงาน

   ·       บริษัท เอ็นจิเนีย ฟอร์คาสท์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

   ·       บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด

   ·       บริษัท เจแปน โฟคลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

   ·       บริษัท คิว.ซี.ไอ.อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอลซัลแทน

   ·       บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

   ·       บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง  จำกัด

กำหนดการ     วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่           
รงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

 หมายเหตุ     – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
                   – ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% 
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

7 ธันวาคม 2566...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
7 ธันวาคม 2566...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
7 ธันวาคม 2566...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7 ธันวาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
8 ธันวาคม 2566...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
8 ธันวาคม 2566...กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9 ธันวาคม 2566...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
11 ธันวาคม 2566...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
11 ธันวาคม 2566...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
12 ธันวาคม 2566...ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ต้องเตรียมตัวอย่างไร
12 ธันวาคม 2566...MINDSET แห่งความมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน
13 ธันวาคม 2566...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
13 ธันวาคม 2566..การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
13 ธันวาคม 2566...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
14 ธันวาคม 2566...เทคนิคการจัดทำข้อบังคับการทำงานตามกฎหมายแรงงาน (ฉบับสมบูรณ์-กระชับ-และเป็นปัจจุบัน)
14 ธันวาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
15 ธันวาคม 2566...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
15 ธันวาคม 2566...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
16 ธันวาคม 2566...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
18 ธันวาคม 2566...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
19 ธันวาคม 2566..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
19 ธันวาคม 2566...เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2566/67
20 ธันวาคม 2566..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
20 ธันวาคม 2566...การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA : Root Cause Analysis)
20 ธันวาคม 2566...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
21 ธันวาคม 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
22 ธันวาคม 2566...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
22 ธันวาคม 2566...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
23 ธันวาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
25 ธันวาคม 2566...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
26 ธันวาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
27 ธันวาคม 2566...การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วย Balanced Scorecard & KPI
28 ธันวาคม 2566...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
29 ธันวาคม 2566...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
6 มกราคม 2567...ISO 9001:2015 Awareness [QMS] สำหรับ Manager มือใหม่
8 มกราคม 2567...การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)
9 มกราคม 2567...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
10 มกราคม 2567...จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
11 มกราคม 2567...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
11 มกราคม 2567...7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
11 มกราคม 2567...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
12 มกราคม 2567...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
12 มกราคม 2567...Basic Maintenance System
15 มกราคม 2567...Microsoft Excel Basic & Intermediate
16 มกราคม 2567...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
16 มกราคม 2567...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
16 มกราคม 2567...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
17 มกราคม 2567...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management)
17 มกราคม 2567...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
17 มกราคม 2567...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
18 มกราคม 2567...การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร
18 มกราคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
18 มกราคม 2567...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
18 มกราคม 2567...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
19 มกราคม 2567...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
19 มกราคม 2567...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
20 มกราคม 2567...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
22 มกราคม 2567...การใช้งานโปรแกรม PowerPoint อย่างมืออาชีพ
22 มกราคม 2567...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
22 มกราคม 2567...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
23 มกราคม 2567..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
23 มกราคม 2567...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
23 มกราคม 2567...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
23 มกราคม 2567...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
23 มกราคม 2567...9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)
24 มกราคม 2567...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
24 มกราคม 2567...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
24 มกราคม 2567...การบริหารงาน HR มือใหม่
24 มกราคม 2567...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
25 มกราคม 2567...เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2567/68
25 มกราคม 2567...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
25 มกราคม 2567...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
26 มกราคม 2567..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
26 มกราคม 2567...การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
26 มกราคม 2567..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
26 มกราคม 2567...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
27 มกราคม 2567...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
27 มกราคม 2567...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
29 มกราคม 2567...เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique)
29 มกราคม 2567..เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
30 มกราคม 2567...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
30 มกราคม 2567...GHPs & HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
30 มกราคม 2567...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
30 มกราคม 2567...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
31 มกราคม 2567...เทคนิคการบริหารเวลาCopyright © 2013 All Rights Reserved.