อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม), อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)

 อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม), อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
Sajjapol Songsomboon (Sam)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาผู้นำ และกฎหมายแรงงาน (Strategic Performance Management, Performance Leadership and HR Law for OD)
ประวัติการศึกษา :
   ปริญญาโท :     การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
   ปริญญาตรี :     นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรมและมาตรฐานวิชาชีพ :
ü Strategic Performance Management Master
ü ประกาศนียบัตร การโค้ชวิถีไทย (Thai Coach)
ü ประกาศนียบัตร Talent Coach (Talent SCANN)
ü Strategic Service Standard (Performa Consulting)
ü Leadership Development (Dale Carnegie Training)
ü ISO 9001:2000 IQA & Implementation (Paragon Management)
ü ใบอนุญาตผู้บริหารทรัพย์สิน (สมาคมผู้บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย)
ü ใบอนุญาตทนายความ (สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ü ใบอนุญาตที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ (เลขทะเบียน 96/2553)
ü ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน (สำนักฝึกอบรมศาลแรงงานกลาง)
ü ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ü ประกาศนียบัตรการโรงแรม (สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว-สรท.)

ประวัติการทำงาน :
                         ปัจจุบัน :  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮีโร่ คอนซัลติ้ง จำกัด (HERO Consulting Limited)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิวิไล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Sivilai Property Limited) 

ประสบการณ์ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในธุรกิจบริการ 15 ปี Human Resource Management (Service Industry)

ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ธุรกิจโรงแรม : Hospitality Service
   - The Davis Bangkok Hotel
   - Amari Emerald Cove Resort
   - Grand Mercure, Fortune Hotel
   - The Sukhothai Bangkok Hotel   

ธุรกิจ Retail & MICE :
   - Index Living Mall
   - TESCO Lotus Super Center
   - BITEC (Trade & Exhibition Center)
   - Thailand Duty Free Shop 

หลักสูตรด้านการบริหารผลงาน (Performance Management) :

ü การบริหารธุรกิจบริการให้เป็นเลิศ : Service Performance Management

ü การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ : Strategic Performance Management

ü การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร : Corporate Strategic Planning

ü การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน : SMART Goal Setting & Action Plan

ü การสร้างตัวชี้วัดผลงานสำหรับผู้นำ : KPI Mastery for Manager & Supervisor

ü การประเมินผลงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ : Strategic Performance Appraisal

ü การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ : Business Process Improvement

หลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ (Performance Leadership) :

ü การเป็นผู้จัดการประสิทธิผลสูง : High Performance Manager

ü การเป็นหัวหน้างานประสิทธิผลสูง : High Performance Supervisor

ü การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการ : Managerial Competency Development

ü การพัฒนาจิตผู้นำเพื่อความเป็นเลิศที่ยั่งยืน : HERO Mindset Development

ü การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ : Problem Solving & Decision Making

ü การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้จัดการ : Strategic Thinking for Manager

ü การโค้ชเพื่อสร้างผลงานให้เป็นเลิศ : Performance Coaching

หลักสูตรด้านกฎหมายแรงงาน (HR Law for OD) :

ü กฎหมายแรงงานสำหรับการพัฒนาองค์กร : HR Law for Organization Development

ü สัญญาจ้างงานเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ : Strategic Employment Contract

ü การจัดทำและปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน : Working Rules & Regulations

ü กฎหมายแรงงานว่าด้วยค่าจ้างและสวัสดิการ : HR Law in Wage & Welfare

ü การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ : Strategic Employee Relations Management

ü เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย : Investigation & Disciplinary Action

ü กฎหมายแรงงานว่าด้วยการเลิกจ้างและลาออก : HR Law in Employment Termination

ผลงานด้านการฝึกอบรมและที่ปรึกษา :

ü บริษัท ธนอนันต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หลักสูตร SMART KPI เพื่อประสิทธิผลขององค์กร

ü บริษัท ยู แอนด์ โอ จำกัดหลักสูตร SMART KPI เพื่อประสิทธิผลขององค์กร

ü ชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง กลยุทธ์การประเมินผลงานเพื่อประสิทธิผลขององค์กร

ü บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด หลักสูตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร

ü บริษัท ศิเทค จำกัดหลักสูตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร

ü บริษัท สเตอริ่ง ออโต้พาร์ท จำกัด หลักสูตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร

ü Corporate Performance Master - โครงการพัฒนาผู้นำด้านการบริหารผลงานในองค์กร

ü The Zign Hotel Group - หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานบริการเพื่อความเป็นเลิศ

ü U Hotel Inchantree - หลักสูตร Service Performance Management

ü JWD Info Logistics PCL – หลักสูตร Labor Law for HR Management

ü HERO Public Training – หลักสูตร HR Law Competency 4 รุ่น

ü I-Manager Development Program - หลักสูตร Leadership HERO

ü Marrakesh Resort & Spa - หลักสูตร Hospitality Leadership HERO

ü S Group Hotel Bangkok – หลักสูตร Hospitality Leadership HERO

ü Mida Hotel Ngamwongwan – หลักสูตร Service Performance Management

ü Miracle Grand Convention Hotel – หลักสูตร Supervisory Skills Development

ü The Davis Bangkok Hotel – หลักสูตร Train the Trainer / Supervisory Skills

ü การรถไฟแห่งประเทศไทย หลักสูตร การปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน

แนวทางและกระบวนการฝึกอบรม :  การฝึกอบรมใช้แนวทางที่เรียกว่า Ultimate Group Coaching คือ มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมคิดพิจารณา และแสดงความคิดเห็น ด้วยการตั้งคำถามให้คิด นำเสนอหลักการ และแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน (Best Practice) ตามกรอบเนื้อหาการฝึกอบรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้วยแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้กับสถานการณ์จริงในองค์กร

ทั้งนี้ การเรียนรู้จะเป็นไปตามกระบวนการที่เรียกย่อๆ ว่า รู้ คิด เชื่อ ทำ หรือ HERO Mindset ซึ่งจะช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างยั่งยืน กระบวนการ HERO Mindset มีรายละเอียดดังนี้

·       H = Harmonizing Right Wisdom : รู้สิ่งที่ต้องรู้

·       E = Enlightening Right Vision : คิดให้กระจ่าง

·       R = Reflecting Right Belief : เชื่อสิ่งที่เป็นจริง

·       O = Optimizing Right Performance : ทำให้ถึงที่สุด 
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.