อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
bulletโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 14 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA

 อ.สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
SUKIT  TREYUTWATANA

การศึกษา 
   * ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   * ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และเอกชน) (Master of  Management, Public Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
   * Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)

การฝึกอบรม - สัมมนา                                   
   * Certificated to Train the Trainer
   * Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
   * Certificated to Impressive Personality Development Program (สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส)

ประสบการณ์การทำงาน
   * ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง
   * ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี
   * ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)จำกัด
   * ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
   * ผู้บริหาร และที่ปรึกษา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด

ปัจจุบัน
*ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร

* อาจารย์พิเศษประจำ
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
   มหาวิทยาลัยเกริก
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

* วิทยากรรับเชิญประจำของบริษัท และสถาบัน

   * Business Management Co.,Ltd.

   * Professional Training Solution (PTS)

   * Hrd Zenter Co.,Ltd.

   * Hr Dee Solution Co.,Ltd.

   * Hr Solutions Group.

   * PP Training Co.,Ltd.

   * Infinite Knowledge Center (IKC)

   * WIN International Corporation Co.,Ltd.

   * HIPO Training and Consultancy Co.,Ltd.

   * Conference & Seminar Professional Co.,Ltd.

   * Cozyatthai Co.,Ltd.

   * Anglothai Training and Tour Co.,Ltd

   * สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย

   * สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

   * วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ
   * เขียนบทความลงคอลัมน์ เปิด..อก..คุยในหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ลงประจำรายปักษ์
   * เขียนบทความลงคอลัมน์ “Here We Go” ในนิตยสารทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจำรายเดือน

 

ผลงานทางสื่อรายการโทรทัศน์
   * ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องSmart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง True Vision และช่องสถานีอื่นๆที่อยู่ในเครือข่าย       

Top Hit & Latest Training Course

 • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย
 • การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
 • การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ
 • สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
 • การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)
 • 6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)
 • Super Manager for New Manager
 • การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ                                                             
 • Excellence Thinking for Problem Solving & Decision Making
 • 7QCC & Why Why Root Cause Analysis
 • การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)
 • เทคนิคการสื่อสารที่ให้ได้งานและได้ใจคน (Communication)
 • การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy)

·       การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

 • เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Cost Down)
 • การออกแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยใช้โมเดลธุรกิจBMC (Business Model Canvas)
 • 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน
 • การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
 • การสั่งงาน มอบหมายงานและการติดตามงาน
 • การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
 • ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
 • การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ(Analytical Skill for Logical Thinking)
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Trainer)
 • เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (The Presenter)
 • ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (Conversation Skills)
 • การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Manpower Planning Management)
 • จับมือปั้น Competency – Based Model (CBM)
 • เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency
 • ปั้น HR พันธ์แกร่งให้องค์กร (The Strong HR)
 • HR FOR NEW HR
 • HR FOR NON HR
 • Time Management
 • เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น

บริษัทและหน่วยงานราชการที่เชิญไปบรรยาย

   * SCG CHEMICALS CO.,LTD.

   * SCG LOGISTIC CO.,LTD.

   * THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

   * BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION)

   * MK SERVICE TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT)

   * EASY BUY CO.,LTD.

   * GLICO (THAILAND) CO.,LTD.

   * BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA)

   * TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบัวคู่)

   * NEC INFRONTIA THAI  LIMITED.

   * CEREBOS (THAILAND) CO.,LTD. (BRANDS)

   * DURBELL (THAILAND) CO.,LTD. (REDBULL)

   * SERM  SUK PUBLIC COMPANY LIMITED. (PEPSI)

   * BSA GROUP. (PTT.)

   * TTM (บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด)

   * KIATNAKIN BANK

   * HITACHI METAL (THAILAND) CO.,LTD.

   * HONDA CARS PHARAM 3 CO.,LTD (BANGKORLAEM)

   * TOYOTA NAKORNSAWAN COMPANY  LIMITED.

   * ISUZU ENGINE MANUFACTURING CO., (THAILAND) LTD.

   * ISUZU MOTOR CO.,LTD

   * SAIC MOTOR (MG)

   * SEIKO INSTRUMENTS (THAILAND) LTD.

   * VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

   * SP MARKETING AND SALES (2001) CO.,LTD (3M PRODUCT)

   * OTIS ELLEVATOR COMPANY LIMITED.

   * THAI ORIX LEASING CO.,LTD.

   * AKTIO (THAILAND) CO.,LTD.

   * HOSPITAL MANAGEMENT TRAINING AND DEVELOPMENT INSTITUTE (HMTDI)

   * CHRISTY GEM CO.,LTD.

   * VISY PACKAGING (THAILAND) CO.,LTD.

   * CALSONIC KANSEI (THAILAND) CO.,LTD.

   * JAC RECRUITMENT (THAILAND) CO.,LTD.

   * SIAM SANITECH (1995) COMPANY LIMITED. (Vegarr)

   * KASAI TECK SEE CO.,LTD.

   * TELE ATLAS (THAILAND) CO., LTD.

   * CAPITAL SERIAL CO., LTD.

   * I.T. APPLICATIONS AND SERVICES COMPANY LIMITED.

   * KETRAHONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED.

   * PHARMA CARE (THAILAND) CO.,LTD.

   * FURUKAWA PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.

   * ESCELOR MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.

   * CONTINENTAL PETROCHEMICALS  (THAILAND) CO.,LTD.

   * SIAMSTEEL GREATING COMPANY LIMITED.

   * Y.P.C. PRECISION (THAILAND) CO.,LTD.

   *  MMC TOOLS (THAILAND) CO.,LTD.

   * DUCK KING CO.,LTD.

   * KAWASUMI  LABORATORIES (THAILAND) CO.,LTD.

   *  SOODE NAGANO (THAILAND) CO.,LTD

   * ADVANCE PACKAGING CO.,LTD.

   * N.I. (THAILAND) CO.,LTD.

   * PREFORM  LINE PRODUCT (ASIA) CO.,LTD.

   * T.D.K. (THAILAND) CO.,LTD.

   * C & W  ELECTRONIC COMPANY LIMITED.

   * K.U. NOMURA THAI COMPANY LIMITED.

   * AEROFLUIOD THAI COMPANY LIMITED.       

   * POLYHERB NETWORK CO.,LTD.

   * STAMINA CO.,LTD.

   * CHAROENOSOD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED.                           

   * TANA RESORT COMPANY LIMITED.

   * INTANON INSOR COMPANY LIMITED. (PTT. OIL)

   * PDI TRADING COMPANY LIMITED. 

   * SIAMWOODEN PRODUCT COMPANY LIMITD.

   * TAKAHASHI PLASTICS LIMITED.                                                                                                                                   

   * P.S. RECYCLE COMPANY LIMITED.

   * HIN ORN COMPANY LIMITED.

   * THAI INTERNATIONAL DIMAKING COMPANY LIMITD.

   * MITSUI COMPANY LIMITED.

   * THAIJAPAN GASS COMPANY LIMITED.

   * AAL COMPANY LIMITED.

   * SINGLE POINT PARTS (THAILAND) CO.,LTD.

   * TOSTEM THAI CO.,LTD.

   * NEOMAX (THAILAND) CO.,LTD.

   * T.D.A RUBBER CORP.,LTD.

   * MITANI (THAILAND) CO.,LTD.

   * OMRON AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO.,LTD.

   * GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED.

   * GATERAHONG CONSTRUCTION PART.,LTD.

   * SODICK (THAILAND) CO.,LTD.

   * Z. KURODA (THAILAND) CO.,LTD.

   * HEIL ASIA COMPANY LIMITED.  

   * VIGILANT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.

   * THAIKAKI (THAILAND) COMPANY LIMITED.

   * TOMBO (THAILAND) CO.,LTD.

   * HYMOLE (THAILAND) CO.,LTD.

   * KATSUYAMA FYTECH (THAILAND) CO.,LTD.

   * ROYALCAN THAI  INDUSTRY COMPANY LIMITED. 

   * KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED.

   * LAMSOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

   * GOLDEN MIND MANUFACTURING COMPANY LIMITED.

   * LPN PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED.

   * TIROLIS COMPANY LIMITED.

   * HITECH INDUSTRAIL ESTATE OFFICE.

   * TANAPHAT PROPERTY DEVELOPMENT PUBLIC CO.,LTD                                

   * BANGKOK PERSONALITY DEVELOPMENT TRAINING LIMITED.

   * THINNAKORN PHITTHAYANUSORN SCHOOL.

   * การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี

   * กรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

   * มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์                  

   * สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.)

   * สำนักงานสาธารณสุข อ.เมือง จ.ลำพูน

   * สำนักงานสรรพากร เขตพื้นที่ 3

   * สำนักงานประกันสังคม (สปส)

   * โรงเรียนภาษานุสรณ์ บางแค                  

   * องค์กรอิสระนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับ ตรีเพชร 1 องค์กร

   * องค์กรอิสระนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับเพชรบริหาร 2 องค์กร

   * องค์กรอิสระนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับเพชร และมรกต  15 องค์กร
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
ดร.ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ ดร.เสฏฐ์ธนา ภัทรากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.