บทความ,KNC Training Center,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,บริษัทสัมมนา,ฝึกอบรมสัมมนา,Walk Rally
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


บทความ

รวมบทความเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และทบทวนประเด็นต่างๆ ของปัญหาในอันที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา ค้นคว้าหาคำตอบ ข้อเสนอแนะ ทบทวน หรือหาข้อยุติในอันที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อนำผลของการร่วมกันทบทวน-การสัมมนา ไปเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบาย สู่การพัฒนา และการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายประสงค์Change Managementการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

·  ถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่ ก็เท่ากับเราถอยหลัง เพราะคู่แข่งของเราก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
·  ปัญหาคือธรรมชาติของการบริหารจัดการ มีการทำงานก็ต้องมีปัญหา มีคนทำงานก็มีปัญหา
·  หน้าที่หลักของผู้บริการคือการแก้ปัญหา ปัญหาคือปัญญา ปัญญาคือโอกาส
·   โอกาสคือความสำเร็จ  ความสำเร็จคือสิ่งที่ทุกภาคส่วนปรารถนา
·  องค์การ / สถานประกอบการ / บริษัท ของท่านมีปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่ ?

อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์บริการสำคัญอย่างไร ?

      บริการงานสำคัญของบริษัท 
งานผูกมัดใจลูกค้าค่ายิ่งใหญ่
ธุรกิจของเราจะก้าวไกล
ถ้าลูกค้าพึงพอใจในบริการ

     ต้องต้อนรับขับสู้อย่างรู้หลัก
ให้ประจักษ์ความร่วมใจใฝ่ประสาน
ยิ้มแย้มยกย่องให้ในทุกงาน
บริการด้วยน้ำใจเปี่ยมไมตรี...

การหมุนเวียนงาน, สมิต สัชฌุกร, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์การหมุนเวียนงาน

การที่พนักงานทำงานอยู่ในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนานๆ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือ เกิดความชำนาญงานและรู้ปัญหาของงานได้ลึกซึ้ง เนื่องจากได้ฝึกฝนทักษะจนรู้รายละเอียดของงานจากประสบการณ์ในงานที่ทำอยู่ จนมีความชัดเจน ถึงจุดการเรียนรู้ที่จะทำงานได้ดี ส่วนข้อเสีย คือ จะคุ้นเคยกับการทำงานด้วยวิธีเดิมๆ ที่ตนถนัด จนกลายเป็นความเคยชิน จากความสะดวกสบายที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องคิดอะไรมากจนกลายเป็นการทำงานแบบกิจวัตรประจำวัน เป็นผลให้ยิ่งทำหน้าที่ใด หน้าที่หนึ่งนานๆ ความสามารถแทนที่จะเพิ่มขึ้นกลับเสื่อมถอยลง เพราะขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อาจจะมีบ้างแต่น้อยมาก เพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงและความยุ่งยากจากการเรียนรู้สิ่งใหม่

การสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร, สมิต สัชฌุกร, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์การสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร

การสัมภาษณ์ คือ การสนทนา ป้อนคำถาม เพื่อต้องการคำตอบอย่างมีจุดมุ่งหมาย การสัมภาษณ์สามารถจะใช้ในหลายวัตถุประสงค์ ดังนั้น ผู้บริหาร จึงอาจใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้

การตัดสินใจ,สมิต สัชฌุกร,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์การตัดสินใจ

การตัดสินใจ เป็นกระบวนที่สำคัญมาก เพราะมีคุณค่าเป็นพิเศษ ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินชีวิตและการงานทั้งหลายทั้งปวงในส่วนของงานบริหาร จะมีการตัดสินใจอยู่ด้วย ทุกเรื่อง ทั้งในการวางแผนงาน จัดรูปงาน การมอบอำนาจหน้าที่ การมอบหมายงาน การสั่งงาน การจูงใจ การจัดทำรายงาน การควบคุมและการติดตามงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

การจัดการจัดทำขีดความสามารถ, สมิต สัชฌุกร, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์การจัดทำขีดความสามารถ

ในทางราชการนิยมแปล “Competency” ว่าสมรรถนะ แต่ในทางธุรกิจมักจะใช้คำว่า ขีดความสามารถเพื่อให้ต่างจากคำว่า ความสามารถ ที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ability
มีการนำเรื่องขีดความสามารถมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ผู้ซึ่งเผยแพร่เรื่อง Competency ให้ได้ศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง คือ อ.ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง เริ่มต้นอย่างไร เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร และ “Competency ภาคปฏิบัติ เขาทำกันอย่างไร

การให้คำปรึกษาแนะนำ, สมิต สัชฌุกร, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์การให้คำปรึกษาแนะนำ

การให้คำปรึกษาแนะนำเป็นบทบาทของผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ เพราะการให้คำปรึกษาเป็นการให้ความช่วยเหลือที่ผู้บังคับบัญชาพึงมีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทางเลือก อันจะช่วยให้ได้นำไปพิจารณาหาทางออกในการแก้ปัญหาต่างๆ
การให้คำปรึกษา เป็นบริการที่ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษา เป็นบริการที่มีต้นทุนน้อยแต่ให้ผลสูง เพราะการให้คำปรึกษาเป็นการใช้ทุนในเรื่องเวลา แค่คนนำคำปรึกษาไปใช้ประโยชน์ก็มีค่ามากมายหลายประการ ทั้งอาจมีค่ามากกว่าการให้ทรัพย์สินเงินทองในหลายกรณี

การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

เกิดเป็นคนก็ต้องผจญกับปัญหา ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เราจะพบสิ่งที่เป็นปัญหา ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องร้ายแรง ทั้งในปัญหาส่วนตัวและปัญหาส่วนรวม ซึ่งหากมิได้รับการแก้ไขให้ถูกวิธี ปัญหาเหล่านั้นก็ยังคงอยู่และอาจลุกลาม ทำความยุ่งยากแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเอง
ความหมายของคำว่า ปัญหา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง คือ การเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน หรือสิ่งที่ควรจะเป็น หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความแตกต่างระหว่างสภาวะที่เกิดขึ้นจริง กับสภาวะที่เราตั้งเป้าหมายไว้ 

การปรับปรุงกระบวนการ, สมิต สัชฌุกร, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์การปรับปรุงกระบวนการ

การปรับปรุงกระบวนการเป็นสิ่งที่ต้องกระทำในงานบริหารจัดการในระบบต่างๆ เช่น TQM, Six Sigma Hoshin Planning เป็นต้น
การปรับปรุงกระบวนการจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่เป็น Process Owner อย่างแท้จริง ด้วยเป็นบุคคลที่สำคัญอันจะทำให้กระบวนการได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจัง หรือไม่ เพียงใด
การกระจายงานสามารถใช้ได้ทั้งงานของ Process Owner, การจัดทำ Balance Scorecard และการจัดทำระบบคุณภาพต่างๆ 

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, สมิต สัชฌกร, เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

การปฐมนิเทศ (Orientation) คือ การชี้แจงเบื้องต้น เพื่อให้พนักงานใหม่ ได้รู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับองค์การที่เขาจะเข้ามาดำเนินชีวิตด้วยความสูงและพอใจในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันที่จะร่วมทำงานภายใต้ความศรัทธา ไว้วางใจในการอยู่ทำงานกับองค์การตั้งแต่ต้น

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2013 All Rights Reserved.