การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


30 มกราคม 2566...การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"

  การพัฒนาทักษะ “ผู้จัดการมือใหม่”

 หลักการและเหตุผล

          เมื่อชีวิตการทำงานของพนักงานเดินทางมาถึง จุดเปลี่ยน กับการก้าวหน้าของตำแหน่งงานใหม่ในองค์กร อาจเป็นที่หน้าดีใจกับหลายๆ ท่าน แต่นั่นถือว่าเป็นก้าวแรกกับ จุดเริ่มต้นของ “ความสำเร็จ” หรือ “ล้มเหลว” กับตำแหน่งใหม่ ถ้าบุคลากรที่จะเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมการได้รับตำแหน่ง “ผู้จัดการมือใหม่” มีหลายทักษะที่อาจเหมือนกับการเป็นหัวหน้างานแต่อาจต้องมองภาพบางมุมได้ดีกว่าระดับหัวหน้างาน มีทักษะหลาย ๆ อย่างที่ผู้จัดการมือใหม่จะต้องเปิดใจเรียนรู้ ทั้งการเปลี่ยนแปลง แนวคิด ทัศนคติการบริหารงาน บริหารคน การเข้าใจคนมากขึ้น การมีภาวะผู้นำ เก่งคิด มองปัญหาเป็นโอกาส ทั้งวางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและเกิดผลที่ดีตามเป้าหมายองค์กร 

วัตถุประสงค์

1.      ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบที่เปลี่ยนไปนำสู่การเป็นผู้จัดการมือใหม่อย่างมืออาชีพ

2.      ผู้เข้าอบรมเข้าใจทักษะของผู้จัดการในยุคใหม่ในการพัฒนาตนเองและการทำงานในบทบาทใหม่ที่ท้าทายขึ้น

3.      ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารคนให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจของทีม (Team Work)

หัวข้ออบรม

Module #1 การพัฒนาตนเอง

·       เรียนรู้การปรับเปลี่ยนบทบาท และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป

·       เรียนรู้การเข้าใจตัวเองในการพัฒนาตนเองสู่ผู้จัดการมือใหม่ด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you (coaching card Israel)

·       ทักษะการมีภาวะผู้นำ

·       ทักษะเรื่องการบริหารคน (เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่นด้วยหลัก DISC Model)

·       ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลา

·       ทักษะการเป็นผู้นำประชุม

·       เข้าใจและวิธีการใช้เครื่องมือในการบริหารต่าง ๆ ในบทบาทผู้บริหารยุคใหม่

Module #2 การพัฒนาด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น

·       จิตวิทยาการบริหารคนในยุค 4.0

·       ทักษะการแก้ไขปัญหา ด้วยการคิดคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและวิเคราะห์ข้อมูล

·       ทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

·       ทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ

Module #3 การสร้างทีมงาน

·       ทักษะการกำหนดเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

·       การสอนงาน มอบหมายงานให้เหมาะสม ติดตามงานในบทบาทผู้นำแนวโค้ช

·       การสื่อสารที่ดีในฐานะผู้นำ

·       การ Feedback ด้วยหลักการ Follow Model

กลุ่มเป้าหมาย   บุคคลในองค์กรที่จะพัฒนาเป็นผู้นำ

รูปแบบการสัมมนา

1.   การบรรยายแบบมีส่วนร่วม  40 %

2.   กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  6%

ระยะเวลาอบรม   จำนวน 1 วัน ต่อ รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากรในการฝึกอบรม   อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 
    จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    ปัจจุบัน ปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า ประสบการณ์ ดูแลในส่วนของงานบริการลูกค้า มากกว่า
 15 ปี และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารมากกว่า 15 ปี อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

 

กำหนดการ       วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566
สถานที่
            โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

 

หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่   หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

27 มีนาคม 2566...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
28 มีนาคม 2566...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
29 มีนาคม 2566...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
30 มีนาคม 2566...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
30 มีนาคม 2566...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
30 มีนาคม 2566...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
31 มีนาคม 2566...แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH สำหรับบรรจุภัณฑ์ (REACH for Packaging)
31 มีนาคม 2566...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (ภาษาไทย)
1 เมษายน 2566...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
3 เมษายน 2566...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
4 เมษายน 2566...การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ
4 เมษายน 2566..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
4 เมษายน 2566...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
4 เมษายน 2566...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
5 เมษายน 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
5 เมษายน 2566...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
7 เมษายน 2566...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7 เมษายน 2566...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
7 เมษายน 2566..จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
10 เมษายน 2566...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)
11 เมษายน 2566...การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Awareness)
11 เมษายน 2566...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
12 เมษายน 2566...GHPs Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
18 เมษายน 2566...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
18 เมษายน 2566...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
19 เมษายน 2566...การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)
19 เมษายน 2566...การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
19 เมษายน 2566...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques) article
20 เมษายน 2566...บริหารความเสี่ยง HR หลังยุควิกฤติโควิด รู้ทันความเสี่ยง ก็จัดการความเสี่ยงได้
20 เมษายน 2566...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
20 เมษายน 2566...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers) article
20 เมษายน 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0) article
20 เมษายน 2566...Vision & Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
20 เมษายน 2566...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
21 เมษายน 2566...พัฒนาแนวคิดด้วย Growth Mindset
21 เมษายน 2566...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
21 เมษายน 2566...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
22 เมษายน 2566...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
22 เมษายน 2566...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
24 เมษายน 2566...เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ (Communication for High Powerful Performance)
24 เมษายน 2566...เทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
24 เมษายน 2566...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
25 เมษายน 2566...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
25 เมษายน 2566...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
26 เมษายน 2566...จิตวิทยาบริหารและการจูงใจลูกน้องสู่ความสำเร็จ
26 เมษายน 2566...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
26 เมษายน 2566...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
26 เมษายน 2566..การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
26 เมษายน 2566...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix) article
27 เมษายน 2566...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 เมษายน 2566...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
27 เมษายน 2566...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
27 เมษายน 2566...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
27 เมษายน 2566...การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (ERM) (ISO 31000 : 2018 & COSO : 2017)
28 เมษายน 2566...การจัดการความรู้องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO45001:2018
29 เมษายน 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
2 พฤษภาคม 2566...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
2 พฤษภาคม 2566..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
2 พฤษภาคม 2566...การพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับต้นในสายการผลิต (How to develop junior executive) article
3 พฤษภาคม 2566...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
3 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015
5 พฤษภาคม 2566...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ article
6 พฤษภาคม 2566...Reskill - Upskill Graphic by Canva Program (เพิ่มศักยภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva)
6 พฤษภาคม 2566...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
8 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPIs (ตัวชี้วัดผลงาน) (Job Description & KPIs) article
8 พฤษภาคม 2566...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) article
8 พฤษภาคม 2566...ข้อกำหนดตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
9 พฤษภาคม 2566...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
9 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
10 พฤษภาคม 2566...การออกแบบระบบประเมินค่างาน ภาคปฏิบัติ (Job Evaluation and Classification) article
10 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
10 พฤษภาคม 2566...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
11 พฤษภาคม 2566...การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
11 พฤษภาคม 2566...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
12 พฤษภาคม 2566...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
13 พฤษภาคม 2566...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
16 พฤษภาคม 2566...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) article
16 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
16 พฤษภาคม 2566...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
17 พฤษภาคม 2566...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
17 พฤษภาคม 2566...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
18 พฤษภาคม 2566...การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน (Finance for Non-Finance Professionals) article
18 พฤษภาคม 2566...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q) article
18 พฤษภาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
19 พฤษภาคม 2566...กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
19 เมษายน 2566...หัวหน้างานยุคใหม่ “บริหารงาน บริหารคน” (The Modern Supervisor) article
19 พฤษภาคม 2566...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
20 พฤษภาคม 2566...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
21 พฤษภาคม 2565...กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
22 พฤษภาคม 2566...เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน ! article
22 พฤษภาคม 2566...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
22 พฤษภาคม 2566...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
23 พฤษภาคม 2566...Knowledge Management การบริหารความรู้องค์กรตามระบบ ISO 9001:2015 article
23 พฤษภาคม 2566...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management)
24 พฤษภาคม 2566...นักขายขั้นเทพกับการขายพิชิตการตลาด 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling
24 พฤษภาคม 2566...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
25 พฤษภาคม 2566...การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis) article
25 พฤษภาคม 2566...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
26 พฤษภาคม 2566...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)Copyright © 2013 All Rights Reserved.