เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 22 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


20 มกราคม 2565...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)

 เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 ที่มาของหลักสูตร

การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด แก้ไขปัญหาผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ (Root Cause Analysis) และสามารถวางมาตรการการแก้ไข รวมทั้งมีการวางแผนป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง การแก้ปัญหา การวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆ ให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ได้อย่างประสบความสำเร็จ 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.      เข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา

2.      มีความรู้และสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า) ได้อย่างเป็นระบบ

3.      มีความรู้ในการใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และวางแผนการแก้ไขรวมทั้งการป้องกันปัญหา

4.      รู้จักคิดในเชิงเหตุ และผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกันและการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 :  Systematic Thinking Skill in action

·       การเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิดเห็น และความเป็นจริง

·       ระบบกระบวนการคิดของสมองอย่างเป็นระบบทั้ง 3 มิติ

·       มิติที่ 1 : Analytical Thinking

·       มิติที่ 2 : Logical Thinking

·       มิติที่ 3 : Creative Thinking --> Workshop

Module 2 :  Root Cause Analysis Skill in action

·       ทำความเข้าใจในปัญหา และสาเหตุที่แท้จริง (รากเหง้า)

·       ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

·       ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา -->Identify  Cause

Workshop : Cause and Effect Analysis

·       ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause

Workshop : Cause Relation Analysis

·       ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา -->Root Cause

Workshop : Why-Why Analysis (5-Whys)

Module 3 : Solution and Prevention Skill in action

·       มาตรการการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure

Workshop :  Tree Diagram

·       ชั่งน้ำหนักมาตรการที่ดีที่สุดและจัดลำดับ

Workshop :  1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)   

                             2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)

·       ตรวจวัดความก้าวหน้า

- กำหนดจุด PNR (Point of No Return)

- มาตรการสำรอง (Scenario Alternative)

·       การวางแผนป้องกันและลดปัญหาที่เกิดซ้ำ

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง

ผู้เข้าฝึกอบรม   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับของหลายๆ หน่วยงานในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

   - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนแนวคิดร่วมกัน

   - สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 วิทยากร           อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

การศึกษา  * ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

(Political Science, International Relation) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และเอกชน)

(Master of Management, Public Administration) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

Certificated to Securities Marketing

(Securities Training Association)

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมแล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั้นนำหลายแห่ง

          ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกว่า 20 ปี

* ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร และธุรกิจ บริษัท แอกเซส อินดัสเตรียล เทคโนโลยี จำกัด

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร

* อาจารย์พิเศษประจำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

 

กำหนดการ

วันที่ 20 มกราคม 2565

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 14 ม.ค.65

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

 


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

27 มกราคม 2565..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
28 มกราคม 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
28 มกราคม 2565....เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
31 มกราคม 2564..การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
1 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการขายเพื่อเป็นนักขายมืออาชีพ (The Incredible Techniques to be a Professional Sale)
1 กุมภาพันธ์ 2565...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
2 กุมภาพันธ์ 2565...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
4 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
4 กุมภาพันธ์ 2565..การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
5 กุมภาพันธ์ 2565...นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Professional Human Resource Development)
7 กุมภาพันธ์ 2565...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
7 กุมภาพันธ์ 2565...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
8 กุมภาพันธ์ 2565...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
8 กุมภาพันธ์ 2565...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 article
8 กุมภาพันธ์ 2565 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
9 กุมภาพันธ์ 2565...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
10-11 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพในองค์กร (Train the Trainer)
10 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
10 กุมภาพันธ์ 2565...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
11 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
11 กุมภาพันธ์ 2565...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
11 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (ภาษาไทย)
14 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015
15 กุมภาพันธ์ 2565...กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ (Effective English Communication for Business Strategy)
17 กุมภาพันธ์ 2565...วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)
17 กุมภาพันธ์ 2565...การดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
18 กุมภาพันธ์ 2565...แนวทางการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ตามมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management System (ISMS))
18 กุมภาพันธ์ 2565...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ” (Smart Secretary Towards professional Administrator)
18 กุมภาพันธ์ 2565...การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลังยุควิกฤติโควิด article
19 กุมภาพันธ์ 2565...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
21 กุมภาพันธ์ 2565...การออกแบบและจัดทำ Competency เพื่อนำมาใช้ในองค์การ (ภาคปฏิบัติ)
21 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
21 กุมภาพันธ์ 2565....เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
22 กุมภาพันธ์ 2565...การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"
22 กุมภาพันธ์ 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
23 กุมภาพันธ์ 2565...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
23 กุมภาพันธ์ 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
23 กุมภาพันธ์ 2565...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
24 กุมภาพันธ์ 2565...9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)
24 กุมภาพันธ์ 2565...ทักษะนักขายมืออาชีพ
25 กุมภาพันธ์ 2565...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพISO 9001:2015
25 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
26 กุมภาพันธ์ 2565...การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม
28 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
28 กุมภาพันธ์ 2565...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
1 มีนาคม 2565...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
1 มีนาคม 2565...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
2 มีนาคม 2565...เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วย ECRS (Process improvement by ECRS technique)
2 มีนาคม 2565...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
3 มีนาคม 2565...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
3 มีนาคม 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ ในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)
4 มีนาคม 2565...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
4 มีนาคม 2565...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
7 มีนาคม 2565...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
8 มีนาคม 2565...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
8 มีนาคม 2565...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
8 มีนาคม 2565...ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (Leadership)
8 มีนาคม 2565...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
9 มีนาคม 2565...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
10-11 มีนาคม 2565...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพในองค์กร (Train the Trainer)
10 มีนาคม 2565...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
10 มีนาคม 2565...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
10 มีนาคม 2565...สู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเขียนรายงาน” (ภาษาไทย)
11 มีนาคม 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
11 มีนาคม 2565...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
11 มีนาคม 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
14 มีนาคม 2565...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
15 มีนาคม 2565...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
15 มีนาคม 2565...Leadership Mindset สร้างผู้นำให้มีภาวะผู้นำ
16 มีนาคม 2565...ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Effective Business English Writing Report & Professional English Presentation)
16 มีนาคม 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
16 มีนาคม 2565...เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มคุณค่าของงานด้วยระบบลีน (Lean Process Management)
16 มีนาคม 2565...Basic Maintenance System
17 มีนาคม 2565...ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI)
18 มีนาคม 2565...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
19 มีนาคม 2565..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
21 มีนาคม 2565...สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน
21 มีนาคม 2565...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
22 มีนาคม 2565...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)
23 มีนาคม 2565..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
24 มีนาคม 2565...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
24 มีนาคม 2565..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
24 มีนาคม 2565...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
25 มีนาคม 2565...การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลังยุควิกฤติโควิด article
25 มีนาคม 2565...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
26 มีนาคม 2565...นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Professional Human Resource Development)
28 มีนาคม 2565...เทคนิคการจดบันทึกด้วย MindMap อย่างสร้างสรรค์
29 มีนาคม 2565...HR - โค้ชและฟา ผู้นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ (HR as Coach and Facilitator)
29 มีนาคม 2565..การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
30 มีนาคม 2565...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
31 มีนาคม 2565...GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & InterpretationCopyright © 2013 All Rights Reserved.