เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletBXwCtSdvMHl
bulletwMBJkyeK
bulletFVeWZmEIyNSb
bulletlMtCaQkreDGy
bulletWfKFNirVbw
bulletYDUWtVsK
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 6 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 28 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


25 พฤษภาคม 2564...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากภายในหน่วยงาน เช่น ปัญหาจากกระบวนการทำงาน ปัญหาจากคน ทุกๆ ปัญหานั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินค้าหรือการบริการ แน่นอนในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ ต้นทุนที่สูงขึ้น (Cost) ผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบโดยตรงคงหนีไม่พ้น พนักงานหน้างาน (Operators) และหัวน้างานในแต่ละแผนก (Leader) เพราะคนสองกลุ่มนี้จะเข้าใจในปัญหาหน้างานได้ดีที่สุด

          ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานนั้นจะต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยผ่านกระบวนการคิดหาสาเหตุ (Idea finding) การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ที่มาของปัญหาต่างๆ จากสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา (Solution finding) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)
   1.      รู้และเข้าใจสาเหตุของปัญหา และกระบวนการแก้ปัญหาที่หน้างาน
   2.      สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเป็นระบบ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
   ·       ปัญหาคืออะไร
   ·       ประเภทของปัญหา
   ·       สาเหตุของปัญหา
   ·       การวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา
            -  Genba (พื้นที่จริง)
            -   Genbutsu (งานที่เกิดปัญหา)
            -    Genjisu (สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลจริง)
            -    Workshop การค้นหาและคัดเลือกปัญหาและเลือกข้อมูล

   ·       การเลือกใช้เครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหา
            -    5W1H
            -     Why-Why Analysis
            -   Work flow Analysis
            -     7 QC tools
            -     Workshop การเลือกใช้เครื่องมือ

·       การตัดสินใจในการแก้ปัญหา และการติดตามประเมินผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)       พนักงานระดับ Operator /Office

รูปแบบการอบรม (Methodology)       การบรรยาย การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

วิทยากรในการฝึกอบรม :        อาจารย์ศักดิ์ดา  กรรณนุช   ที่ปรึกษาส่วนบุคคล วิทยากร  ด้านการผลิตศักดิ์ดา  กรรณนุช (โด่ง) มีประสบการณ์ด้านการผลิตรวมมากกว่า 25 ปี ทำให้ได้มีโอกาส ทำงานกับคนหลากหลายประเภท เข้าใจความต้องการของทั้งคน และเข้าใจทั้งงาน ทุกระดับ เพราะได้เติบโตมาทางสายโรงงานตั้งแต่เป็นพนักงานฝ่ายผลิต เป็นหัวหน้างาน เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต และฝ่ายบริหารโครงการ รวม 15 ปี กับบริษัทสวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้านอัญมณี  ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ

การศึกษา
    - ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยรังสิต - การบริหารจัดการธุรกิจ SMEs 
    - ปริญญาตรี : วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมณ์ – การบริหารจัดการทั่วไป

ประสบการณ์ทำงาน
    - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิต (Head of Production Development)
      บริษัท สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Swarovski Gemstones-THธุรกิจ ผลิตและส่งออกอัญมณี/พลอย (18 ปี...2541-2559)
    - ผู้แทนขายสินค้าประดับยนต์ (Sale Executive)
      บริษัท เท็ก-เท็ค ซัพพลาย จำกัด (TEX TECH Supplyธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสินค้าประดับยนต์ (2 ปี...2539-2541)
    - หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
      บริษัท โอเรียนเต็ล แล็ปปิดารี่ จำกัด (Oriental Lapidary) ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอัญมณี/เพชร (11 ปี...2528-2539)

 

กำหนดการ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 19 พ.ค.64

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ. 20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
          
       - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

18 มิถุนายน 2564...การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Individual Development Plan)
18 มิถุนายน 2564...เกิดผลกระทบจากโควิด-19 เลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง
18 มิถุนายน 2564...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
19 มิถุนายน 2564..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
21 มิถุนายน 2564...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
22 มิถุนายน 2564...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
22 มิถุนายน 2564...ความเป็นเลิศทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจ และการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Effective Business English Writing Report& Professional English Presentation)
23 มิถุนายน 2564...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
23 มิถุนายน 2564...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
23 มิถุนายน 2564...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
23 มิถุนายน 2564...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
24 มิถุนายน 2564...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
24 มิถุนายน 2564...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ - เลิกจ้าง - ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
24 มิถุนายน 2564...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
25 มิถุนายน 2564...การออกแบบและบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กร (Design and Manage Creative Training & Development for Organization Development)
25 มิถุนายน 2564...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
25 มิถุนายน 2564...การพัฒนาทักษะ “ผู้จัดการมือใหม่”
25 มิถุนายน 2564...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
28 มิถุนายน 2564...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
29 มิถุนายน 2564...การประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting and Communication)
29 มิถุนายน 2564..เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า (Techniques for checking documents according to L/C & UCP 600)
29 มิถุนายน 2564...การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Effective Self Development & Work Process Improvement)
30 มิถุนายน 2564...GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & Interpretation
30 มิถุนายน 2564...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (ภาษาไทย)
1-2 กรกฎาคม 2564...ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit
2 กรกฎาคม 2564...การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย
3 กรกฎาคม 2564...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
6 กรกฎาคม 2564...ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน
7 กรกฎาคม 2564...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
7 กรกฎาคม 2564...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
7 กรกฎาคม 2564...การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
8 กรกฎาคม 2564...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
8 กรกฎาคม 2564...Sales Coach for Manager
9 กรกฎาคม 2564...เทคนิคปิดการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (Credit Life Closing Sales)
9 กรกฎาคม 2564...เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% Asean trade in goods agreement (ATIGA)
9 กรกฎาคม 2564...สุดยอดนักบัญชี “เก่งและดี”
10 กรกฎาคม 2564...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
10 กรกฎาคม 2564...การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและเทคนิคการแต่งหน้า
10 กรกฎาคม 2564..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
12 กรกฎาคม 2564...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
12 กรกฎาคม 2564..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
12-13 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel)
13 กรกฎาคม 2564...การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติ
13 กรกฎาคม 2564...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
13 กรกฎาคม 2564...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
13 กรกฎาคม 2564...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
14 กรกฎาคม 2564...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for Management)
14 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า-กลยุทธ์การบริหารการติดตาม-เร่งรัดหนี้สิน
14 กรกฎาคม 2564...สูตรเด็ด สู่ความสำเร็จกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
15 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน (Data Analysis Technique for Problem Solving @Work)
15 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
16 กรกฎาคม 2564...เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการ (Smart Secretary Towards Administrator)
16 กรกฎาคม 2564...HR for non-HR : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
20 สิงหาคม 2564...การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนยุค 4.0 (Logistics & Supply Chain Management 4.0)
16 กันยายน 2564...การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"Copyright © 2013 All Rights Reserved.