พิมพิศา ศรีสุเมธากุล ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 26 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล

 มธุรส  ศรีสุเมธากุล MATUROS SRISUMETHAKUL,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อ.พิมพิศา  ศรีสุเมธากุล    

การศึกษา :      ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                        ปริญญาตรี  เกียรตินิยม อันดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

1.      ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาบุคคลากร CPF Training Center Co.,Ltd.

2.      อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขา เทคโนโลยีการจัดการ วิชา หลักการจัดการ

3.      วิทยากรจัดอบรมและสัมมนาวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ Team Building และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง  (10 คน – 1,500 คน)

ประสบการณ์และความชำนาญพิเศษ

·       จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน

·       การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สร้างความรู้รักสามัคคี

·       โครงการพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษา และค่ายเยาวชน

·       พัฒนาการในวัยต่าง ๆ ของชีวิต (เด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ)

·       การพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

·       กิจกรรม WALK RALLY แนวใหม่, TEAM BUILDING

·       การปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายวิชาที่สอนและบรรยาย

·       การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์

·       การฝึกจิตด้วยการเจริญสติ และเทคนิควิธีพัฒนาพลังจิตของตน

·       การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรด้วยจิตวิทยา

·       เทคนิคการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นผู้นำ

·       เทคนิคการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

·       การสร้างจิตสำนึกแห่งการทำงานร่วมกัน และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัท (Ownership)

·       การพัฒนาศักยภาพและสร้างวิสัยทัศน์ในงานราชการ

·       เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer

·       การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

·       กลยุทธ์การทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรม WALK RALLY

·       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

·       การพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อความสำเร็จ

·       OD กับการพัฒนาทีมงานบริการ (SERVICE MIND)

·       Service Mind กลยุทธ์สร้างทีมบริการด้วยพลังบวก

·       จิตวิทยาอุตสาหกรรม กับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

·       ธรรมะเพื่อบำบัดพฤติกรรม และเพิ่มศักยภาพของตน

·       เพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยเสรษฐกิจพอเพียง

·       SWOT ANALYSIS จุดอ่อน จุดแข็ง เติมเต็ม สร้างพลัง

·       สุดยอดนักขายระดับนกอินทรี

·       การพัฒนาการทำงานด้วยจิตสำนึก วัฒนธรรมองค์กร และวิสัยทัศน์

·       การจัดอบรมและพัฒนา การเป็นผู้นำนันทนาการ

·       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ Basic Management

·       การทำงานเชิงรุกและการสร้างทัศนคติเชิงบวก

·       ผู้นำกับการพัฒนา EQ เพื่อบริหารความขัดแย้ง

·       ความรู้เพื่อชีวิตการสร้างเสริมสุขภาพกาย

·       ความรู้เพื่อชีวิต ห่างไกลยาเสพติดในชุมชน

·       การสร้างบริการเหนือความคาดหมาย

·       TEAM  SYNERGY

·       การพัฒนาองค์การแบบ six sigma

·       การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน Creative thinking

·       เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

·       เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด พิชิตงาน

·       ค่ายเยาวชน รูปแบบต่าง ๆ ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ

·       TEAM  ENGAGEMENT

·       CAR RALLY สนุกทั่วไทย ได้ใจ ได้สาระ

·       TOYOTA Coaching Camp 19 รุ่น

·       Excellence Service

·       การพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยากรแนวใหม่

·       ศิลปะการพูดในที่ชุมชน และการสอนลูกน้อง

·       การจัดค่ายเยาวชน และการพัฒนาเยาวชน

·       การพัฒนาผู้นำในการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง

·       หลักการจัดการเบื้องต้น

·       OD กับการพัฒนาองค์การ(ด้านต่าง ๆ)

·       5Q for One Goal

·       HAPPY WORK PLACE FOR SERVICE MIND

·       การทำงานร่วมกันของคนต่าง Generation

·       The Power of Generation group

·       การจัดการองค์กร มุ่งสู่ความสุข และบริการคุณภาพ

·       สุขสำเร็จสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน

·       ส่งเสริมสุขภาพจิต ชุบชีวิตสุขภาพกาย

·       การสร้างความผูกพัน และความรู้สึกรักองค์กร

·       Team Building for Engagement

·       รวมพลังคนต่างGenเป็นหนึ่งเดียว

·       การจัดฝึกอบรมพนักงานราชการ และสำนักงานเขต

·       กรมชลประทาน หลักสูตรอบรมผู้อำนวยการ

·       การฝึกจิตใต้สำนึก เพื่อสร้างความมั่นใจในตนเอง

·       การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรรุ่นใหม่

·       สมรรถนะผู้บริหาร

·       รามาไอดอล คิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคม (ม.4-ม.5)

อ.พิมพิศา ศรีสุเมธากุล ได้ออกแบบกิจกรรมที่ประยุกต์มาจากต้นแบบดั้งเดิม และกลยุทธ์ในการสัมมนาแนวใหม่ ที่ใส่ใจด้านจิตวิทยา ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น อยู่ที่ผู้บริหาร ผู้จัด และวิทยากรที่ต้องร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวิจารณ์ และกลั่นกรองออกมาเป็นกิจกรรมในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ซ้ำแบบใคร เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่น  ไม่ว่าจะผ่านการทำกิจกรรมนี้มาแล้วกี่ครั้งก็ไม่เป็นปัญหา แต่ต้องเปิดเผยประสบการณ์ที่เคยผ่านมา พร้อมระบุปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน...จึงจะออกแบบกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ 

วิทยากรรุ่นใหม่ ใส่ใจด้านจิตวิทยา ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา แนวใหม่ที่เน้นการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ประยุกต์จากปัญหาของลูกค้าแต่ละราย และออกแบบโดย อ.พิมพิศา ศรีสุเมธากุล ซึ่งใช้หลักการในการจัดกิจกรรมแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับทฤษฎีทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) เน้นการค้นหาพฤติกรรมของมนุษย์ในการทำงาน โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และออกแบบกิจกรรมภาคสนาม ฐานกิจกรรมแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าสัมมนา
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.