อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 35 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ

 อาจารย์นภาพร  เกียรติคุณ,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ประวัติวิทยากร                                                             

 

ชื่อ-นามสกุล :   อาจารย์นภาพร  เกียรติคุณ

การศึกษา :      ปี 2540 ปริญญาโท จิตวิทยาการศึกษามหาบัณฑิต (Master degree of Educational Psychology) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (GPA:2.65/4)

การศึกษา :      ปี 2536 ปริญญาตรี  ศึกษาศาสตร์ (Bachelor degree of Education -The Social Sciences) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (GPA: 3.71/4)

ประสบการณ์การทำงาน จากอดีตถึงปัจจุบัน    

    Total Access Communication PCL – DTAC (12 ปี) 2537-2549
    - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (Customer Care)
    - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
    - ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนประเมินผลการปฏิบัติงาน
    - ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนพัฒนาและฝึกอบรม

    Index Living Mall Co., Ltd. (4 ปี) 2549-2552
    - ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Division Manager)

    Narai Intertrade Co., Ltd. (1 ปี 1 เดือน) มกราคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554
    - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม (Training Manager)

    บริษัทมหาชนด้านระบบขนส่งมวลชน  กุมภาพันธ์ 2554- ปัจจุบัน
    - ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง
    - กับประสบการณ์ด้าน  Recruitment & Hiring ในรูปแบบของ Mass Recruitment สรรหากว่า 1,000 อัตรา ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน อาทิ ตำแหน่งงานด้าน วิศวกร, ช่างเทคนิค, การตลาด, บัญชีการเงินและตำแหน่งระดับบริหาร

ประสบการณ์ด้านวิทยากร :

    - วิทยากรประจำหลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ บริษัท อินเด็กซ์  ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด  จำนวน 90 รุ่น (3 ปี)

    - วิทยากรรับเชิญ Asia Business Forum (ABF) หัวข้อ Performance Management System

    - วิทยากรภยใน หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการ บจ.นารายณ์ อินเตอร์เทรด

    - วิทยากรภายในบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด หัวข้อ “Competency Assessment”  

    - วิทยากรบรรยายในหลักสูตร “Train the Trainer “บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา

    - วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การบริการด้วยใจ”  บริษัท มหาชัยห้องเย็น จำกัด จ.สมุทรสาคร

    - วิทยากรบรรยายหลักสูตรทักษะหัวหน้างาน บริษัท พีวีที จำกัด

    - วิทยากรบรรยายหลักสูตร Public Training ในนามบริษัท ดร.ฟิช จำกัด หัวข้อ Effective Modern Recruitment

    - วิทยากรบรรยายหลักสูตร “การพัฒนาทักษะในการทำงานและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีความสุข”บริษัท เวิลด์แทร็คเตอร์ 1996 จำกัด

     - วิทยากรบรรยายหลักสูตร “บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ” บริษัท มูซาชิเพ้น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

    - วิทยากรบรรยายหลักสูตร “HR Knowledge for Line Manager” โรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

    - วิทยากรบรรยายหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม” พนักงานโรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง

    - วิทยากรบรรยายหลักสูตร Public Training ในนามสถาบัน Wisdom Max Center หัวข้อ Effective Modern Recruitment

    - วิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาแก่ นิสิตนักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    - วิทยากรพิเศษรับเชิญบรรยายในนามบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “เตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” ปี 2558     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้อในการบรรยาย :

-          Competency Management

-          Competency Assessment

-          การบริหารระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System)

-          การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

-          สรรหาอย่างไรได้คนที่ใช่...และองค์กรชื่นชอบ (Effective Modern Recruitment)

-          เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

-          การบริหารเวลา (Effective Time Management)

-          เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train the Trainer)

-          การวางแผนอัตรากำลัง (Workforce Planning)

-          การวางระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Management System)

-          เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Interview Technique)

-          การวางแผนและพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

-          การออกแบบงานบริการเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Service Character)

-          การบริหารจัดการระบบงานธุรการและงานเลขานุการ

ประวัติการอบรมของวิทยากร:

·     Effective Speech Technique  (1996: by UCOM training center)

·     Nokia GSM Introduction course (1997 : by Nokia)

·     Presentation Technique ( 1998 : by UCOM training center)

·     Targeted Selection (1999 : by DTAC Internal Trainer(DDI program))

·     Fundamental Business Game (1999:by UCOM training center)

·     Effective Internal Communication (2000 : by UCOM training center)

·     Train the trainer (2000; by UCOM training center)

·     Supervisory Technique : (2001 : by HR Center)

·     Human Assets Management (2001 : by Accuray # 1)

·     SIX Sigma (2001 : by UCOM training center)

·     The Supervisory Grid (2001 : by TMA)

·     Supervisory and Leadership Skills (2002 : by P&P Consultant)

·     Mastering & Developing People (2002: by APM Group)

·     Leadership Development Program(2004: by APM Group)

·     Career Development & Succession Planning (2002 : by HR Center)

·     Training Road Map (2003 : by HR Center)

·     New Growth Strategies ( 2004 : by Boston Network)

·     Internal Consultant Skill Workshop (2005 : by APM Group)

·     Emotional Intelligence (2006 : by ATA  Life Coach Consultant)

·     Individual Development Plan (200; by internal training at DTAC)

·     Project Management (2003 : Kepner /Observer)

·     Creative Decision Making (2004 : by APM Group/Observer)

·     Leadership Development (2006 : Slingshot/Observer)

·     Effective Buddy (2006 : Slingshot/Observer)

·     Three Sound (2006)

·     Visual Merchandiser (2007)

·     Total Quality Management(2007)

·     Thailand Quality Award(2008)

·     Risk Management (2011)

·     การบริหารเชิงกลยุทธ์ (2013)

·     เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม Workshop (2015)

·     Performance Management System Workshop (2015)

ผลงานด้านการเขียน : อยู่ระหว่างนำบทความขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรทั่วไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังในการทำงานให้แก่ตนเอง

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ :  สร้างการบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับพนักงานหน้าร้านทุกสาขาของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด “Index Character”

 

 

***************************************
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.