อาจารย์สืบสกุล แสงธำรง,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์สืบสกุล แสงธำรง

 

ชื่อ นายสืบสกุล แสงธำรง         

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท   · สาขาบริหารอาชีวศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี   ·  สาขาอุตสาหการเชื่อมประสาน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
ประโยควิชาชีพชั้นสูง   · สาขาเครื่องกลอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (ไทย เยอรมัน)

การอบรมพิเศษ
·        Lead Assessor of Quality Management System ISO 9000 (IRCA Register) 
·        Lead Assessor of Environment System ISO 14000 (QAS Register)
·        IECQ (QC 80000) HSPM  Awareness  and Interpretation training course
·        WEEE & RoH & CT Instructor (Organized by EEI)
·        Internal Quality Audit ISO 17025
·        ISO 9000:2000 Transition Auditor Training Course (IRCA Register)
·        Certificate of ZOPP Basic Course (Sponsored by GTZ, Germany)
·        Quality Management System For Retail Business (BQR Standard & Requirement)
·        Total Quality Management Training TQM (JSA Model)
·        Certificate of Ultrasonic Testing  for Maintenance  by welding in Industry & NDT (KARL DEUTSCH Germany)
·        Certificate of Lab Management (Germany)
·        British Retailing Consortium Training (BRC Training)
·        ประกาศนียบัตรผู้ตรวจประเมิน GMP & HACCP (สถาบันอาหาร)
·        ประกาศนียบัตรผู้ตรวจติดตามภายใน (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
·        หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตสำหรับพนักงาน  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
·        หลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (สสท.)

ประวัติการทำงาน
·        ที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐานงาน  ISO 9001/ISO 14000/ISO 22000/GMP & HACCP
·        ที่ปรึกษาโครงการ bio-gas เพื่อพลังงานทดแทน/CARBON CREDIT บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด  สระบุรี
·        ที่ปรึกษาอาวุโส (consultant)  บริษัท ไดเร็ท ออกาไนท์ซิ่ง ซัพพลายจำกัด  กรุงเทพฯ
·        ที่ปรึกษาอาวุโส/Project Manager  บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด  กรุงเทพฯ
·        ที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล HRM/QMR/EMR  บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด  สระบุรี

 อดีตอาจารย์พิเศษ
·        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
·        ศูนย์สารสนเทศ นครนายก และ ปราจีนบุรี
·        ระดับ ประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    Ø  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2520 - 2527)
    Ø วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2527 - 2549)

ด้านที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร และการอบรม (2537 - ปัจจุบัน)
·        แนะนำผู้ออกแบบหลักสูตร-ที่ปรึกษางานระบบมาตรฐาน ISO 9000 / ISO 14000 – วิทยากรบรรยาย (2537-ปัจจุบัน)
·        บริษัท พาต้าเคมีคอล กรุ๊ป จำกัด ISO 9000                                           
·        บริษัท ที เค เค กรุ๊ป จำกัด ISO 9000                                       
·        บริษัท เบสโกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ISO 9000 ได้รับการรับรองจาก BQR
·        บริษัท เอส ดี เดลทัล จำกัด ISO 9000                                      
·        หจก. ทองดีการช่าง ISO 9000 ได้รับการรับรองจาก BQR
·        บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลจำกัด ISO 9000 /ISO 14000 ได้รับการรับรองจาก SGS

วิทยากรบรรยายด้านวิชาการ (ออกแบบหลักสูตรและวิทยากร)
·  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  
กระบวนการการผลิตและบริการและการควบคุมคุณภาพ โครงการ NEC 
·  บริษัท ทีเคเค โลจิสติคส์ จำกัด
   การบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของหัวหน้างาน
·  ศูนย์ส่งเสริมอุตสากรรมที่ 8   จ. สุพรรณบุรี
  
การกำหนดตัวชี้วัดวัดผลการปฎิบัติการ ในกระบวนการ PSO
· บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลจำกัด  สระบุรี
  
TWI สำหรับหัวหน้างาน
· บริษัท TIG (ประเทศไทย) จำกัด จ สระบุรี
   “เรื่องการบำรุงระบบท่อในกระบวนการผลิต
·  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  
“SWOT Analysis”
·  บริษัทเรียนศิลป์การทอ จำกัด
   “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร
·   บริษัท ผาแดง อินดรัสตรี จำกัด
   “การรักษาระบบ ISO 9000 ด้วย TQM” 
·  นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาบรรณารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   “TQM กับงานห้องสมุด
·  Organized by DOS (Public Training)
  
เรื่อง การรักษาระบบ ISO 9000 by TQM”
·   มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (Public Training)
   “การเขียนคู่มือการทำงาน
·  สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
  
ปฏิบัติการวางตามนโยบายด้วย ZOPP”
·  นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาบริหารอุตสากรรมคณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
  
แนวคิดการพัฒนาระบบการผลิตและบริการ
· มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
   “การกำหนดมาตรฐานการงาน
· บริษัท TIG (ประเทศไทย) จำกัด จ สระบุรี
 การบำรุง ระบบท่อ ในกระบวนการผลิต
· วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
   “การเพิ่มศักพภาพของนักศึกษาด้วยองค์ความรู้ (Non-tariff Barrier : NTB)
  
“TQM Training & Implementation”

ที่ปรึกษาโครงการ Training Fund (TF) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
· บริษัท สหศิลาเพิ่มพูน จำกัด จำนวน 3 หลักสูตร
   “ระบบ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
  
ระบบ Total Productive Maintenance (TPM)”
   “Job Safety Analysis (JSA)”
·  บริษัท เวิรด์คราฟท์  จำกัด   จำนวน 3 หลักสูตร
  
ภาวะผู้นำ (Leadership)”
  
การแก้ปัญหา (Problem solving)”
  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร
· บริษัท นารายณ์ จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
  
การควบคุมกระบวนการ
  
การควบคุมผลิตภัณฑ์
·  บริษัท วิร่า อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
  
การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ
  
การวางแผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง
·  บริษัท แอดวานซ์ คอมโพซิท ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวน 1 หลักสูตร
   “การเพิ่มผลผลิตและเครื่องมือ QCC”
· บริษัท ซันคาบิเนท (บางปะอิน) จำกัด จำนวน 1 หลักสูตร
   “การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อลดการสูญเสีย
· บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  จำนวน 1 หลักสูตร
   “การบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)”
· บริษัท โซล่า แอลฟัสท์ จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
   “บทบาทของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
   “การบริหารการบำรุงรักษาเครื่องจักร
·บริษัท ซันวู้ด จำกัด จำนวน 4 หลักสูตร
  
“5 ส และการนำมาใช้งาน
  
การบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)”
  
การวิเคราะห์ความปลอดภัย (JSA)”
   การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานและการสอนงาน
·  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (ท่าหลวง) จำนวน 1 หลักสูตร
  
การใช้เครื่อง Ultrasonic ในงานตรวจสอบ ระบบ SPM”
·    บริษัท เหล็กสยาม จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
  
การบำรุงรักษาด้วยการเชื่อมไฟฟ้า
  
การใช้รอกเหนือศีรษะ (Over Crane)”
·  บริษัท นวโลหะไทย จำกัด จำนวน 2 หลักสูตร
  
การบำรุงรักษาระบบนิวแมกติกส์
  
ระบบ PLC และการใช้งาน
· บริษัท เซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด จำนวน 3 หลักสูตร
  
เขียนแบบเครื่องกล
   การบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์
  
การบำรุงรักษาด้วยการเชื่อมไฟฟ้า
· บริษัท ไทยอินดัสเตรียแกส (ที ไอ จี) จำกัด  จำนวน 2 หลักสูตร
   การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต
   การบำรุงรักษาระบบท่อในกระบวนการผลิต
·   บริษัท กุลธรเกอร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด  จำนวน 1 หลักสูตร
  
กระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
·  บริษัท สวนอุตสากรรมสระบุรี (SIP) จำกัด  สระบุรี  จำนวน 1 หลักสูตร
  
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้วย Logical Framework” สำหรับลูกค้า SIP
·  บริษัท ศานติบรรจุภัณฑ์  จำกัด มีนบุรี กรุงเทพ จำนวน 1 หลักสูตร
  
การประเมินภายใน IQA สำหรับของ ISO 9000”

 ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการชุบชีวิตธุรกิจ SME (ITB1-2 Project)
Ø บริษัท เค โอ ดี กรุ๊ป จำกัด
Ø บริษัท วี อาร์ เค เอนจิ่งเนียริ่งจำกัด
Ø บริษัท ซี เอช วัฒนายนต์   จำกัด

ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต
Ø บริษัท โชคชัย ออล เมทัล เซอร์วิส จำกัด
ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการบูรณาการอุตสาหกรรมสปาไทย 1–2ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการพัฒนาที่ปรึกษาไทย
ที่ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิต โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554

(รหัส SP>55S12) จำนวน 10 แห่ง
Ø บริษัท เค.เอส.พริ้นท์แอนด์แพคเกจจิ้ง จำกัด
Ø บริษัท ช่างอนันต์ไดคาสติ้ง จำกัด
Ø บริษัท พี.เค.คอนเวิทติ้ง จำกัด
Ø บริษัท นทีทองโพลีเมอร์ จำกัด
Ø บริษัท สินพิริยะอุตสาหกรรม จำกัด
Ø บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด
Ø บริษัท อกริ โพรเซสซิ่ง อินดัสทรี จำกัด
Ø บริษัท เอ็คเซลเลนท์ ออโต้เทค จำกัด
Ø บริษัท เค.พี.ที. อุตสากรรม จำกัด
Ø เอ.พี.การปัก

ผู้ประสานงาน (Counterpart) โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training : DVT) ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาล เยอรมัน ทำหน้าที่ที่ปรึกษาในการนำ ระบบอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี มาใช้งานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
·     ออกแบบ/วิทยากร ชุดนำเสนอ เรื่องโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการบรรยายให้แก่สถานประกอบการภาคเอกชน  ที่ร่วมโครงการ  DVT
·     “Trained the Trainer” สำหรับครูฝึกจาก บริษัทที่เข้าร่วม DVT
·     การวางแผนการฝึกสำหรับสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ DVT

ความสามารถเฉพาะทาง
·     ออกแบบและจัดทำกระบวนการพัฒนาองค์กร Total Quality Management
·     การปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย Total Quality Management
·     การปรับปรุงในสายการผลิต (Process Improvement) ด้วยเครื่องมือต่างๆ
·     ออกแบบหลักสูตรในลักษณะตามความต้องการของลูกค้า (made by order) สำหรับการอบรมภายใน (In house training)

แบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (The customer is the center)
·     การเขียนข้อเสนอด้านเทคนิค (proposal) ประกอบ TOR (Term Of Reference) ของโครงการ CF (Consultancy Fund) / TF (Training Fund)
·     การเขียนข้อเสนอทางด้านเทคนิค (proposal)  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันโครงการ (MDICP)

ด้านกระบวนการผลิต
·     ออกแบบและจัดทำกระบวนการพัฒนาบุคลากรพร้อมการประเมินผลการอบรม
·     ออกแบบและจัดทำกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
·     การปรับปรุงเครื่องจักร (Modification) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มค่า yield
·     วิทยากร/ที่ปรึกษา TPM & Implementation/TQM/ISO 9000/ISO 14000/GMP/HACCP
·     ที่ปรึกษางานระบบคุณภาพ/งานพัฒนาองค์กร (OrganizationDevelopment) งานพัฒนาบุคลากร HRD งานออกแบบ/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
·     ออกแบบหลักสูตรตามปัญหาขององค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ Training Fund (TF) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ TOR)
วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อาจารย์เชิดศักดิ์ เพาะบุญ
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.