คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์,ฝึกอบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ิง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์

 ไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,การพูด

คุณไชยวัฒน์  รัตนประสิทธิ์

การศึกษา

               ระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนทวีธาภิเศก

               ระดับปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

               ระดับปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

            อ่านข่าว  จัดรายการข่าว  บรรยายถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีนอกสถานที่ และพิธีกรภาคสนาม พีธีกรเวที รวมทั้งวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานด้านงานกระจายเสียง มานานตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน

ผ่านการอบรมหลักสูตร ของ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  อาทิ..

               นักประชาสัมพันธ์

               การวางแผนด้านการสื่อสารครบวงจร

               การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในสถานการณ์ต่าง ๆ

                                 ฯลฯ

ประสบการณ์สำคัญ

               ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรหน้าพระที่นั่งในงานประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงชนะเลิศนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙  ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

                สนับสนุนเป็นผู้จัดรายการพิเศษทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นบางคราว

               ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๕๔

               รับผิดชอบในการทำหน้าที่พิธีกรในงานถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่  ๒ ธันวาคม ของทุกปี   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

               รับผิดชอบในการทำหน้าที่พิธีกรกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี    ณ  สนามหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

                ขานเลขรางวัลการออกบัตรกาชาดของร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในงานกาชาดประจำปี ทุกปี

                 ขานชื่อ และคำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการพิจารณาเป็นแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในงานแถลงข่าวของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

              ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนทวีธาภิเศก  ประจำปี ๒๕๕๕

              เกียรติบัตรยกย่องในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมการศาสนา และองค์กรพุทธทั่วราชอาณาจักร

ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

               นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา ของกรมประชาสัมพันธ์

จัดรายการ “ข่าวยามเช้า” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จัดรายการ “Money Guide” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 

 

 
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์ขวัญแก้ว พึ่งเป็นสุข
อาจารย์ธรรมนูญ อินทรพล
อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณะ บุหลัน
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ดร.ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.