เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 29 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


15 กันยายน 2565....เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ

 

 

การสัมภาษณ์และคัดเลือกคนในปัจจุบัน ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งขึ้น เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีกำลังคนที่มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ แต่หลาย ๆ องค์กรมักจะประสบปัญหา เช่น หาคนที่ต้องการไม่ได้ จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับงาน เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนสมัยใหม่ เพื่อที่จะสามารถคัดกรองคนเก่งและคนดี มีความเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้อย่างมืออาชีพ และได้ผลลัพธ์ตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง
 

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่องค์กรต้องการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการคัดเลือกคน และเทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์รูปแบบต่าง ๆ

3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

·       ความหมายที่แท้จริงของ คนเก่ง และดีที่องค์กรต้องการ

·       การกำหนดคุณลักษณะของคนเก่งและดี ตามบริบทเฉพาะขององค์กร

·       Job Analysis กับการหาความต้องการคุณสมบัติของคนแต่ละตำแหน่งงานเพื่อการคัดเลือก
Workshop : การวิเคราะห์งานเพื่อหาความต้องการคุณสมบัติเพื่อการคัดเลือกพนักงาน

·       เครื่องมือในการคัดเลือกพนักงาน
o เครื่องมือการทดสอบ
o เครื่องมือในการสัมภาษณ์
o เครื่องมือในการตรวจสอบ

·       ประเภทของการสัมภาษณ์คัดเลือกคนในปัจจุบัน

·       บทบาทหน้าที่ของผู้สัมภาษณ์ ตั้งแต่การเตรียมการก่อนสัมภาษณ์ เปิดสัมภาษณ์ กระบวนการสัมภาษณ์ และปิดการสัมภาษณ์

·       หลักเกณฑ์ที่ผู้สัมภาษณ์ควรใช้ในการพิจารณาผู้ถูกสัมภาษณ์

·       เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนแต่ละ Style

·       หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน การตั้งคำถาม /และตัวอย่างชุดคำถามทั่วไปในการสัมภาษณ์

·       การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำถาม (Structured Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคำถาม (Unstructured Interview)

·       การวิเคราะห์ Resume ของผู้สมัคร และการตั้งคำถามจาก Resume

·       เทคนิคการตั้งคำถามประเภทต่างๆ เช่น

o คำถามเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยา (Behavioral Questions)

o คำถามเพื่อดูแนวคิดและทัศนคติ (Attitude Questions)

o คำถามเชิงสถานการณ์ (Situational Questions)
  o การตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์ Competency เช่น การใช้เครื่องมือ STAR Technique เป็นต้น

o ฯลฯ

Workshop : ฝึกปฏิบัติออกแบบชุดคำถาม ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานประเภทต่าง ๆ

·       การออกแบบฟอร์มการประเมินผู้ถูกสัมภาษณ์และเทคนิคการให้คะแนน

·       การแก้ไขปัญหาระหว่างการสัมภาษณ์ อาทิ
o  ผู้ถูกสัมภาษณ์เงียบไม่ค่อยพูด
o  ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบไม่ตรงคำถาม
o  ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามแย้งกันเอง
o  ฯลฯ

·       กาวิเคราะห์และประเมินผู้ถูกสัมภาษณ์จากการตอบคำถามที่แตกต่างกันของแต่ละคน

·               เทคนิคการจับโกหกของผู้ผู้ถูกสัมภาษณ์

·       Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์

         Workshop : แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติ(Role-Play) ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

วิธีการฝึกอบรม
      ·      บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
     ·     ระดมสมอง จุดประกายความคิด
      ·      Workshop / Role-Play

เหมาะสำหรับ
      ·      ผู้บริหารหน่วยงาน 
      ·      เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิทยากร      อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
       - อดีตกรรมการบริหารองค์กร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขององค์กรชั้นนำหลายแห่ง
       - ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กรมากกว่า 30 ปี อาทิ

·       Plantheon Group Companies.

·       CIMB Thai Bank, Co.,LTD.

·       Thai Glass Industry, Co.,LTD.

·       Mahaphant Fibre Cement, Co.,LTD.

·       TOYOTA Leasing (Thailand), Co.,LTD.

- ปัจจุบันเป็นวิทยากร อาจารย์ ที่ปรึกษา ด้านบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้กับองค์กรต่างๆ
             - ผลงานเขียน :
            ·       หนังสือ  HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารคน
            ·       หนังสือ SMART JD “คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

 

กำหนดการ

วันที่ 15 กันยายน 2565

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 9 ก.ย. 2565

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

16 สิงหาคม 2565...การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน (The Power of Mindset)
16 สิงหาคม 2565...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
16 สิงหาคม 2565...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16 สิงหาคม 2565...เทคนิคการบริหารเวลา
17 สิงหาคม 2565...การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ (Development and management skills for Leader)
17 สิงหาคม 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015
17 สิงหาคม 2565...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
17 สิงหาคม 2565...การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JD
18 สิงหาคม 2565...เคล็ดลับการบริหารงานบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015
19 สิงหาคม 2565...Reskill - Upskill Graphic by Canva Program (เพิ่มศักยภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva)
18 สิงหาคม 2565...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)
19 สิงหาคม 2565...GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & Interpretation
19 สิงหาคม 2565...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
20 สิงหาคม 2565...การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)
20 สิงหาคม 2565..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
20 สิงหาคม 2565...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
22 สิงหาคม 2565...ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่แล้ว นายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร article
22 สิงหาคม 2565...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
22 สิงหาคม 2565...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
22 สิงหาคม 2565...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
23 สิงหาคม 2565...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
23 สิงหาคม 2565...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)
23 สิงหาคม 2565...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
24 สิ่งหาคม 2565...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
24 สิงหาคม 2565..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
25 สิงหาคม 2565...เทคนิคการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
25 สิงหาคม 2565...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
25 สิงหาคม 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
26 สิงหาคม 2565...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
26 สิงหาคม 2565...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
27 สิงหาคม 2565...นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Professional Human Resource Development)
29 สิงหาคม 2565...การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงาน (Coaching for Performance)
29 สิงหาคม 2565...เคล็ดลับการบริหารฝ่ายขาย ตามระบบ ISO 9001:2015
30 สิงหาคม 2565...วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (Data Science)
30 สิงหาคม 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
30 สิงหาคม 2565...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
31 สิงหาคม 2565...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพISO 9001:2015
1 กันยายน 2565...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)
1 กันยายน 2565...Vision & Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
1 กันยายน 2565...เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการด้วย ECRS (Process improvement by ECRS technique)
1 กันยายน 2565...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
3 กันยายน 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ ในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)
5 กันยายน 2565...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
6 กันยายน 2565...การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)
6 กันยายน 2565...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6 กันยายน 2565...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
7 กันยายน 2565...การบริหารความความเสี่ยงขององค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
7 กันยายน 2565...เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายการส่งออกยุค 2022 สภาวะเงินเฟ้อและการแข่งขัน (สำหรับผู้เริ่มต้น)
7 กันยายน 2565...เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
7 กันยายน 2565...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
7 กันยายน 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
8 กันยายน 2565...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
8 กันยายน 2565...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
8 กันยายน 2565...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
8 กันยายน 2565...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
8 กันยายน 2565...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
9 กันยายน 2565...ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่แล้ว นายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร article
9 กันยายน 2565...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
9 กันยายน 2565...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
10 กันยายน 2565...นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Professional Human Resource Development)
10 กันยายน 2565...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
12 กันยายน 2565..เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
13 กันยายน 2565...แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม PDPA สำหรับคน HR ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for HR)
13 กันยายน 2565...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
13 กันยายน 2565...การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
14 กันยายน 2565...ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design Thinking Skills for Innovation)
14 กันยายน 2565....เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
15 กรกฎาคม 2565...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
15 กันยายน 2565...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
16 กันยายน 2565...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
16 กันยายน 2565...เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
16 กันยายน 2565...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
17 กันยายน 2565...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
19 กันยายน 2565...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
19 กันยายน 2565...สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน
20 กันยายน 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
20 กันยายน 2565...เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
20 กันยายน 2565...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
21 กันยายน 2565..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
22 กันยายน 2565...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
22 กันยายน 2565...สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)
22 กันยายน 2565...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
22 กันยายน 2565...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
23 กันยายน 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
23 กันยายน 2565...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
26 กันยายน 2565...การบริหารฝ่ายผลิต ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
27 กันยายน 2565...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
27 กันยายน 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
27 กันยายน 2565...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
28 กันยายน 2565...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กรที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for DPO)
28 กันยายน 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
28 กันยายน 2565...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
3 ตุลาคม 2565 การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (Overall Equipment Effectiveness : OEE) article
4 ตุลาคม 2565...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU. article
17 ตุลาคม 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA) article
18 ตุลาคม 2565...กลยุทธ์การขายและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ article
18 ตุลาคม 2565...เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPIs (ตัวชี้วัดผลงาน) (Job Description & KPIs) articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.