กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 11 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


11 มีนาคม 2566...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management)

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานธรรมดาถึงผู้บริหาร ปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่ในองค์กรเกิดจากการไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิดในการบังคับใช้ กฎหมายแรงงาน แม้กระทั่งนักกฎหมายหลายคน ยังตีความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง 

หัวหน้างาน ซึ่งต้องบริหารจัดการ บังคับบัญชาพนักงานในหน่วยงานของตนเอง ย่อมต้องเข้าใจสิทธิและสวัสดิการพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น การทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนหรือไม่  และอย่างไรเป็นการเลิกจ้าง เลิกจ้างเป็นธรรม และเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ต่างกันอย่างไร เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้และเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจสิทธิ และหน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจสิทธิ หน้าที่ ของลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

4.      เพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

5.      เพื่อช่วยให้การบริหารคน และการบังคับบัญชา ลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

หัวข้อเนื้อหาอบรม

1.      กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีอะไรบ้าง

2.      ความหมายของการจ้างงาน สัญญาจ้างต้องทำเป็นเอกสารหรือไม่

3.      สัญญาจ้างแรงงาน และสัญญาจ้างทำของ ต่างกันอย่างไร

4.      ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน มีผลบังคับใช้ เสมอไปหรือไม่

5.      สวัสดิการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน คืออะไร

6.      ความหมายของคำว่าค่าจ้าง และสวัสดิการ ต่างกันอย่างไร

7.      นายจ้าง มีสิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างของลูกจ้าง ได้หรือไม่

8.      วันหยุด และ วันลา ต่างกันอย่างไร

9.      จัดวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างไร ไม่ให้มีปัญหา

10.  พนักงานระดับใด ไม่มีสิทธิได้ค่าทำงานล่วงเวลา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

11.  ลูกจ้าง ต้องให้ความยินยอมก่อนทำงานล่วงเวลาทุกครั้งเสมอไป หรือไม่

12.   องค์ประกอบของหนังสือเตือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

13.  ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา

14.  ถาม-ตอบ

รูปแบบการสัมมนา     - บรรยาย - นำเสนอกรณีศึกษา

 

วิทยากร           อาจารย์อภิชาติ  ปริยานนท์

ที่ปรึกษาบริหารงานบุคคล และด้านกฎหมาย แรงงาน

การศึกษา
    ปริญญาตรี กฎหมาย  มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานคร
    ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน ชลบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

    ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล              บริษัท เดลฟาย ออโตโมทีฟประเทศไทย
    ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล              บริษัท ออโตลีฟ ประเทศไทย
    ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล              บริษัท เจเนอรัล ซิททิ่ง
    ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล              บริษัท โซนี่ เซมิ คอนดักเตอร์ ประเทศไทย
    ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล      บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย
    ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล       บริษัท บริดสโตน เอ็นซีอาร์ ประเทศไทย

กำหนดการ       วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
สถานที่
            โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ 

 

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

 

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนาอาหารกลางวันน้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

27 มีนาคม 2566...ISO 50001:2018 Requirement ข้อกำหนดตามระบบการจัดการพลังงาน
28 มีนาคม 2566...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
29 มีนาคม 2566...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
30 มีนาคม 2566...กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
30 มีนาคม 2566...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
30 มีนาคม 2566...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
31 มีนาคม 2566...แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ REACH สำหรับบรรจุภัณฑ์ (REACH for Packaging)
31 มีนาคม 2566...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (ภาษาไทย)
1 เมษายน 2566...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
3 เมษายน 2566...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies for Business English speaking)
4 เมษายน 2566...การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ
4 เมษายน 2566..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
4 เมษายน 2566...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
4 เมษายน 2566...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
5 เมษายน 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
5 เมษายน 2566...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
7 เมษายน 2566...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
7 เมษายน 2566...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
7 เมษายน 2566..จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
10 เมษายน 2566...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)
11 เมษายน 2566...การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Awareness)
11 เมษายน 2566...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
12 เมษายน 2566...GHPs Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
18 เมษายน 2566...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
18 เมษายน 2566...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
19 เมษายน 2566...การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)
19 เมษายน 2566...การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
19 เมษายน 2566...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques) article
20 เมษายน 2566...บริหารความเสี่ยง HR หลังยุควิกฤติโควิด รู้ทันความเสี่ยง ก็จัดการความเสี่ยงได้
20 เมษายน 2566...Environmental Aspect, Life Cycle Aspect, Significant Aspect ตามระบบ ISO 14001:2015
20 เมษายน 2566...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers) article
20 เมษายน 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0) article
20 เมษายน 2566...Vision & Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
20 เมษายน 2566...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
21 เมษายน 2566...พัฒนาแนวคิดด้วย Growth Mindset
21 เมษายน 2566...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
21 เมษายน 2566...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
22 เมษายน 2566...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
22 เมษายน 2566...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
24 เมษายน 2566...เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ (Communication for High Powerful Performance)
24 เมษายน 2566...เทคนิคการการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
24 เมษายน 2566...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
25 เมษายน 2566...หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)
25 เมษายน 2566...SWOT ANALYSIS การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
26 เมษายน 2566...จิตวิทยาบริหารและการจูงใจลูกน้องสู่ความสำเร็จ
26 เมษายน 2566...เอกสารนำเข้า ส่งออก สำหรับ Customer Service และ Document Control
26 เมษายน 2566...ทักษะการให้บริการเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
26 เมษายน 2566..การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
26 เมษายน 2566...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix) article
27 เมษายน 2566...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
27 เมษายน 2566...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
27 เมษายน 2566...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
27 เมษายน 2566...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for Presenting with The Right Ideas to Resonate Professionally)
27 เมษายน 2566...การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (ERM) (ISO 31000 : 2018 & COSO : 2017)
28 เมษายน 2566...การจัดการความรู้องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO45001:2018
29 เมษายน 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
2 พฤษภาคม 2566...ข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
2 พฤษภาคม 2566..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
2 พฤษภาคม 2566...การพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับต้นในสายการผลิต (How to develop junior executive) article
3 พฤษภาคม 2566...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
3 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015
5 พฤษภาคม 2566...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ article
6 พฤษภาคม 2566...Reskill - Upskill Graphic by Canva Program (เพิ่มศักยภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva)
6 พฤษภาคม 2566...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
8 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPIs (ตัวชี้วัดผลงาน) (Job Description & KPIs) article
8 พฤษภาคม 2566...การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) article
8 พฤษภาคม 2566...ข้อกำหนดตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
9 พฤษภาคม 2566...เทคนิคทำงานร่วมกันกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
9 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
10 พฤษภาคม 2566...การออกแบบระบบประเมินค่างาน ภาคปฏิบัติ (Job Evaluation and Classification) article
10 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า (Sal Planning & Sales Forecast Analysis)
10 พฤษภาคม 2566...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
11 พฤษภาคม 2566...การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
11 พฤษภาคม 2566...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
12 พฤษภาคม 2566...สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)
13 พฤษภาคม 2566...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
16 พฤษภาคม 2566...การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า (Warehouse Safety Management) article
16 พฤษภาคม 2566...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
16 พฤษภาคม 2566...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy)
17 พฤษภาคม 2566...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคม ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด
17 พฤษภาคม 2566...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
18 พฤษภาคม 2566...การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวิชาชีพด้านการเงิน (Finance for Non-Finance Professionals) article
18 พฤษภาคม 2566...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q) article
18 พฤษภาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
19 พฤษภาคม 2566...กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน article
19 เมษายน 2566...หัวหน้างานยุคใหม่ “บริหารงาน บริหารคน” (The Modern Supervisor) article
19 พฤษภาคม 2566...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
20 พฤษภาคม 2566...การทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ (Team Collaboration for Goal)
21 พฤษภาคม 2565...กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction)
22 พฤษภาคม 2566...เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน ! article
22 พฤษภาคม 2566...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
22 พฤษภาคม 2566...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
23 พฤษภาคม 2566...Knowledge Management การบริหารความรู้องค์กรตามระบบ ISO 9001:2015 article
23 พฤษภาคม 2566...การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management)
24 พฤษภาคม 2566...นักขายขั้นเทพกับการขายพิชิตการตลาด 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales (Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling
24 พฤษภาคม 2566...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
25 พฤษภาคม 2566...การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis) article
25 พฤษภาคม 2566...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
26 พฤษภาคม 2566...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics)Copyright © 2013 All Rights Reserved.