กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ (Effective English Communication for Business Strategy)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


15 กรกฎาคม 2565...กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ (Effective English Communication for Business Strategy) article

 กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ (Effective English Communication for Business Strategy)

 หลักการและแนวความคิด

          ในยุคแห่งการติดต่อสื่อสารที่กว้างไกล รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ ทุกเวลา และภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาสากลที่ใช้เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก  และการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกสั้นๆว่า อีเมล์  รวมถึงการพูดสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย คัดลอกได้ ส่งต่อได้รวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ และถือเป็นหลักฐานการเจรจา ตกลงในด้านธุรกิจอีกด้วย

          ดังนั้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ และเขียนอีเมล์ แบบกระชับ ไม่กำกวม เข้าใจง่าย ชัดเจน จึงเป็นเรื่องสำคัญ การเรียนรู้จากสิ่งที่ถูกต้อง การเรียนรู้หลักการพูดและการเขียนด้วยเทคนิคการรวมประโยคแบบต่างๆ และการพัฒนาการเขียน จึงจะช่วยให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

1.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจ และทราบหลักการพูดและเขียนโต้ตอบอีเมล์อย่างมืออาชีพ

2.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่นิยมใช้ในเชิงธุรกิจ รวมถึงระมัดระวังการเลือกใช้ คำศัพท์ สำนวน และ ประโยคที่มีความหมายกำกวม ไม่ชัดเจน หรือสะกดคำคล้ายคลึงกัน แต่ความหมายไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร

3.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ ประโยคมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ให้เกิดความประทับใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

4.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงานเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด!

      ·       มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

      ·       ปรับระดับความรู้ ด้าน โครงสร้าง ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

      ·       เรียนรู้วิธีการออกเสียง และการสื่อสารโต้ตอบ เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

      ·       มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสาร

      ·       สามารถนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้

      ·       ปรับภาพลักษณ์ในการทำงาน โดยสามารถระบุในส่วนประวัติที่ใช้ในการสมัครงาน ได้ว่าคุณเป็น “ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี”

หลักสูตรการอบรม

การพูด

1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างบุคคล

- การสื่อสารธุรกิจระหว่างบุคคล

- การแนะนำตนเอง บุคคลที่สาม และนำเสนอองค์กรอย่างมืออาชีพ

- เทคนิคการสร้างความประทับใจ ในการสื่อสารธุรกิจ

- เทคนิคการเพิ่มความมั่นใจในการติดต่อธุรกิจ

2. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจทางโทรศัพท์

- การรับสาย และโทรออกอย่างมืออาชีพ

- การขออนุญาตโอนสาย

- การขอให้รอสายอย่างสุภาพ

- การพูดประนีประนอม และประโยคพูดที่สุภาพเมื่อต้องแจ้งสถานการณ์ต่างๆ ทางโทรศัพท์

- คำวลี และประโยคที่ไม่ควรใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์

- การจบการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยความประทับใจ

3. ทักษะการสื่อสารโดยวิธีการประนีประนอม

- การยกเลิกนัด และการแสดงความเห็นที่แตกต่างอย่างสุภาพ

- ประโยคที่มีประสิทธิภาพในการขอโทษ และการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

- การรับมือกับข้อร้องเรียน

4. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมธุรกิจ

- ขั้นตอนการดำเนินการประชุม

- เทคนิคการเสนอความคิดเห็นเชิงบวกในที่ประชุม

- เทคนิคการสอบถามความคิดเห็นของบุคคล

- การสรุปผล และลงมติในการประชุม

5. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจผ่านการนำเสนอ

- ขั้นตอนการนำเสนองาน: การเตรียมการ การเริ่มนำเสนอและการจบการนำเสนอ

- การสร้าง และใช้สื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

- เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียน

1. การสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจ

ความสำคัญการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษส่งผลต่อตนเองและธุรกิจ

เข้าใจวัฒนธรรมที่มากับการใช้ภาษาอังกฤษ มารยาท และพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง

2. หลักการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจให้สัมฤทธิ์ผล  ( Effective Business Writing )

องค์ประกอบของโครงสร้างของอีเมลภาษาอังกฤษ (Formats and Styles of Business Letters)

หลักการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ (Goodwill Letters, Inquiry and Request Letters, Replies to inquiry and Request Letters, Order Letters, Complaint Letters)

ความแตกต่างระหว่างอีเมลภาษาอังกฤษ แบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

คำย่อ และคำศัพท์ที่นิยมใช้

การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมลให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ

3. เทคนิคการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ

การใช้อีเมลในการสื่อสารให้ตรงจุด กระชับ

การสื่อสารที่ไม่ทำให้เกิดข้อความน่าสับสน

 ประโยค, วลี เด็ดๆ ที่นิยมใช้ ที่ควรจดจำเพื่อนำไปใช้จริงเสมือนมืออาชีพ

4. Business Email Writing Workshop ฝึกเขียน โต้ตอบ และร่วมอภิปราย

5. ข้อควรระวังในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางทางธุรกิจ

6. เคล็ดลับพัฒนาการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

วิทยากร :         อาจารย์ณัฐกฤตา  อรรควงษ์  (อาจารย์ตุ๊กตา)
     วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยตรง คว่ำหวอดในแวดวงการอบรม การสอน การติวสอบทั้งภาครัฐและเอกชน หลากหลายหลักสูตร มานานกว่า 20 ปี

ประวัติการศึกษา
     ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษ วิชาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     (พ.. 2543 ได้ทุนไปศึกษาดูงาน ที่ ประเทศอังกฤษ Kent University  ฝรั่งเศส และสวิส)
     ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน
      ปัจจุบัน (รับงานติวเตอร์ ตั้งปี พ.. 2547) วิทยากรภาษาอังกฤษ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ เช่น กระทรวงดิจิทัลฯ กองปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บริษัท สุรพลซีฟู้ด จำกัด บริษัท ไทยประกันชีวิต บริษัท พีเจ้นท์ จำกัด นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อื่นๆ เป็นต้น

กำหนดการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 9 ก.ค.2565

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 หมายเหตุ
    - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
    - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

 


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

25 พฤษภาคม 2565...เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อคุณภาพและเพื่อเพิ่มผลผลิต (ยอดขาย)
25 พฤษภาคม 2565...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
25 พฤษภาคม 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนจัดซื้อ (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
26 พฤษภาคม 2565...การดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
26 พฤษภาคม 2565...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical Skill for Logical Thinking)
26 พฤษภาคม 2565...ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Japanese for Beginner)
27 พฤษภาคม 2565...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
27 พฤษภาคม 2565...จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคนเชิงรุกกับสถานการณ์แรงงานหลังยุควิกฤติโควิด
27 พฤษภาคม 2565...เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ EMR มืออาชีพ กับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
27 พฤษภาคม 2565....เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
28 พฤษภาคม 2565..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
31 พฤษภาคม 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
31 พฤษภาคม 2565...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
1 มิถุนายน 2565...ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit
2 มิถุนายน 2565..เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
6 มิถุนายน 2565...ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Effective Business English Writing Report & Professional English Presentation)
6 มิถุนายน 2565..การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
7 มิถุนายน 2565...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
7 มิถุนายน 2565...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
7 มิถุนายน 2565 ...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
7 มิถุนายน 2565...แนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7 มิถุนายน 2565...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
8 มิถุนายน 2565...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
9 มิถุนายน 2565...ทักษะการคิดและออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design Thinking Skills for Innovation)
9 มิถุนายน 2565...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9 มิถุนายน 2565...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
9 มิถุนายน 565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015
9 มิถุนายน 2565...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
10 มิถุนายน 2565...5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและเทคนิคการจัดทำโครงสร้างมาตรฐาน
11 มิถุนายน 2565...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
13 มิถุนายน 2565...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
13 มิถุนายน 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
14 มิถุนายน 2565...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
14 มิถุนายน 2565...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
15 มิถุนายน 2565...การออกแบบระบบประเมินค่างาน ลดวามเหลื่อมล้ำของเงินเดือน (Job Evaluation and Classification)
15 มิถุนายน 2565...การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)
15 มิถุนายน 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
15 มิถุนายน 2565...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
16 มิถุนายน 2565...การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
16 มิถุนายน 2565...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
17 มิถุนายน 2565...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
17 มิถุนายน 2565...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
18 มิถุนายน 2565 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control : SPC)
18 มิถุนายน 2565...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ ในสถานการณ์โควิด-19 (Thai Labor Law for Management)
20 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
20 มิถุนายน 2565..เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
21 มิถุนายน 2565...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
21 มิถุนายน 2565...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
22 มิถุนายน 2565...IDP เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
22 มิถุนายน 2565...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
23 มิถุนายน 2565...Storytelling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน (Storytelling for Success)
23 มิถุนายน 2565...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
24 มิถุนายน 2565...การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
24 มิถุนายน 2565...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
25 มิถุนายน 2565...นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (Professional Human Resource Development)
25 มิถุนายน 2565...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
28 มิถุนายน 2565...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
28 มิถุนายน 2565...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
28 มิถุนายน 2565...สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน
28 มิถุนายน 2565...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (New FMEA-VDA 1St Edition)
29 มิถุนายน 2565...การออกแบบและจัดทำ Competency เพื่อนำมาใช้ในองค์การ (ภาคปฏิบัติ)
29 มิถุนายน 2565...GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & Interpretation
29 มิถุนายน 2565...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
30 มิถุนายน 2565...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
30 มิถุนายน 2565...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (ภาษาไทย)
30 มิถุนายน 2565...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปร ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
1 กรกฎาคม 2565...Vision & Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
1 กรกฎาคม 2565...การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)
2 กรกฎาคม 2565...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
5 กรกฎาคม 2565...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement) article
5 กรกฎาคม 2565...ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน article
5 กรกฎาคม 2565...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
6 กรกฎาคม 2565...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 article
6 กรกฎาคม 2565...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management) article
6-7 กรกฎาคม 2565...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพในองค์กร (Train the Trainer)
7 กรกฎาคม 2565...ISO 45001: 2018 Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย article
7 กรกฏาคม 2565...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
7 กรกฎาคม 2565...เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ article
9 พฤษภาคม 2565...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ DCC มือใหม่
11 กรกฎาคม 2565...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ article
11 กรกฎาคม 2565...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015 article
12 กรกฎาคม 2565...การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน article
12 กรกฎาคม 2565...Positive Thinking to Positive Energy Program article
12 กรกฎาคม 2565...สุดยอดนักบัญชี “เก่งและดี” article
15 กรกฎาคม 2565...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน article
15 กรกฎาคม 2565...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 article
19 กรกฎาคม 2565...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ” (Smart Secretary Towards professional Administrator) article
22 กรกฎาคม 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
26 กรกฎาคม 2565...พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ Business Analytics for Exporter articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.