กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ (Effective English Communication for Business Strategy)
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 11 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 3 ธันวาคม 2564...กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ (Effective English Communication for Business Strategy)

 กลยุทธ์การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดธุรกิจ (Effective English Communication for Business Strategy)

หลักการและแนวความคิด

          ในยุคแห่งการติดต่อสื่อสารที่กว้างไกล รวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ ทุกเวลา และภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาสากลที่ใช้เป็นภาษาในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก  และการสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า อีเมล รวมถึงการพูดสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย คัดลอกได้ ส่งต่อได้รวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ และถือเป็นหลักฐานการเจรจา ตกลงในด้านธุรกิจอีกด้วย

          ดังนั้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ และเขียนอีเมล์ แบบกระชับ ไม่กำกวม เข้าใจง่าย ชัดเจน จึงเป็นเรื่องสำคัญ การเรียนรู้จากสิ่งที่ถูกต้อง การเรียนรู้หลักการพูดและการเขียนด้วยเทคนิคการรวมประโยคแบบต่างๆ และการพัฒนาการเขียน จึงจะช่วยให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้

1.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจ และทราบหลักการพูดและเขียนโต้ตอบอีเมล์อย่างมืออาชีพ

2.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่นิยมใช้ในเชิงธุรกิจ รวมถึงระมัดระวังการเลือกใช้ คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่มีความหมายกำกวม ไม่ชัดเจน หรือสะกดคำคล้ายคลึงกัน แต่ความหมายไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร

3.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ ประโยคมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ให้เกิดความประทับใจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

4.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ไปใช้ได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงานเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด!
    ·       มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและลดความผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
    ·       ปรับระดับความรู้ ด้าน โครงสร้าง ไวยากรณ์ การเลือกใช้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
    ·       เรียนรู้วิธีการออกเสียง และการสื่อสารโต้ตอบ เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
    ·       มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสาร
    ·       สามารถนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประยุกต์ใช้ในการทำงาน และ ในชีวิตประจำวันได้
    ·       ปรับภาพลักษณ์ในการทำงาน โดยสามารถระบุในส่วนประวัติที่ใช้ในการสมัครงาน ได้ว่าคุณเป็น “ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี”

หลักสูตรการอบรม
            การพูด
         1. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างบุคคล

- การสื่อสารธุรกิจระหว่างบุคคล

- การแนะนำตนเอง บุคคลที่สาม และนำเสนอองค์กรอย่างมืออาชีพ

- เทคนิคการสร้างความประทับใจ ในการสื่อสารธุรกิจ

- เทคนิคการเพิ่มความมั่นใจในการติดต่อธุรกิจ
       2. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจทางโทรศัพท์

- การรับสาย และโทรออกอย่างมืออาชีพ

- การขออนุญาตโอนสาย

- การขอให้รอสายอย่างสุภาพ

- การพูดประนีประนอม และประโยคพูดที่สุภาพเมื่อต้องแจ้งสถานการณ์ต่างๆ ทางโทรศัพท์

- คำวลี และประโยคที่ไม่ควรใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์

- การจบการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยความประทับใจ
      3. ทักษะการสื่อสารโดยวิธีการประนีประนอม

- การยกเลิกนัด และการแสดงความเห็นที่แตกต่างอย่างสุภาพ

- ประโยคที่มีประสิทธิภาพในการขอโทษ และการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

- การรับมือกับข้อร้องเรียน
     4. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมธุรกิจ

- ขั้นตอนการดำเนินการประชุม

- เทคนิคการเสนอความคิดเห็นเชิงบวกในที่ประชุม

- เทคนิคการสอบถามความคิดเห็นของบุคคล

- การสรุปผล และลงมติในการประชุม
       5. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจผ่านการนำเสนอ

- ขั้นตอนการนำเสนองาน: การเตรียมการ การเริ่มนำเสนอและการจบการนำเสนอ

- การสร้าง และใช้สื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

- เทคนิคการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียน

1. การสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจ

ความสำคัญการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษส่งผลต่อตนเองและธุรกิจ

เข้าใจวัฒนธรรมที่มากับการใช้ภาษาอังกฤษ มารยาท และพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง

2. หลักการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจให้สัมฤทธิ์ผล  ( Effective Business Writing )

องค์ประกอบของโครงสร้างของอีเมลภาษาอังกฤษ (Formats and Styles of Business Letters)

หลักการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ (Goodwill Letters, Inquiry and Request Letters, Replies to inquiry and Request Letters, Order Letters, Complaint Letters)

ความแตกต่างระหว่างอีเมลภาษาอังกฤษ แบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

คำย่อ และคำศัพท์ที่นิยมใช้

การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมลให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ

3. เทคนิคการสื่อสารอีเมลภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ

การใช้อีเมลในการสื่อสารให้ตรงจุด กระชับ

การสื่อสารที่ไม่ทำให้เกิดข้อความน่าสับสน

 ประโยค, วลี เด็ดๆ ที่นิยมใช้ ที่ควรจดจำเพื่อนำไปใช้จริงเสมือนมืออาชีพ

4. Business Email Writing Workshop ฝึกเขียน โต้ตอบ และร่วมอภิปราย

5. ข้อควรระวังในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางทางธุรกิจ

6. เคล็ดลับพัฒนาการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร :         อาจารย์ณัฐกฤตา  อรรควงษ์  (อาจารย์ตุ๊กตา)
        วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยตรง คว่ำหวอดในแวดวงการอบรม การสอน การติวสอบทั้งภาครัฐและเอกชน หลากหลายหลักสูตร มานานกว่า 20 ปี

ประวัติการศึกษา
           ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษ วิชาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
           (พ.. 2543 ได้ทุนไปศึกษาดูงาน ที่ ประเทศอังกฤษ Kent University  ฝรั่งเศส และสวิส)
            ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน
             ปัจจุบัน (รับงานติวเตอร์ ตั้งปี พ.. 2547) วิทยากรภาษาอังกฤษ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลฯ กองปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บริษัท สุรพลซีฟู้ด จำกัด บริษัท ไทยประกันชีวิต บริษัท พีเจ้นท์ จำกัด นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  อื่นๆ เป็นต้น

กำหนดการ    วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
สถานที่         Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท
-ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

                   -นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 29 พฤศจิกายน 2564...HR as Coach and Facilitator
online 29 พฤศจิกายน 2564...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 29 พฤศจิกายน 2564...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 30 พฤศจิกายน 2564...การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Individual Development Plan)
online 30 พฤศจิกายน 2564...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
online 30 พฤศจิกายน 2564...เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 30 พฤศจิกายน 2564...การคัดเลือกและประเมินผู้ขายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 30 พฤศจิกายน 2564...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
online 30 พฤศจิกายน 2564...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19
online 1 ธันวาคม 2564...การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์
online 1 ธันวาคม 2564...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 1 ธันวาคม 2564...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 1 ธันวาคม 2564...ทักษะผู้นำระดับมืออาชีพ (Professional Leadership Skills)
online 1 ธันวาคม 2564...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
online 2 ธันวาคม 2564...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
online 2 ธันวาคม 2564...กลยุทธ์การขายเพื่อพิชิตเป้าหมาย (Sales strategies to achieve sales goals)
online 2 ธันวาคม 2564...เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย (Techniques of being a sales coach for sales manager)
online 2 ธันวาคม 2564...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อ สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
online 3 ธันวาคม 2564...การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
online 3 ธันวาคม 2564...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 4 ธันวาคม 2564...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
online 4 ธันวาคม 2564...เทคนิคโน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขั้นเทพ (Techniques to Convince Customers to Make Advanced Buying)
online 7 ธันวาคม 2564...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
online 7 ธันวาคม 2564...ทักษะนักขายมืออาชีพ
online 7 ธันวาคม 2564...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขายเพื่อความสำเร็จขององค์กร
online 7 ธันวาคม 2564...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 8 ธันวาคม 2564...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Analytical System for Logical Thinking to Successful Working)
online 8 ธันวาคม 2564...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบ ISO 9001:2015
online 8 ธันวาคม 2564...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
online 8 ธันวาคม 2564...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 9 ธันวาคม 2564...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ (Thai Labor Law for Management) ในสถานการณ์โควิด-19
online 9 ธันวาคม 2564...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
online 9 ธันวาคม 2564...ทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Effective Business English Writing Report & Professional English Presentation)
online 9 ธันวาคม 2564...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
online 9 ธันวาคม 2564...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally) article
online 10 ธันวาคม 2564...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 11 ธันวาคม 2564...การจัดการเป้าหมายและเทคนิคการขายสำหรับพนักงานขายใหม่ (Target management and sales techniques for new salespeople)
online 11 ธันวาคม 2564...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Sellingเพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
online 13 ธันวาคม 2564...การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen
online 13 ธันวาคม 2564...เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน
online 13 ธันวาคม 2564...การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)
online 13 ธันวาคม 2564...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
online 14 ธันวาคม 2564...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy) article
online 14 ธันวาคม 2564...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 14 ธันวาคม 2564...แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
online 14 ธันวาคม 2564...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
online 15 ธันวาคม 2564...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
online 15 ธันวาคม 2564...การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Job Description)
online 15 ธันวาคม 2564...40 ประเด็นที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR) ต้องทำได้
online 15 ธันวาคม 2564...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 16 ธันวาคม 2564...การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างบูรณาการ รู้เท่าทันความเสี่ยง ป้องกันวิกฤติได้ (Enterprise Risk Management)
online 16 ธันวาคม 2564...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
online 16 ธันวาคม 2564...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
online 17 ธันวาคม 2564....การออกแบบทักษะที่จำเป็นและสร้าง Skill Matrix เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (หลักสูตรกึ่งปฏิบัติการ)
online 17 ธันวาคม 2564...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
online 17 ธันวาคม 2564...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 17 ธันวาคม 2564...30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง และ HR ต้องรู้
online 20 ธันวาคม 2564...การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
online 20 ธันวาคม 2564...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ article
online 20 ธันวาคม 2564...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
online 21 ธันวาคม 2564...แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 21 ธันวาคม 2564...เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
online 21 ธันวาคม 2564...สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขาย ลูกค้าองค์กรแบบ B2B (The Ultimate Technique of Being a B2B Corporate Sales Consultant) article
online 21 ธันวาคม 2564...การวางแผนภาษีส่วนบุคคลเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Personal Tax Planning for Wealth Management)
online 21 ธันวาคม 2564...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 22 ธันวาคม 2564...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
online 22 ธันวาคม 2564...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
online 22 ธันวาคม 2564...การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
online 22 ธันวาคม 2564...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 22 ธันวาคม 2564...กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในการพูดภาษาอังกฤษ
online 23 ธันวาคม 2564...การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM (Customer Relationship Management)
online 23 ธันวาคม 2564...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
online 23 ธันวาคม 2564...การควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
online 23 ธันวาคม 2564...เทคนิคการบริหารเวลา
online 23 ธันวาคม 2564...การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis) article
online 24 ธันวาคม 2564...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption
online 24 ธันวาคม 2564...เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
online 24 ธันวาคม 2564...เทคนิคการจัดทำเส้นทางสายอาชีพ (Career path Technic)
online 24 ธันวาคม 2564...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
online 28 ธันวาคม 2564...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
online 10 มกราคม 2565...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 10 มกราคม 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
online 19 มกราคม 2565...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)
online 20 มกราคม 2565...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 24 มกราคม 2565...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จCopyright © 2013 All Rights Reserved.