เคล็ดไม่ (ลับ) ในการเขียน Competency แบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletmCnhGgKBqdfUS
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 17 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


22 กรกฎาคม 2564...เคล็ดไม่ (ลับ) ในการเขียน Competency แบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน

 เคล็ดไม่ (ลับ) ในการเขียน Competency แบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน

 

 

ปัญหาที่พบกันบ่อยที่หลายองค์กรไม่มีความเข้าใจในเรื่องของ Competency ที่ทำให้การประเมินผลงานหรือแม้แต่การพัฒนาคนมาจาก Competency ที่มีความซับซ้อนทำให้เสียเวลา ทั้งงบประมาณที่ไม่สามารถช่วยให้องค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ การออกแบบ Competency ที่ง่ายและเหมาะสมจะทำให้สะท้อนถึงศักยภาพของพนักงานเพื่อได้รับการประเมินผลของการทำงาน และในส่วนที่ยังขาดจะได้พิจารณาในการพัฒนา Competency ให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรต่อไป

หลักสูตร “เคล็ดไม่ (ลับ) ในการเขียน Competencyแบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน” เน้นการฝึกปฏิบัติความเข้าใจในเรื่องของ Competency เพื่อประเมินผลงาน และนำส่วนที่เป็น Gap ไปพัฒนาพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ (Objective)

            1.      เพื่อผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ Competency  

            2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ Competency ไปเชื่อมโยงในการประเมินผลงาน และวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาสม

            3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคเสริมทักษะในการจัดทำ Competency เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

·        กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง Competency

·        ประโยชน์ของ Competency

·        ความจำเป็นขององค์กรกับ Competency

·        Core Competency (สมรรถนะหลักขององค์กร)

·        Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่)

·        Managerial Competency (สมรรถนะเพื่อการบริหารงาน)

·        การทบทวนการประเมินผลงาน ปัญหาการประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับแก้ JD

·        การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SKA

Workshop 1: กิจกรรม Competency Dictionary ตามหลัก KSA (Knowledge, Skills และ Attributes)

·        เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด (Indicators) ในการประเมินความรู้/ทักษะ/พฤติกรรม

·        หลักการประเมิน Competency ของพนักงาน พร้อมตัวอย่างการประเมินผลงาน

·        การทำ Training Roadmap ตาม Competency

Workshop 2 : กิจกรรมกลุ่มการเขียน Training Roadmap ตาม Competency เพื่อพัฒนาบุคลากร

·        ถาม-ตอบ สรุปการเรียนรู้ และมอบของรางวัล

รูปแบบการอบรม (Methodology)  การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

วิทยากรในการฝึกอบรม          อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารงานคุณภาพ

โดยมีความเชื่อว่า การพัฒนาที่ดีที่สุด ต้องเริ่มต้นจาการพัฒนาคน เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

ประสบการณ์บรรยายมากกว่า 200 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

การศึกษา

·        Certified OKR Professional by The KPI Institute

·        Certificate Professional Coaching Program (ICF)

·         ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D Candidate)

·         ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ

·         ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

·         ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

·         ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  (กำลังศึกษา)

 

กำหนดการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 17 ก.ค.2564

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

 


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 กรกฎาคม 2564...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)
27 กรกฎาคม 2564...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
29 กรกฎาคม 2564...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015
30 กรกฎาคม 2564...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
30 กรกฎาคม 2564...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
2 สิงหาคม 2564...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
3 สิงหาคม 2564...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
4 สิงหาคม 2564...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
4 สิงหาคม 2564...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
5 สิงหาคม 2564...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
5 สิงหาคม 2564...การพัฒนาทักษะการจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Management skills improvement for Supervisor)
20 สิงหาคม 2564...การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนยุค 4.0 (Logistics & Supply Chain Management 4.0)
16 กันยายน 2564...การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"
29 กันยายน 2564...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
5 ตุลาคม 2564...ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (Leadership)
15 ตุลาคม 2564...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)Copyright © 2013 All Rights Reserved.