วิธีการตีความ Audit Reportและเทคนิคการตอบประเด็น NC Body ของ Certified ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 24 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


online 14 มิถุนายน 2565...วิธีการตีความ Audit Reportและเทคนิคการตอบประเด็น NC Body ของ Certified ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 

 

องค์กรที่นำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้จะต้องได้รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Body และได้รับใบ Certificate เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความน่าเชื่อถือว่า องค์กรนั้นๆ มีประสิทธิภาพในการดำเนินการระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ในการตรวจประเมินระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 หากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Body พบสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด  ก็จะมีการออกรายงาน Audit Report ให้องค์กรทำการแก้ไข ได้แก่ NC Major, NC Minor หรือเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ได้แก่ OFI (Opportunity for Improvement) หรือเป็นสิ่งที่ต้องทำการเฝ้าระวัง AOC (Area of Concern) 

สิ่งสำคัญคือ วิธีการตีความ Audit Report ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกต้องชัดเจน เพื่อองค์กรจะได้ทำการแก้ไขปรับปรุงและตอบประเด็นตามที่ถูกระบุไว้ใน Audit Report ด้วยเทคนิคการตอบประเด็น NC ของ Certified Body ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อให้ผ่านการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการดำเนินการของระบบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์


วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้เกิดความเข้าใจแผนการตรวจประเมิน Audit Plan จากผู้ตรวจสอบภายนอก Certified Body และสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

2.      เพื่อให้สามารถตีความรายงานผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบจากภายนอก Certified Body ซึ่งมักจะออกรายงาน เป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องไม่เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด  

3.      เพื่อให้สามารถทำการแก้ไขปรับปรุง และเข้าใจเทคนิควิธีการตอบประเด็นความไม่สอดคล้องที่ระบุไว้ใน Audit Report ทั้ง NC Major, NC Minor, OFI และ AOC ได้อย่างถูกต้องครบทุกประเด็น เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการปรับปรุงแก้ไขและตอบประเด็นต่างๆ จากการตรวจประเมินของผู้ตรวจสอบจากภายนอกได้อย่างชัดเจนครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบอย่างราบรื่นและได้รับใบรับรอง Certificate เพื่อเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของระบบอีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      QMR ตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

2.      ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

3.      หัวหน้างานฝ่าย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: แผนการตรวจประเมินจากภายนอกตามระบบ ISO 9001:2015

·       องค์ประกอบของแผนการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก Audit Plan

·       วิธีการอ่านและตีความแผนการตรวจประเมิน Audit Plan ที่ถูกต้องชัดเจน

·       การกำหนดมาตรการตั้งรับที่เหมาะสมกับแผนการตรวจประเมิน Audit Plan  

·       การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก

บทที่ 2: หลักปฏิบัติและข้อห้ามระหว่างการตรวจประเมินจากภายนอก

·       หลักปฏิบัติสำคัญในระหว่างการตรวจประเมินจากภายนอก

·       ข้อห้ามที่ไม่ควรปฏิบัติในการตรวจประเมินจากภายนอก

บทที่ 3: ผลของการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก

·       วิธีและรูปแบบในการสรุปผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก

·       ประเภทของผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก

·       หลักปฏิบัติหลังทราบผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบภายนอก

บทที่ 4: สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Non Conformance

·       ระดับของความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด

·       องค์ประกอบของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

·       ข้อความอธิบายสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมตัวอย่าง

·       การแสดงหลักฐานที่แสดงถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

บทที่ 5: การอ่านและการตีความ Audit Report ที่ถูกต้อง

·       วิธีการอ่านและการตีความ Audit Report ที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบภายนอก

·       เทคนิคการจับประเด็นสำคัญของ Audit Report

·       เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินจากภายนอก

บทที่ 6: เทคนิคและวิธีในการตอบประเด็น NC Major, NC Minor

·       หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ประเด็น NC Major, NC Minor  

·       หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตอบประเด็น NC Major, NC Minor 

·       เทคนิคการแก้ไขปรับปรุงตามประเด็น NC Major, NC Minor 

·       วิธีการจัดทำรายงานและตอบประเด็น NC Major, NC Minor

บทที่ 7: เทคนิคและวิธีการแก้ไขปรับปรุงสำหรับ OFI, การเฝ้าระวัง AOC

·       หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ประเด็น OFI, AOC

·       เทคนิคการแก้ไขปรับปรุงตามประเด็น OFI

·       เทคนิคการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังสำหรับประเด็น AOC

·       วิธีการจัดทำรายงานและตอบประเด็น OFI, AOC เพื่อส่งไปยัง Certified Body

บทที่ 8: การสรุปรายงานการตอบประเด็นตาม Audit Report

·       เทคนิคการจัดทำรายงาน และการตอบประเด็นตาม Audit Report

·       ระยะเวลาในการจัดส่งรายงานและการตอบประเด็นให้แก่ Certified Body

·       การติดตามผลหลังการส่งรายงานและการตอบประเด็นให้แก่ Certified Body

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)                           

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

วิทยากร  อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 การควบคุมคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขายระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน ระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร การบริหารคลังสินค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

·        ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

·        ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์
    ·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015
    ·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015
    ·        ผู้จัดการฝ่ายการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM Manager
    ·        ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
    ·        ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
    ·        ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
    ·        ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ความสามารถพิเศษ:  

·        ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ทั้งการนำเข้าและส่งออก

·        ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน

กำหนดการ    วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
สถานที่          Zoom Online Meeting
ราคา            1,500  บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

รายการค่าลงทะเบียน

ราคา + vat 7%

ราคาหลังหัก ณ ที่จ่าย 3%

: 1 ท่าน

1,500 + 105 = 1,605

1,605 – 45 = 1,560

 

กรุณดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


1.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
2.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
3.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
4.ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสัมมนา :
ตำแหน่ง :
มือถือ, อีเมล, Line Id :
บริษัท :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
ที่อยู่ :
ประเภท : สำนักงานใหญ่
สาขา 1
ชื่อสาขา :
ผู้ประสานงาน :
มือถือ :
Email :
ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
หมายเหตุ :Online Training

online 25 พฤษภาคม 2565 การจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 25 พฤษภาคม 2565...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 25 พฤษภาคม 2565...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 26 พฤษภาคม 2565...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
online 26 พฤษภาคม 2565...การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
online 27 พฤษภาคม 2565...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
online 27 พฤษภาคม 2565...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
online 30 พฤษภาคม 2565...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 30 พฤษภาคม 2565...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
online 30 พฤษภาคม 2565...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 31 พฤษภาคม 2565...เตรียมความพร้อมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 31 พฤษภาคม 2565...วิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)
online 31 พฤษภาคม 2565...เทคนิคการบริหารเวลาให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และสร้างมูลเพิ่มในงาน (Time Management for Effective Work)
online 31 พฤษภาคม 2565..30 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
online 1 มิถุนายน 2565...เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้โดนใจอย่างมืออาชีพ (Techniques for presenting with the right ideas to resonate professionally)
online 1 มิถุนายน 2565...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
online 1 มิถุนายน 2565...Vision&Mission Design การออกแบบวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร
online 2 มิถุนายน 2565...การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC (Team and Self-development for Organization Goal with DISC)
online 6 มิถุนายน 2565...นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)
online 7 มิถุนายน 2565...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
online 7 มิถุนายน 2565...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
online 8 มิถุนายน 2565...เทคนิคการเขียน Quality Manual, Procedure, WI ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 8 มิถุนายน 2565...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
online 8 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Disruption article
online 8 มิถุนายน 2565...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
online 10 มิถุนายน 2565...การจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
online 10 มิถุนายน 2565...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
online 10 มิถุนายน 2565...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001 : 2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
online 11 มิถุนายน 2565...การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR)
online 11 มิถุนายน 2565...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
online 11 มิถุนายน 2565...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
online 14 มิถุนายน 2565...ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
online 14 มิถุนายน 2565...หัวหน้างานกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก (Proactive Change Management for Leadership)
online 14 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์การพูดภาษาอังกฤษให้ตรงใจ (Strategies of Business English Speaking!!!!)
online 15 มิถุนายน 2565...กระบวนการนำเข้า ส่งออกและพิธีการศุลกากร
online 15 มิถุนายน 2565...Design Thinking การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการทำงาน
online 16 มิถุนายน 2565...Basic Maintenance System
online 16 มิถุนายน 2565...การปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์
online 17 มิถุนายน 2565...เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (The Professional Trainer)
online 17 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีชั้นเชิง
online 17 มิถนายน 2565...แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ประจำองค์กร (Data Protection Officer Guideline – PDPA)
online 17 มิถุนายน 2565...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 17 มิถุนายน 2565...ข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
online 21 มิถุนายน 2565...ทักษะนักขายมืออาชีพ
online 22 มิถุนายน 2565...การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC (Planning management and Follow-up With DISC)
online 22 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ในยุค Digital Business
online 22 มิถุนายน 2565...สุดยอดการให้บริการด้วยแนวคิดแบบญี่ปุ่น (Japan Style Service)
online 23 มิถุนายน 2565...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
online 23 มิถุนายน 2565...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
online 23 มิถุนายน 2565...กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในการพูดภาษาอังกฤษ
online 24 มิถุนายน 2565....เทคนิคการทำงานร่วมกัน เพื่อพิชิตเป้าหมายองค์กร
online 24 มิถุนายน 2565...Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลใช้บังคับล่าสุด
online 25 มิถุนายน 2565..เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
online 27 มิถุนายน 2565 ...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
online 27 มิถุนายน 2565...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี
online 28 มิถุนายน 2565...การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคไคเซ็น (Kaizen Technic for Work Improvement)
online 28 มิถุนายน 2565..การ Update ข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
online 29 มิถุนายน 2565...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
online 29 มิถุนายน 2565...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย)
online 29 มิถุนายน 2565...เตรียมความพร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับหน่วยงานขายและตลาด (Personal Data Protection Guideline – PDPA)
online 30 มิถุนายน 2565...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q)
online 1 กรกฎาคม 2565...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
online 1 กรกฎาคม 2565...ครบเครื่อง เรื่อง..ISO 9001:2015 : จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
online 1 กรกฎาคม 2565...เทคนิคการเขียนตอบ NC - CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
online 1 กรกฎาคม 2565...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
online 4 กรกฎาคม 2565...การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
online 4 กรกฎาคม 2565...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
online 4 กรกฎาคม 2565...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
online 5 กรกฎาคม 2565...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
online 6 กรกฎาคม 2565...การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team Leaders)
online 7 กรกฎาคม 2565...สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ได้ผลสัมฤทธิ์
online 8 กรกฎาคม 2565...การออกเสียงและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Phonetics)
online 9 กรกฎาคม 2565...หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งกับการบริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
online 11 กรกฎาคม 2565...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ (Tips of English Writing for Powerful Business Communication!..)
online 11 กรกฎาคม 2565...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)
online 12 กรกฎาคม 2565...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
online 15 กรกฎาคม 2565...เสริมประสิทธิภาพทักษะการสื่อสาร เพื่อการทำงานและให้บริการ
online 16 กรกฎาคม 2565...การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)
online 16 กรกฎาคม 2565...การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลดกำไรเพิ่มCopyright © 2013 All Rights Reserved.