เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletJuthamas
bulletPannawat Thiabmak
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 2 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 12 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


9 ธันวาคม 2563...เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวทางให้นายจ้างหรือผู้บริหารงานในองค์กรบริษัทเอกชนได้ทราบเทคนิคการแก้ปัญหากรณีองค์กรประสบปัญหาในทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าจ้างหรือลดค่าสวัสดิการพนักงานลงอย่างไรถึงจะประคององค์กรให้อยู่ต่อไปได้โดยให้ลูกจ้างมีความเข้าใจในปัญหาที่เกิด

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานต้องให้เหตุผลอย่างไร...ต้องแจ้งต้องจ่ายให้พนักงานอย่างไร..ถึงจะไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องเพื่อเรียกร้องสิทธิทางศาลแรงงานภายหลัง

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเป็นกรณีศึกษา หรือเป็นแนวทางในการพิจารณาความผิดทางวินัยและวิเคราะห์การตัดสินคดีของคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารงานในองค์กร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อในการอบรม

หมวด 1: การแก้ปัญหาให้องค์กรพ้นวิกฤตและการออกหนังสือเลิกจ้าง

1.      กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาด ทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายลดค่าจ้างพนักงานลงท่านละร้อยละ20 ของค่าจ้าง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตามนโยบายดังกล่าว นายจ้างจะใช้เทคนิคอย่างไร.?

·     มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเป็นนโยบายของบริษัทฯ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

2.      กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายลดค่าสวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้พนักงานลงเพื่อเป็นการชั่วคราวนายจ้างจะใช้เทคนิคอย่างไร..?

·     มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเป็นนโยบายของบริษัทฯ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

3.      กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายให้พนักงานหยุดงานเป็นบางแผนก เป็นการชั่วคราวโดยจ่ายค่าจ้างให้พนักงานร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ต้องทำหนังสือและนำรายชื่อพนักงานแจ้งต่อภาครัฐอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

4.      กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาด ทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายยุบหน่วยงานและไม่สามารถย้ายพนักงานไปปฏิบัติงานในตำแหน่งงานอื่นได้ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง ต้องออกหนังสือเลิกจ้างต้องแจ้ง ต้องจ่ายอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้างพนักงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

5.      กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาด ทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องออกหนังสือเลิกจ้างและให้เหตุผลในการเลิกจ้าง ต้องแจ้ง ต้องจ่ายอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนี้ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

6.      กรณีนายจ้างประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยเหตุโควิด-19 ระบาด ทำให้มีผลกระทบในการประกอบธุรกิจและทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมต่อเนื่องหลายเดือนจึงมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุในการทำงานก่อนกำหนดนายจ้างต้องกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานเกษียณงานตามโครงการและสงวนสิทธิในการอนุมัติอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเกษียณตามนโยบาย-ใบสมัคร-สิทธิในการอนุมัติตามโครงการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

7.      ในกรณีลูกจ้าง ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน มีความผิดทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรง ตามข้อบังคับในการทำงานตามระเบียบปฏิบัติ ตามประกาศ หรือตามคำสั่งต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องเรียกร้องค่าใดๆ ภายหลัง ต้องสอบสวนความผิด ต้องออกหนังสือเลิกจ้างและให้เหตุผลตามความผิดอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีทำผิดวินัยร้ายแรง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

8.      ในกรณีลูกจ้าง ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน มีความผิดทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรงตามข้อบังคับในการทำงานตามระเบียบปฏิบัติ ตามประกาศ หรือตามคำสั่งต่างๆ กรณีไกล่เกลี่ยปัญหาในองค์กรและตกลงกับลูกจ้างได้เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลเรียกร้องค่าใดๆ ภายหลัง ต้องทำบันทึกข้อตกลงประกอบการสิ้นสภาพของลูกจ้างอย่างไร..?

·   มีตัวอย่าง  การทำบันทึกข้อตกลงเป็นสัญญาต่างตอบแทน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

9.      นายจ้างไม่ได้กำหนดการเกษียณอายุในการทำงานไว้ในข้อบังคับในการทำงานในกรณีมีลูกจ้างอายุครบ 63 ปี แจ้งความประสงค์ขอเกษียณอายุในการทำงาน มีสิทธิแจ้งเมื่อใด..มีผลบังคับใช้เมื่อใด..นายจ้างต้องจ่าย อย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การบอกเลิกนิติสัมพันธ์ของลูกจ้างและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย

10.   นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุในการทำงานไว้ในข้อบังคับในการทำงาน 55 ปีบริบูรณ์ ถ้าเกษียณในปีใดให้ลูกจ้างทำงานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่พนักงานเกษียณงาน กรณีนายจ้างให้เกษียณ ตามวัน-เดือนที่เกิด ไม่ให้ทำงานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปี ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การได้รับสิทธิของลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย

11.   ในกรณีมีลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างต้องเตรียมความพร้อมและต้องเปิดช่องให้ศาลไกล่เกลี่ยคดีความ เพื่อให้คดีความตกลงกันได้และจากกันด้วยดี นายจ้าง ต้องใช้เทคนิคอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การเตรียมข้อมูลที่ดี 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย

12.   กรณีนายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเป็นความผิดที่เกิดขึ้นลักษณะใด..?

·   ยกตัวอย่าง  ความผิดที่ถูกเลิกจ้างและลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย 10 กรณี

13.   ความผิดที่นายจ้างพิจารณาลงโทษทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรงและเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าบอกล่าวล่วงหน้า -ไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็นความผิดลักษณะใดๆ

·   ยกตัวอย่าง  การทำผิดทางวินัยเป็นกรณีร้ายแรง 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย

14.   ความผิดที่นายจ้างมีสิทธิที่จะลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือนหรือสั่งพักการทำงาน เป็นความผิดลักษณะใด..?

·   ยกตัวอย่าง  การทำผิดทางวินัย 10 กรณี พร้อมคำอธิบาย

15.   กรณีนายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย - สัญญาจ้างหรือข้อตกลงนั้น เป็นโมฆะเป็นสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง  การทำสัญญาจ้างที่ไม่มีผลบังคับใช้ 8 กรณี พร้อมคำอธิบาย

หมวด 2: กรณีศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงาน

16.   เงินที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน กรณีที่มีคำวินิจฉัยว่าเป็นค่าจ้าง มีเงินอะไรบ้าง..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง 7 กรณี พร้อมคำอธิบาย

17.   เงินที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนจากการทำงาน กรณีมีคำวินิจฉัยว่าไม่เป็นค่าจ้าง มีเงินอะไรบ้าง..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินว่าไม่เป็นค่าจ้าง 15 กรณี พร้อมคำอธิบาย

18.   กรณีลูกจ้างมีค่าตำแหน่งงานเมื่อลูกจ้างไม่ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานนั้น มีสิทธิได้รับค่าตำแหน่งตามตกลงกันหรือไม่..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

19.   สภาพการจ้างที่นายจ้างจัดให้ที่ไม่ใช่เกิดจากข้อเรียกร้องจากลูกจ้าง กรณีนายจ้างมีความจำเป็นมีสิทธิเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรือยกเลิกการจ่ายให้ทำได้ไหม...เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

20.   ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหมายถึง เฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้าง กรณีนายจ้าง-ลูกจ้างตกลงกันให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในทำได้ไหม..เพราะอะไร.?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

21.   กรณีทำสัญญาจ้างงานปีต่อปี เมื่อครบ 1 ปี แล้วมีการต่อสัญญากันใหม่เมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้วไม่มีการจ้างกันต่อไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสิทธิค่าชดเชย-ค่าเสียหายหรือไม่ เพราะอะไร?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

22.   ทำสัญญาจ้างพนักงานรายเดือนกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกๆ สัปดาห์ เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้วจะทำสัญญาจ้างและกำหนดจ่ายค่าจ้างให้เป็นรายเดือน ทำได้ไหม..เพราะอะไร...?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

23.   กรณีทำข้อตกลงกับนายจ้าง ต่อหน้าพยานคือผู้ตรวจแรงงานว่าเมื่อได้รับเงินค่าชดเชยกับนายจ้างแล้วลูกจ้างไม่ติดใจ และสละสิทธิจะไม่เรียกร้องค่าใดๆ จากนายจ้างอีก ต่อมาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงาน เรียกร้องค่าบอกกล่าว-ค่าเสียหายทำได้ไหม..?

·    ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

24.   ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี จะไม่นำความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบหรือไปทำงานกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง-ไปเปิดบริษัทฯ แข่งกับนายจ้างหรือไปถือหุ้นกับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง สัญญาดังนี้มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร...?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25.   กรณีลูกจ้างถูกตำรวจจับกุมเพราะเล่นการพนันและถูกควบคุมตัวไว้หลายวัน ถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่อย่างไร..ถ้านายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายอะไร..หรือไม่..เพราะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

26.   ลูกจ้างทำผิดวินัยและมีหลักฐานชัดแจ้ง จะลงโทษตามความผิดทางวินัยตามข้อบังคับในการทำงาน เตือนด้วยจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เตือนเป็นหนังสือได้หรือไม่ การเตือนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่.เพราะอะไร.?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

27.   เลิกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างไม่มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน-ต่อลูกค้า-ชอบใช้อารมณ์ในการทำงานปฏิบัติงานเข้ากับเพื่อนร่วมงานอื่นไม่ได้ เลิกจ้างเพราะเหตุนี้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่..เพราะอะไร...?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

28.   เลิกจ้างเพราะเหตุวิพากษ์ วิจารณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับความเสียหาย เลิกจ้างเพราะเหตุนี้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่.. เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

29.   นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุประสบกับปัญหาและขาดทุนสะสมหลายเดือนจึงมีนโยบาย เลิกจ้างพนักงานและจ่ายค่าชดเชยตามค่าจ้าง-ตามกฎหมาย-กรณีลูกจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมมีสิทธิจะได้รับหรือไม่..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

30.   ลูกจ้างมาทำงานสายบ่อยๆ นายจ้างออกหนังสือเตือนโดยไม่ได้ทำผิดซ้ำคำเตือนที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตาม พ.ร.บ. 2541 มาตรา 119 (4) เมื่อเลิกจ้างโดยอ้างเหตุว่าผิดซ้ำคำเตือนหลายใบลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าอะไรบ้าง..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

31.   กรณีลูกจ้างเรียกหรือรับเอาทรัพย์สินกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง ไม่ว่าจะรับเป็นบางครั้งหรือรับเอาในกรณีใดๆ เมื่อนายจ้างตรวจสอบพบ จะมีความผิดอย่างไร..นายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

32.   เมื่อนายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของพนักงานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเสพติดประเภทที่ 1 จะมีความผิดอย่างไร..นายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

33.   นายจ้างทำสัญญาจ้างเพื่อรับลูกจ้างเข้าทำงานเมื่อถึงวันทำงานแล้วบอกว่าไม่รับเข้าทำงานนายจ้างจะชดใช้ค่าเสียหาย  กรณีผิดสัญญาหรือผิดข้อตกลงอย่างไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

34.   ข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างกำหนดให้มีการจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานอย่างน้อยปีละ 30 วัน กรณีลูกจ้างมีเหตุที่จะต้องออกจากงานก่อนวันที่มีการจ่ายเงินโบบัสเพียง 1 วัน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินโบนัสหรือไม่...เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

35.   กรณีลูกจ้างทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ว่าไม่ติดใจที่จะเรียกร้อง สภาพการจ้างหรือเงินใดๆ จากนายจ้างต่อไปอีก การบันทึกสละสิทธิการเรียกร้องเงินหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อลูกจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

36.   กรณีเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่..เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

37.   กรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม-ทำผิดวินัย นายจ้างแจ้งให้พิจารณาตัวเองลูกจ้างขอลาออก โดยนายจ้างจ่ายค่าชดเชยเพื่อช่วยเหลือตามสมควรถือว่าเป็นการลาออกหรือเป็นการเลิกจ้าง..เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

38.   กรณีลูกจ้างถูกนายจ้างขู่ - บังคับให้ลูกจ้างเขียนหนังสือลาออกจากการเป็นพนักงาน กรณีนี้ถือว่าเป็นการลาออก หรือถือว่าเป็นการเลิกจ้าง เพราะจะมีผลต่อการจ่ายค่าชดเชยตามสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

39.   กรณีลูกจ้างลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว เมื่อนายจ้างทราบแล้วมีผลเมื่อใด..หรือถ้าลูกจ้างขอยกเลิกการลาออกทำได้หรือไม่..เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

40.   ศาลแรงงานพิจารณาคดี - พิพากษาคดีให้ผู้ฟ้องได้มากกว่าคำฟ้องทำได้หรือไม่..เพราะอะไร..?

·   ยกตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกา  ที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

·   ถาม - ตอบ - แนะนำ

·   ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์ สมบัติ  น้อยหว้า

            ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

·     เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี (4 สมัย)

·     เป็นผู้ประนอมคดี ในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

·     เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน

·     เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน

·     เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี

·     เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

·     เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทยจำกัด

·     วิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ – เลิกจ้าง - ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล

·     วิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

·     วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็นเด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้

·     วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

·     วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 คดีเด็ด ที่นายจ้าง- HR.ต้องสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัย

·     วิทยากรบรรยายหลักสูตร : เจาะลึก... การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

·     วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

·     วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี2562

·     วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง - เขียนระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ-คำสั่งต่างๆ ที่ HR.ต้องรู้

 

กำหนดการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 3 ธันวาคม 2563

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

 


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 พฤศจิกายน 2563...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
27 พฤศจิกายน 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
27 พฤศจิกายน 2563...เทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี...พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2563-64
27 พฤศจิกายน 2563...ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Communication Skills)
27 พฤศจิกายน 2563...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
27 พฤศจิกายน 2563...การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
28 พฤศจิกายน 2563...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
28 พฤศจิกายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
28 พฤศจิกายน 2563...หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา
30 พฤศจิกายน 2563...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
1 ธันวาคม 2563...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
2 ธันวาคม 2563...Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 ธันวาคม 2563...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
3 ธันวาคม 2563...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
3 ธันวาคม 2563...GMP : Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
3 ธันวาคม 2563...การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)
4 ธันวาคม 2563...เทคนิคและข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินอย่างมืออาชีพ
4 ธันวาคม 2563...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
4 ธันวาคม 2563...การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
7 ธันวาคม 2563...เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง
8 ธันวาคม 2563...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
8 ธันวาคม 2563...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 article
8 ธันวาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
8 ธันวาคม 2563...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
8 ธันวาคม 2563...SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
9 ธันวาคม 2563...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
9 ธันวาคม 2563...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (New FMEA-VDA 1St Edition)
11 ธันวาคม 2563...แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
14 ธันวาคม 2563...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
14 ธันวาคม 2563...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
14 ธันวาคม 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
15 ธันวาคม 2563...Coaching Skill by Points of You
15 ธันวาคม 2563...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
15 ธันวาคม 2563...แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
16 ธันวาคม 2563...เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี article
16 ธันวาคม 2563...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
16 ธันวาคม...สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน
17 ธันวาคม 2563...การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้วิกฤตต่างๆ (STRATEGIC THINKING)
17 ธันวาคม 2563...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
17 ธันวาคม 2563...เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback Evaluation Technique)
17 ธันวาคม 2563...ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
18 ธันวาคม 2563...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
18 ธันวาคม 2563...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
19 ธันวาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
21 ธันวาคม 2563...โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (Creative on Boarding & Mentoring Program) article
21 ธันวาคม 2563...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
22 ธันวาคม 2563...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
22 ธันวาคม 2563...ทักษะนักขายมืออาชีพ
23 ธันวาคม 2563...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
23 ธันวาคม 2563...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
24 ธันวาคม 2563...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ article
24 ธันวาคม 2563...Basic Leader
12 มกราคม 2564...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร article
13 มกราคม 2564...ผลกระทบวิกฤติโควิด-19 กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2563-64 article
13 มกราคม 2564...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0) article
18 มกราคม 2564...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร article
19 มกราคม 2564...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล article
20 มกราคม 2564...MINDSET แห่งการบริหารคน...ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น article
21 มกราคม 2564...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA) article
21 มกราคม 2564...การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ article
21 มกราคม 2564...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
22 มกราคม 2564...ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) article
23 มกราคม 2564...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0) article
27 มกราคม 2564...การบริหารและพัฒนาระบบ "งานธุรการ" อย่างมืออาชีพ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.