เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
bulletโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูนั้ำ
bulletโรงแรม Rembrandt Hotel & Suites, Bangkok
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 36 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


10 เมษายน 2566...เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)

 เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration),อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 

         ถ้าเราจะพูดถึงหน่วยงานที่คอยประสานงานกับหลายหน่วยงาน สนับสนุนการทำงานของคนหลายคน ความยุ่งยากกับการจัดลำดับงานของงานใครสำคัญกว่า และต้องรีบดำเนินการก่อน การประสานกับลูกค้าภายใน-ภายนอก การทำสัญญาในการใช้บริการ ค้นหาเอกสาร การสนทนาทางโทรศัพท์ นั้นคือ “หน่วยงานธุรการของฝ่ายขาย” ดังนั้นคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยงานนี้ ควรจะมีคุณสมบัติของการบริการ (Service mind) การสื่อสารและประสานงาน ความขยันและอดทน ความระเอียดรอบคอบ และเข้าใจนโยบายของหน่วยงานอย่างชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

          หน่วยงานธุรการ ไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนเหมือนสาขาบัญชี การเงิน บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร และบุคลากรด้านธุรการจึงเป็นส่วนงานที่สำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง เป็นหน่วยงานที่สำคัญขององค์กรในการช่วยสนับสนุนให้งานส่วนหน้าประสบผลสำเร็จได้ จึงเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง การทำงานที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Innovation) และเรื่องของเทคโนโลยี (technology) เข้ามาพัฒนาบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติงานในองค์กร
 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานฝ่ายต่างขององค์กรในยุค 4.0

2.      เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

3.      เพื่อการเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสาร งานด้านข้อมูล งานบริการในหน่วยงานภายใน และภายนอกอย่างมืออาชีพ 

กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรที่รับผิดชอบในหน่วยงานธุรการ

หัวข้อการอบรม

Module # 1  บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการงานขายแบบมืออาชีพ

§  บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานธุรการขาย

§  คุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่งานธุรการ

§  เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Module # 2  ทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพในยุค 4.0

§  การมีจิตบริการ (Service mind) เพื่อการบริการที่เป็นเลิศทั้งลูกค้าภายใน-ภายนอก

§  การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก 7 C

§  แนวทางในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นในยุค 4.0

§  การเขียนอีเมล และบันทึกให้ถูกต้อง การใช้ Line Application ให้เหมาะสม

§  เทคนิคในการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงานกับบุคคลรอบข้าง

§  การทำงานเชิงรุกเพื่อให้ทันกับส่วนงานที่ส่วนธุรการสนับสนุนให้สำเร็จในเป้าหมาย

§  เทคนิคการจัดระบบงานเอกสารและการเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพ

§  ทักษะการต้อนรับผู้มาเยือน การใช้คำพูด การสนทนาทางโทรศัพท์

§  มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ เช่น การฟัง การพูด การใช้ภาษากาย น้ำเสียง

§  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

§  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

§  สรุป ถาม ตอบ

รูปแบบการสัมมนา

1.      การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม                                 60 %

          2.      กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม  40%

  วิทยากรในการฝึกอบรม    อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์   จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบัน ปฏิบัติงาน บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า ประสบการณ์ ดูแลในส่วนของงานบริการลูกค้า มากกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารมากกว่า 15 ปี อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

กำหนดการ     วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่         โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

ราคา/ท่าน

Vat 7%

ราคารวม Vat

หัก ณ
ที่จ่าย 3
%

ราคาหลังหัก
ณ ที่จ่าย

ราคาปกติ

4,000

280

4,280

120

4,160

สมาชิก,โอนก่อน 1 สัปดาห์

3,700

259

3,959

111

3,848

3 ท่านขึ้นไป

3,400

238

3,638

102

3,536

5 ท่านขึ้นไป

3,000

210

3,210

90

3,120

หมายเหตุ     – ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                       
ราคารวมอาหารกลางวัน, เอกสารประกอบการสัมมนา, น้ำชา, กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบสลิป (ชือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

30 พฤษภาคม 2566...การบริหารความแตกต่างให้เกิดประสิทธิภาพ (Diversity Management)
31 พฤษภาคม 2566...การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)
31 พฤษภาคม 2566...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
1 มิถุนายน 2566...กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง (Overshadow any competitor with the Marketing)
2 มิถุนายน 2566...เสริมทักษะผู้นำให้ได้ใจและได้งาน
2 มิถุนายน 2566...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 มิถุนายน 2566...การบริหารงาน HR มือใหม่
6 มิถุนายน 2566...การลดต้นทุนและการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
6 มิถุนายน 2566...การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วย Balanced Scorecard & KPI
6 มิถุนายน 2566...MINDSET แห่งความมีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน
6 มิถุนายน 2566...การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (Overall Equipment Effectiveness : OEE)
7 มิถุนายน 2566...35 คดีเด็ดที่มีฎีกาตัดสินคดีแรงงาน นายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลต้องรู้
7 มิถุนายน 2566...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
8 มิถุนายน 2566...การบริหารความความเสี่ยงขององค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
8 มิถุนายน 2566...เทคนิคการติดตามทวงหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective debt collection techniques)
8 มิถุนายน 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
9 มิถุนายน 2566...พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จในหลักสูตรเดียว (ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด 2566)
9 มิถุนายน 2566...การเขียนอีเมลและการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (Email Writing and English Conversation For Business)
9 มิถุนายน 2566...เทคนิคการขายกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Techniques for selling business customers)
9 มิถุนายน 2566...10 ทักษะพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (10 Professional Skill)
9 มิถุนายน 2566...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
10 มิถุนายน 2566...การจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ภายในองค์กร
12 มิถุนายน 2566...การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Smart Supervisory Skills)
13 มิถุนายน 2566...การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management)
13 มิถุนายน 2566...ข้อกำหนด IATF16949:2016 และการประยุกต์ใช้
13 มิถุนายน 2566...หลักการสำคัญเพื่อการชำระภาษีศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Important Rules for Efficient Payment of Customs Duty)
13 มิถุนายน 2566...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
14 มิถุนายน 2566...เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016 (IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit Technique)
14 มิถุนายน 2566...เทคนิคการทำสัญญาจ้าง “บุคลากร” เข้าทำงานในองค์กรทั้งระบบ กับผลกระทบทางด้านภาษีอากร
15 มิถุนายน 2566...การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
15 มิถุนายน 2566...รูปแบบและวิธีการทำ Presentation การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
15 มิถุนายน 2566...การจัดทำ Training Roadmap และ IDP พนักงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Training & IDP to drive The Company Objectives)
16 มิถุนายน 2566...การประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (ISO 9001:2015 & ISO14001:2015 Risk assessment)
16 มิถุนายน 2566...เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารมืออาชีพ สำหรับทุกองค์กร (Secretary and Executive Assistant For All Business)
16 มิถุนายน 2566...HACCP System Revision 5 Requirement & Interpretation เพื่อความปลอดภัยอาหาร
17 มิถุนายน 2566...การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม
17 มิถุนายน 2566...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
19 มิถุนายน 2566...การตรวจติดตามภายในระบบ GHPs & HACCP System Revision 5 (GHPs & HACCP System Rev.5-2020: Internal Audit)
19 มิถุนายน 2566...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
20 มิถุนายน 2566...เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานและการบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน
20 มิถุนายน 2566...Growth Mindset สู่ความสำเร็จในการทำงาน
21 มิถุนายน 2566...เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ (Communication for High Powerful Performance)
21 มิถุนายน 2566...การบริหารค่าตอบแทนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)
21 มิถุนายน 2566...Story telling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน (Storytelling for Success)
21 มิถุนายน 2566..การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติ
22 มิถุนายน 2566...การสอนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
22 มิถุนายน 2566...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Self-improvement techniques to Work Efficiency)
22 มิถุนายน 2566...การควบรวมระบบ Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
22 มิถุนายน 2566...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
23 มิถุนายน 2566...เทคนิคการจัดทำ Audit Check List สำหรับการควบรวม ระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
23 มิถุนายน 2566...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for Management)
23 มิถุนายน 2566...การเพิ่มทักษะการออกแบบและการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน
24 มิถุนายน 2566...พัฒนาแนวคิดด้วย Growth Mindset
24 มิถุนายน 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0)
27 มิถุนายน 2566...เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer
27 มิถุนายน 2566...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
27 มิถุนายน 2566...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
28 มิถุนายน 2566...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
29 มิถุนายน 2566...ข้อกำหนดระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
29 มิถุนายน 2566...เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์ให้ถูกคนถูกงานด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น (Techniques for Selecting and Interviewing The Right People for The Right Job with The Signature Analysis)
30 มิถุนายน 2566...การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 & ISO 50001:2018
30 มิถุนายน 2566...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย
1 กรกฎาคม 2566...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
3 กรกฎาคม 2566...การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC (Effectiveness QCC activity) article
3 กรกฏาคม 2566...10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Tools Professional Supervisor)
4 กรกฎาคม 2566...ISO 9001 : 2015 ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารงานฝ่ายผลิต
4 กรกฎาคม 2566...กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก และการเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย
5 กรกฎาคม 2566...การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน (Growth Mindset for Sustainable Development)
5 กรกฎาคม 2566...40 ประเด็นกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) ต้องทำได้
6 กรกฎาคม 2566...การทำงานเป็นทีม Teamwork
6 กรกฎาคม 2566...การจัดการคลังสินค้า-บริหารและควบคุมสต็อกยุค 5.0 (Warehousing-Inventory Management & Control for 5.0) article
6 กรกฎาคม 2565...HR for non-HR for Manager : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7 กรกฎาคม 2566...แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคน HR ที่ครบถ้วนในทุกมิติ (Personal Data Protection Guideline for HR)
7 กรกฎาคม 2566..จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
7 กรกฎาคม 2566..การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Production Plan & Control)
7 กรกฎาคม 2566...การสื่อสารและการประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)
7 กรกฎาคม 2566...ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (ภาคปฏิบัติ) สำหรับ Safety Officer
8 กรกฎาคม 2566...แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
10 กรกฎาคม 2566...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
11 กรกฎาคม 2566...เทคนิคการจัดทำ Job Description ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
11 กรกฎาคม 2566...การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)
12 กรกฎาคม 2566...ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020 และการกำหนดราคาศุลกากร (INCOTERMS® 2020 & CUSTOMS VALUATION)
13 กรกฎาคม 2566..การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
13 กรกฎาคม 2566...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
14 กรกฎาคม 2566...เคล็ดลับการจัดทำ Audit Check List อย่างถูกต้อง ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
14 กรกฎาคม 2566...รวมประเด็นปัญหากฎหมายแรงงานสำหรับบริหารงานบุคคล
17 กรกฎาคม 2566...การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
18 กรกฎาคม 2566...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
18 กรกฎาคม 2566...การพัฒนากรอบความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน (Growth Mindset for Growth Performance)
18 กรกฎาคม 2566...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
19 กรกฎาคม 2566...เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้คนที่ใช่ ได้ใจองค์กร
19 กรกฎาคม 2566...ISO 45001:2018 Requirement ข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 กรกฎาคม 2566...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
20 กรกฎาคม 2566...การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน (Career path Management and Succession Planning )
20 กรกฎาคม 2566...การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ
20 กรกฎาคม 2566...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)
20 กรกฎาคม 2566...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
21 กรกฎาคม 2566...กฎหมายคุ้มครองแรงงานกับเทคนิคการบริหาร
21 กรกฎาคม 2566...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพCopyright © 2013 All Rights Reserved.