อ.เชิดศักดิ์ เพาะบุญ
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 11 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์เชิดศักดิ์ เพาะบุญ

 อ.เชิดศักดิ์ เพาะบุญ

อาจารย์เชิดศักดิ์  เพาะบุญ 

ประวัติการศึกษา
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ประวัติการฝึกอบรม
   การออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วย Solidworks
   การออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล โดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วย AutoCAD 2D/3D
   จิ๊กและฟิกเจอร์พื้นฐาน
   การออกแบบ Jig & Fixture สําหรับงาน Machine
   การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)
   ISO/TS 16949 : 2009 Introduction & Implementation
   การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและการดำเนินการแก้ไข (Root Cause Analysis and Corrective Action Course)
   การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advanced Product Quality Planning (APQP)
   ภาวะล้มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ Failure Modes and Effects Analysis (FMEA
   การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA)

เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ National Engineering Conference 2007
   Elementary First Aid
   Personal Survival Techniques
   Personal Safety and Social Responsibility
   Fire Prevention and Fire Fighting

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
   วิศวกรวิจัยและพัฒนาอาวุโส บริษัท วายเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด
   วิศวกรฝึกอบรม บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
   วิศวกรออกแบบ/ทูลลิ่ง บริษัท เอเซียแม็กเนติก ไวน์ดิ้ง จำกัด
   วิศวกรออกแบบ บริษัท โซริเมะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากร
   เป็นวิทยากรพิเศษ บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
   เป็นวิทยากรพิเศษ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   เป็นวิทยากรพิเศษ โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
   เป็นวิทยากรอิสระ จัดอบรมเชิงปฎิบิติการ โปรแกรมเขียนแบบ ออกแบบ CAD/CAE
   กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมริตะ (ประเทศไทย) จำกัด
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.