บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletmCnhGgKBqdfUS
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


23 กรกฎาคม 2564...บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

 

 

การที่องค์กรธุรกิจจะประสบความสำเร็จ ผลประกอบการดี มีกำไร พนักงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคงทั้งรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งก็เนื่องมาจากการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
          หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร” นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความความสุข การลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยศึกษาจากตัวอย่างปัญหาข้อขัดแย้งและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.   เพื่อให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ทราบบทบาท หน้าที่ที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ควรมี

2.   เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการสำเร็จ ลุล่วง เพื่อป้องกันปัญหา การกระทบกระทั่งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีของตัวแทนในคณะกรรมการเอง

3.   เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการร่วมกันทำ

4.   เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ หรือเสนอแนะเพื่อวางแนวทางในการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

5.   เพื่อเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นสื่อกลางสำหรับไกล่เกลี่ยปัญหา - แก้ไขปัญหา - ระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กรในเรื่องการลงโทษพนักงานทางวินัย หรือในกรณีเลิกจ้างพนักงานให้จากกันด้วยดี 

เนื้อหาการอบรม

การแต่งตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

1.        คุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.        ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและจำนวน

3.        ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและจำนวน

4.        วาระการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

5.        การสิ้นสภาพของกรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

6.        การดำรงตนของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

7.        การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง คณะกรรมการต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

8.        การประชุมของคณะกรรมการ

9.        การทำกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

10.    การทำกิจกรรมต่างๆ ภายนอกองค์กร

11.    การทำกิจกรรมต่อหน่วยงานภาครัฐ

12.    การอบรมสัมมนาต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับกรรมการ

13.    การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานในเรื่องกฎหมายประกันสังคม

14.    การบริหารด้านสวัสดิการร้านค้าที่ขายอาหารให้กับพนักงานในบริษัทฯ

15.    การพิจารณา เรื่องค่าจ้าง - เรื่องสวัสดิการ ที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง

16.    การพิจารณาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

17.    การพิจารณาแก้ปัญหาพนักงานเข้าร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปรับค่าจ้าง

18.    การพิจารณาแก้ปัญหากรณีพนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ

19.    การพิจารณาแก้ปัญหากรณีพนักงาน เข้า - ออกงานบ่อยๆ

20.    เทคนิคการไกล่เกลี่ยปัญหาระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

21.    การพิจารณาย้ายตำแหน่งงานพนักงาน - ย้ายไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่

22.    การไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงาน

23.    การพิจารณาความผิดทางวินัยต่อพนักงานกรณีใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน

ยกตัวอย่าง 10 กรณี

24.    การพิจารณาลงโทษทางวินัยต่อพนักงานกรณี - ใบเตือน - พักงาน - ขาดงาน

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

25.    การพิจารณากรณีพนักงานไม่เซ็น - ไม่ยอมรับความผิดในหนังสือเตือน

26.    การพิจารณา ลงโทษทางวินัยต่อพนักงานกรณีเป็นความผิดร้ายแรงเพื่อเลิกจ้าง

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

27.    (กรณีพนักงานออกจากงาน) เทคนิคการแก้ปัญหา และป้องกันมิให้พนักงานเรียกร้องสิทธิต่างๆ ตามสภาพการจ้าง หรือฟ้องร้องเรียกร้องค่าใดๆ ต่อศาลแรงงานภายหลัง

ยกตัวอย่าง 7 กรณี

    การส่งเสริมให้องค์กรมีชื่อเสียงด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระดับประเทศ

28.    ส่งชื่อบริษัทฯ เข้าประกวดในนามสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี

29.    เตรียมเอกสาร – ข้อมูลต่างๆ ส่งหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงแรงงาน

30.    ประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับในการส่งเข้าประกวด

ถาม - ตอบ – แนะนำ

วิธีการฝึกอบรม  เน้นการบรรยาย การถาม-ตอบ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสามารถนำกลับไปปฏิบัติหรือปรับปรุงต่อยอดได้เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิทยากรในการฝึกอบรม :        อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

 เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี (4 สมัย)

 เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง

 เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน

 เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค้าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

 เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

 เป็นผจก.ฝ่ายบุคคลบริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กฎหมายแรงงาน)

 เป็นวิทยากรบรรยายการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กำหนดการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 17 ก.ค.2564

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 กรกฎาคม 2564...การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)
27 กรกฎาคม 2564...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
29 กรกฎาคม 2564...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015
30 กรกฎาคม 2564...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA)
30 กรกฎาคม 2564...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
2 สิงหาคม 2564...การจัดการงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Operation Management-DOM)
3 สิงหาคม 2564...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
4 สิงหาคม 2564...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
4 สิงหาคม 2564...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
5 สิงหาคม 2564...ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร (Machine Safety)
5 สิงหาคม 2564...การพัฒนาทักษะการจัดการสำหรับหัวหน้างาน (Management skills improvement for Supervisor)
20 สิงหาคม 2564...การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนยุค 4.0 (Logistics & Supply Chain Management 4.0)
16 กันยายน 2564...การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"
29 กันยายน 2564...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
5 ตุลาคม 2564...ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (Leadership)
15 ตุลาคม 2564...การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Leadership and Supervisory Skill)Copyright © 2013 All Rights Reserved.