Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletJuthamas
bulletPannawat Thiabmak
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 2 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 17 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


14 ธันวาคม 2563...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015

 Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 บทนำ

            สำหรับผู้ทำหน้าที่เป็น Internal Auditor จำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดของระบบ  ISO 9001:2015 Requirement และหลักสูตร Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายใน และต้องได้รับใบวุฒิบัตร Certificate ของทั้งสองหลักสูตรก่อน  จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor สำหรับระบบ ISO 9001:2015 ได้ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor หรือมีจำนวน Internal Auditor ไม่เพียงพอ สามารถส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการฝึกอบรม จนได้รับใบวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ตามระบบ ISO 9001:2015 และทำหน้าที่ของการเป็น Internal Auditor ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเทคนิคการตั้งคำถามให้ตรงประเด็นกับแต่ละหน่วยงานอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด พร้อมตัวอย่าง เทคนิคการตรวจเอกสารหลักฐาน หลักปฏิบัติเมื่อลงมือตรวจจริง ความหมายของคำว่า CAR/PAR  เทคนิคในการพิจารณาออก CAR/PAR  อย่างถูกต้องเพื่อลดข้อโต้แย้ง เทคนิคการเขียน CAR/PAR อย่างถูกต้อง และหลักการปิด CAR/PAR ให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด รวมถึงการสรุปผลของการตรวจติดตามภายในเพื่อนำเสนอสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็น Internal Auditor ผู้ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เพื่อทดแทนผู้ตรวจติดตามภายในที่ลาออก หรือต้องการเพิ่มจำนวนผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ให้เหมาะสมกับความจำเป็นขององค์กร

2.      เพื่อให้ผู้จะมาทำหน้าที่ผู้ตรวจติดตามภายในมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของ Internal Audit ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 และสามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในเป็นอย่างดี และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดทำแผนการตรวจติดตาม การจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการตั้งคำถามและตรวจเอกสารในการตรวจติดตามแต่ละแผนกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนด 

3.      เพื่อให้ผู้ตรวจติดตามภายใน สามารถทำการตรวจติดตามได้อย่างมีหลักการถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง สามารถตัดสินใจในการออก CAR หรือ PAR ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า CAR และ PAR เข้าใจเทคนิคในการเขียนใบ CAR และ PAR เทคนิคในการแก้ไขปรับปรุง และการปิด CAR และ PAR ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามเวลาที่กำหนด

4.      เพื่อให้ผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor สามารถทำการสรุปรายงานผลการตรวจติดตามภายในได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนด เพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review ได้อย่างมี

วิธีการฝึกอบรม

1.      บรรยายเนื้อหา หลักทฤษฎี ให้เข้าใจง่าย

2.      อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

3.       Workshop ฝึกลงมือปฏิบัติจริง

4.      Pre-test, Post-test

5.      มอบวุฒิบัตร Certificate

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: Internal Auditor ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Internal Auditor

·       คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

·       ปัจจัยหลักในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor

·       ตัวอย่างเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน

บทที่ 2:  การวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan

·       การเตรียมตัวก่อนการวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan

·       การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015

·       การจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Notification

·       หลักสำคัญในการจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน

·       ข้อห้ามในการจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน

·       ตัวอย่างของการจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 3: Internal Auditor Team ทีมผู้ตรวจติดตามภายใน

·       หลักในการจัดตั้งทีม Internal Auditor สำหรับการตรวจติดตามภายใน

·       บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Lead Auditor

·       บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Auditor Team

·       องค์ประกอบสำคัญในการนำทีม Internal Auditor ให้ประสพผลสำเร็จ

บทที่ 4: Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน

·       Audit Check Lists คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

·       องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists

·       ตัวอย่างแบบฟอร์ม Audit Check Lists ที่ดี

·       Key Factors ในการเตรียม Audit Check Lists ที่มีประสิทธิภาพ

·       เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists ที่ถูกต้องตามข้อกำหนด

·       หลักในการตั้งคำถามให้ตรงประเด็นกับการตรวจติดตามแต่ละแผนก

·       ตัวอย่างการทำ Audit Check Lists ที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามข้อกำหนด

บทที่ 5: หลักปรัชญาของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       Timeline ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

·       หลักการของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle

·       แนวคิดเชิงกระบวนการของระบบการบริหารคุณภาพ Process Approach

·       วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

บทที่ 6: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

·       บริบทขององค์กร Context of the Organization

·       ความเป็นผู้นำ Leadership

·       การวางแผน Planning

·       การสนับสนุน Support

·       การปฏิบัติการ  Operation

·       การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

·       การปรับปรุง Improvement

·       Workshop #1 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อลงมือจัดทำ Audit Check Lists สำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ของแต่ละหน่วยงาน อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

บทที่ 7: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·       สิ่งสำคัญในการกล่าวเปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·       หลัก 3P ในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·       เทคนิคในการสอบถาม และการขอดูหลักฐานในการตรวจติดตามภายใน

·       สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตามภายใน

·       เทคนิคในการจัดการข้อขัดแย้งหากมีขึ้นระหว่างการตรวจติดตามภายใน

·       เทคนิคในการกล่าวปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015

บทที่ 8: เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015

·       เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ

·       สิ่งที่จะต้องระบุไว้ในการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายใน

·       ตัวอย่างการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ

·       สิ่งที่ไม่สมควรระบุไว้ในรายงานการตรวจติดตามภายใน

บทที่ 9: หลักปฏิบัติเมื่อพบข้อบกพร่องในการตรวจติดตามภายใน

·       หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่อง

·       ทำอย่างไรเมื่อมีข้อโต้แย้งไม่ยอมรับการออก CAR สำหรับข้อบกพร่องที่พบ

บทที่ 10: เทคนิคในการออก CAR และ PAR ที่มีประสิทธิภาพ

·       องค์ประกอบในการเขียนใบ CAR และ PAR  ที่สมบูรณ์ครบถ้วน

·       ใครเป็นผู้ออกใบ CAR และ PAR, Flow ของการขับเคลื่อน CAR และ PAR

·       ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบ CAR และ PAR

·       Workshop #2 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อมือออกใบ CAR และ PAR เมื่อพบข้อบกพร่องในการตรวจติดตามภายใน Internal  Audit ในแต่ละหน่วยงาน

บทที่ 11: เทคนิคในการติดตามผลและการปิด CAR และ PAR

·       แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบ CAR และ PAR

·       เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CAR และ PAR

·       หลักการพิจารณาปิด CAR หรือ PAR ที่ถูกต้อง

บทที่ 12: เทคนิคในการสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015

·       เทคนิคในการจัดทำรายงานสรุปผลของการตรวจติดตามภายใน

·       หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ

·       เทคนิคการนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร

·       เทคนิคการต่อยอด พัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

·       เคล็ดลับการนำองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยระบบ ISO 9001:2015

วิทยากร   อาจารย์กุหลาบ   เจียมจิตรพานิช  

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

            ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

            การควบคุมคุณภาพ  การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานจัดซื้อ การบริหารฝ่ายขาย

            ระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบประมาณ การลดต้นทุน

ประวัติการศึกษา

            ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

            ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015

·        ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015

·        ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

·        ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

·        ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

·        ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

 

กำหนดการ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 8 ธ.ค.2563

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
                 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%     
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 พฤศจิกายน 2563...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
27 พฤศจิกายน 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
27 พฤศจิกายน 2563...เทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี...พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2563-64
27 พฤศจิกายน 2563...ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Communication Skills)
27 พฤศจิกายน 2563...จิตสำนึกความปลอดภัยและการวิเคราะห์ความปลอดภัยโดย 5 Why
27 พฤศจิกายน 2563...การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
28 พฤศจิกายน 2563...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
28 พฤศจิกายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
28 พฤศจิกายน 2563...หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา
30 พฤศจิกายน 2563...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
1 ธันวาคม 2563...เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
2 ธันวาคม 2563...Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
2 ธันวาคม 2563...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
3 ธันวาคม 2563...เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
3 ธันวาคม 2563...GMP : Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
3 ธันวาคม 2563...การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)
4 ธันวาคม 2563...เทคนิคและข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินอย่างมืออาชีพ
4 ธันวาคม 2563...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าเพื่อลดต้นทุนและป้องกันการทุจริต
4 ธันวาคม 2563...การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
7 ธันวาคม 2563...เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง
8 ธันวาคม 2563...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
8 ธันวาคม 2563...เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 article
8 ธันวาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
8 ธันวาคม 2563...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
8 ธันวาคม 2563...SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
9 ธันวาคม 2563...เกิดวิกฤตด้วยเหตุโควิด-19 ระบาดเลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง
9 ธันวาคม 2563...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
9 ธันวาคม 2563...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (New FMEA-VDA 1St Edition)
11 ธันวาคม 2563...แนวทางการใช้ OKRs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
14 ธันวาคม 2563...เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
14 ธันวาคม 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
15 ธันวาคม 2563...Coaching Skill by Points of You
15 ธันวาคม 2563...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
15 ธันวาคม 2563...แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
16 ธันวาคม 2563...เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี article
16 ธันวาคม 2563...เทคนิคการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review ตามระบบ ISO 9001:2015
16 ธันวาคม...สนทนา (ภาษาอังกฤษ) อย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน
17 ธันวาคม 2563...การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้วิกฤตต่างๆ (STRATEGIC THINKING)
17 ธันวาคม 2563...การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
17 ธันวาคม 2563...เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback Evaluation Technique)
17 ธันวาคม 2563...ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
18 ธันวาคม 2563...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
18 ธันวาคม 2563...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
19 ธันวาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
21 ธันวาคม 2563...โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ (Creative on Boarding & Mentoring Program) article
21 ธันวาคม 2563...เทคนิคการจับประเด็น..สู่ประสิทธิผลของรายงานการประชุม
22 ธันวาคม 2563...การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)
22 ธันวาคม 2563...ทักษะนักขายมืออาชีพ
23 ธันวาคม 2563...การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015
23 ธันวาคม 2563...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
24 ธันวาคม 2563...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ article
24 ธันวาคม 2563...Basic Leader
12 มกราคม 2564...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร article
13 มกราคม 2564...ผลกระทบวิกฤติโควิด-19 กับเทคนิคการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี พิเศษ! เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2563-64 article
13 มกราคม 2564...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0) article
18 มกราคม 2564...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร article
19 มกราคม 2564...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล article
20 มกราคม 2564...MINDSET แห่งการบริหารคน...ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น article
21 มกราคม 2564...เตรียมความพร้อม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR (Personal Data Protection Act – PDPA) article
21 มกราคม 2564...การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ article
21 มกราคม 2564...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
22 มกราคม 2564...ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation) article
23 มกราคม 2564...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0) article
27 มกราคม 2564...การบริหารและพัฒนาระบบ "งานธุรการ" อย่างมืออาชีพ articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.