การเลือกใช้กิจกรรม เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection),เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เ่ซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletNuetiie
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


4 พฤศจิกายน 2562...การเลือกใช้กิจกรรม เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)

 

 

ปัจจุบันการแข่งขันที่มีความรุนแรงทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์สำหรับการดำเนินกิจการเพราะต้นทุนที่ผู้ประกอบการสามารถลดลงได้ ย่อมหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น ทว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการลดต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรที่มากขึ้น ก็คือ การลดต้นทุนที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้นั่นเอง

          เทคนิควิธีในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต มีปัจจัยและข้อควรคำนึงถึงหลายประการ ที่เชื่อว่าหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อน หรือบางท่านอาจจะทราบแล้วแต่ไม่ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ทำให้ไม่สามารถลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเอง

สิ่งที่ต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียด ก็คือ หลัก 4M ซึ่งประกอบด้วย Material, Man, Machine และ Method โดยทั้ง 4 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการผลิต ที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ต่ำที่สุดด้วยเช่นกัน

หลักการบริหาร 4M ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด

Material ต้องบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบให้สูญเสีย หรือกลายเป็นวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุด ครอบคลุมถึงการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานให้ทันและเพียงพอกับกระบวนการผลิตด้วย

Man จัดสรรให้บุคลากรสามารถใช้ทักษะการทำงานได้มากที่สุด โดยมีการจัดสรรรายได้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุน รวมถึงการรักษาบุคลากรคุณภาพให้เป็นทรัพยากรองค์กรให้นานที่สุด

Machine การจัดการ จัดหาวัสดุและเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการทำงานที่เพิ่มผลผลิตได้

Method ค้นหาวิธีการใช้ร่างกายที่เหมาะสมกับงาน และออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในงานได้ อาศัยหลักการเคลื่อนไหวโดยวิธีประหยัด (Motion Economy) ทำให้การปฏิบัติงานสะดวกและเหนื่อยน้อยที่สุด

สำหรับข้อควรระวังในการลดต้นทุน คือ คุณภาพของสินค้าและบริการ ทั้งยังต้องคำนึงถึงต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรด้วย แม้ว่าการลดต้นทุนจะสามารถทำได้ทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ไม่เคยทำเรื่องการลดต้นทุนมาก่อน โอกาสจะลดต้นทุนย่อมมีสูงกว่าองค์กรที่ลดต้นทุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดต้นทุนนั้น ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการเอง แต่หากไม่ทราบว่าจะลดต้นทุนได้อย่างไร จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการลดต้นทุน หรือหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านการผลิตมาให้คำแนะนำ นอกเหนือจากการลดต้นทุนด้วยหลักการ 4M แล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตก็ถือเป็นการเพิ่มผลผลิตอีกทางหนึ่ง ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนั้น สามารถทำได้ 5 วิธี ได้แก่

ผลผลิตเพิ่มโดยใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม (Output เพิ่มขึ้น Input เท่าเดิม)

ผลผลิตเพิ่มและปัจจัยการผลิตลดลง (Output เพิ่มขึ้น Input ลดลง)

ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Output เพิ่มขึ้น Input เพิ่มน้อยกว่า)

ผลผลิตเท่าเดิมแต่ปัจจัยการผลิตลดลง (Output คงที่ Input น้อยลง)

ผลผลิตลงลงน้อยกว่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง (Output ลด ลง Input ลดมากกว่า)

สำหรับเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือที่สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระบวนการผลิตสามารถลดต้นทุนลงได้ ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม การนำเทคนิควิธีดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี แม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว การเพิ่มผลผลิตนั้นถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมก็ตาม เพราะไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน หรือการเพิ่มผลผลิต ก็ล้วนแต่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จทั้งสิ้น

โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่หลากหลายนี้ ทำให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึง ข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน จากกิจกรรมเหล่านี้ เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (Kaizen)  กลุ่มสร้างคุณภาพคิวซีซี (Qcc) การใช้ QC 7Tools การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 WASTE) การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM และการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality awareness) เป็นต้น

การเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่องมือกิจกรรมเหล่านี้ก่อน ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านั้น จึงจะทำให้การทำงานดีขึ้นได้และองค์กรได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือกิจกรรมที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการทำงานในองค์กร

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียและต้นทุนในกระบวนการทำงาน
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกใช้เครื่องมือทางกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน 

หัวข้อการอบรม

1.      การปรับตัวของการแข่งขันในปัจจุบัน

2.      การสร้างกำไรและการลดต้นทุนเพื่อการแข่งขัน

3.   แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิผล

4.  หลักการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วยหลัก 4M

5. รู้จักกับเครื่องมือกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตแบบต่างๆ

      5.1 การประยุกต์ใช้ กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

           5.2 การประยุกต์ใช้กิจกรรม การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen

           5.3 การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

          5.4 การใช้งาน QC 7 Tools ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

           5.5 การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 WASTE),

           5.6 การลดต้นทุนการผลิตด้วยหลัก 3 MU

           5.7 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

           5.8 การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality awareness)

6. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละแบบ

7. การประยุกต์ใช้ร่วมกันของเครื่องมือต่างๆ

8. กรณีศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหาร หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

1.      การบรรยาย                        50 %

2.      เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม   40%

3.      กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์      10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ

          2. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

          3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและขยายผลภายในองค์กรต่อไป

          4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน ร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆ ได้

วิทยากรในการฝึกอบรม          อาจารย์ไมตรี  บุญขันธ์

            การศึกษา

Ø  Quality Management System:  Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)

Ø  Environmental management System: ISO 14001: 2015 (IRCA Certified)

Ø  ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)

Ø  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ) กำลังศึกษา

Ø  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

Ø  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

            ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝึกอบรม (Productivity Improvement)

-          ISO 9001 : 2015 Requirement training course

-          Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

-          Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

-          Continues Improvement by Kaizen การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น

-          Effectiveness for QCC Activity การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี อย่างมีประสิทธิภาพ

-          5S for Productivity improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

-          PDCA improvement การปรับปรุงงานด้วยหลักการ PDCA

-          การป้องกันข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์ โดยการปรับปรุงด้วย Poka-Yoke และ Visual control

-          7 Waste for cost reduction การลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ ฯลฯ

 

กำหนดการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  29 ต.ค.2562

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน 


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

16 ตุลาคม 2562...ทักษะนักขายมืออาชีพ
16 ตุลาคม 2562...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
17 ตุลาคม 2562...Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562 : กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้แล้ว..นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
17 ตุลาคม 2562...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
17-18 ตุลาคม 2562...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
17 ตุลาคม 2562...เทคนิคการบริหารเวลา
18 ตุลาคม 2562...Finance for Non-Finance Managers
18 ตุลาคม 2562...Excel ในงาน HR
18 ตุลาคม 2562...จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
18 ตุลาคม 2562...การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR)
19 ตุลาคม 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขาย
22 ตุลาคม 2562...การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
24 ตุลาคม 2562...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
24 ตุลาคม 2562...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
25 ตุลาคม 2562...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
25 ตุลาคม 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
25 ตุลาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อ ตามระบบ ISO 9001:2015
25 ตุลาคม 2562...การบริหารผลงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง OKRs : Objectives & Key Results
28 ตุลาคม 2562...กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ article
28-29 ตุลาคม 2562...Advanced Excel for Special Macro & VBA
29 ตุลาคม 2562...40 ประเด็นเด็ดๆ ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้
29 ตุลาคม 2562...กระบวนการส่งออก การนำเข้า และพิธีการศุลกากร
29 ตุลาคม 2562...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
29 ตุลาคม 2562...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
30 ตุลาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
30 ตุลาคม 2562...การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management)
30 ตุลาคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
30 ตุลาคม 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales)
31 ตุลาคม 2562...Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
31 ตุลาคม 2562....SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
1 พฤศจิกายน 2562...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
4 พฤศจิกายน 2562...กลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน(ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล (Effective English Writing Communications for Memo and Business Letter and E-mail)
4 พฤศจิกายน 2562...Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
5 พฤศจิกายน 2562...ทักษะการอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน
5 พฤศจิกายน 2562...กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้ (HR Law Update : 2019)
5 พฤศจิกายน 2562...วิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส & การปรับเงินเดือน ประจำปี 2019/20
6 พฤศจิกายน 2562...เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015
6 พฤศจิกายน 2562...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
6 พฤศจิกายน 2562...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
6 พฤศจิกายน 2562...Basic Leader
8 พฤศจิกายน 2562...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
13 พฤศจิกายน 2562...เคล็ดลับการควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015
13 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
14 พฤศจิกายน 2562...ทักษะนักขายมืออาชีพ
15 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
16 พฤศจิกายน 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
18 พฤศจิกายน 2562...Excel Advanced for Special Functions
19 พฤศจิกายน 2562...เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target และแนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
19 พฤศจิกายน 2562...สู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเขียนรายงาน” (ภาษาไทย)
19 พฤศจิกายน 2562...หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)
20 พฤศจิกายน 2562...การอ่านใจผู้สมัครงาน (Read one's mind)
20-21 พฤศจิกายน 2562...ความรู้ “การนำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
20-21 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
21 พฤศจิกายน 2562...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
21 พฤศจิกายน 2562...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Negotiation)
22 พฤศจิกายน 2562...แนวปฏิบัติ Incoterms ® 2010 Payment Terms สำหรับการจัดซื้อต่างประเทศ
22 พฤศจิกายน 2562...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
26 พฤศจิกายน 2562...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
26 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล (เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ)
26 พฤศจิกายน 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
27 พฤศจิกายน 2562...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
28 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
3 ธันวาคม 2562...การลดต้นทุนในองค์กร
3 ธันวาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
11 ธันวาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
13 ธันวาคม 2562...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
18 ธันวาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015
20 ธันวาคม 2562...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
20 ธันวาคม 2562...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
20 ธันวาคม 2562...สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)Copyright © 2013 All Rights Reserved.