จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ (หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ) : Understanding Requirements & Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


4 ตุลาคม 2562...จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติตามระบบการบริหารคุณภาพ (หลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ) : Understanding Requirements & Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners

 

 

Guidance of ISO Training Course (บทนำ)

ISO 9001 is defined as the International Standard that specifies requirements for a Quality Management System (QMS).  Organizations use the standard to demonstrate the ability to consistently provide products and services that meet customer and regulatory requirementsIt is the most popular standard in the ISO 9000 series and the only standard in the series to which organizations can certify.

ISO 9001:2015 applies to any organization, regardless of size or industry. More than one million organizations from more than 160 Countries have applied the ISO 9001 Standard requirements to their Quality Management Systems. 

In Thailand, there are several Foreigners who are working in the organizations. The Foreigners can involve activities as ISO 9001:2015 Standard. 

This Training Course Understanding Requirement and Implementation ISO 9001:2015 for Foreigners can help all Foreigners who in-charge Management Levels, Supervisors, Leaders or Officers in the ISO OrganizationsTo make decision for supporting resources, co-operating with local people in business processes, monitoring and measure results according to the Requirements to achieve Customers Satisfaction.

 

ISO 9001:2015 หมายถึงระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management System ตามมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านกระบวนการและขั้นตอนการบริหาร เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในแต่ละองค์กรจำนวนมาก ทั้งในระดับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารชั้นต้นที่อยู่หน้างาน หรือแม้แต่เป็นผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับข้อกำหนด Requirement และ แนวทางปฏิบัติ Implementation ที่ถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบการบริหารคุณภาพ  Quality Management System ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ International Standard

Benefit of ISO Training (วัตถุประสงค์)

1.    To understand Principle and Requirement of Quality Management System as International Standard

เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

2.    Able to Implement Processes, Planning, Operation, Preparing resources, Measure Monitoring and Evaluation Result of activities to achieve Objective & Target as Quality Policy of Organization

เพื่อให้สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตั้งแต่การวางแผน การลงมือปฏิบัติการ การจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ การตรวจวัด การติดตาม การประเมินผลของกิจกรรมเพื่อให้ทราบถึงการสอดคล้องและการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายคุณภาพขององค์กร

3.    To make a good chance for any Foreigners who are working in the ISO 9001:2015 Organization which able to involve all activities as International StandardAlso to make good relationship and good moral for Teamwork in the Organization

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และไร้รอยต่อระหว่างผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือผู้ปฏิบัติงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในองค์กรนั้นๆ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพตั้งแต่การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติ การร่วมวัดผลและประเมิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงขององค์กร

 

Who should attend (หลักสูตรนี้เหมาะกับ)

1.    ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกที่เป็นชาวต่างชาติ

2.    หัวหน้างานฝ่าย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์ที่เป็นชาวต่างชาติ

3.    เจ้าหน้าที่อาวุโส, พนักงานผู้ปฏิบัติงานชาวต่างชาติ

ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าใจข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และสามารถนำไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้จริง ทั้งสามารถบริหารงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

 

Training in English (วิธีการฝึกอบรม)

1.    Explain Requirement of ISO 9001:2015 บรรยายเนื้อหา ข้อกำหนดแต่ละข้ออย่างชัดเจน

2.    Case Study and Sample for more understanding ตัวอย่างและเอกสารประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

3.    Workshop ลงมือปฏิบัติจริง

4.     Pre-test, Post-test

Course Outline (เนื้อหาหลักสูตร):

EP1: Principle of Quality Management System

  • Background of Time line of Quality Management System
  • Quality Management Principle
  • PDCA Cycle of Quality Management Program

EP2: Scope, Terms and Definition of ISO 9001:2015

  • Scope of ISO 9001:2015
  • Terms and Definition of ISO 9001:2015

EP3: Requirement of ISO 9001:2015

·        Clause 1: Scope

·        Clause 2: Normative References

·        Clause 3: Terms and Definitions

·        Clause 4: Context of the Organization

·        Clause 5: Leadership

·        Clause 6: Planning

·        Clause 7: Support

·        Clause 8: Operation

·        Clause 9: Performance Evaluation

·        Clause 10: Improvement

EP4: Risk Management as ISO 9001:2015

·       Business Strategy

·        How to analyze Internal/External Factors

·        How to analyze Needs and Expectation of Interested Parties

·       SWOT Analysis

·       Risk Assessment & Risk Management

EP5: Leadership & Commitment

·       Core Team & Working Party

·       Vision & Mission

·       Quality Policy

·       Quality Management Representative

·       Objective & Target of the Organization

·       Quality Management Plan

EP6: Documented Information System

·        Benefit of Documented Information System

·       Kinds of Documentation

·        Inside of Quality Manual

·        Creating and Updating Documented Information

·        Control of Documented Information

EP7: Document Control Center (DCC)

·        Who is DCC?

·        Role and Responsibility of DCC

·        How to be DCC no.1

·        Value added Professional DCC

EP8: Quality Management Representative (QMR)

·        Who is QMR?

·        Role and Responsibility of QMR

·        How to handle Conflict in Cross function Management

·        Supporting Implementation by QMR

·        QMR Responsibility for Internal Audit

·        ISO Awareness and communication

·       QMR Performance

EP9: Internal Quality Audit

·       How to issue Internal Audit Plan

·       Lists of Internal Auditors

·       How to create Audit Check Lists

·       How to process Internal Audit

·        To manage conflict during Internal Audit

·        How to make Report of Internal Audit

·        Decision Making when issue CAR/PAR

·       How to Close CAR/PAR

EP10: Management Review Meeting

·        Preparing of Management Review Input

·        How to manage and proceed Management Review

·        Presentation Technic for Management Review Meeting

·       Output from Management Review

·        How to summary and report of Management Review Meeting

·        Plan for Continuous Improvement  

EP11: Readiness of External Audit & Certified Body

·        What should be prepare for External Audit

·        How to preparing for External Audit

·        Acting during External Audit

·        Success Technic for External Audit   

·        When found Non-conformity items

·        How to improve and close NC &  OB

EP12: Business Wealth and Growth for Foreigners

·         Readiness for Business Growth

·         Procurement Transformation, Cost Reduction, Profit up

·        Digital Technology supporting to ISO Standard

·        Coming the Next version of ISO Standard

·        Value Add for Foreigners Performance

·        Career Path of Foreigners in the ISO Organizations

 

Miss Kuhlab  Jiamjitpanich

 

Professional

Quality Management System

Environmental Management System

Purchasing Management Strategy

Sale and Marketing Management

Quality Control Management

Risk Management

Cost Reduction

Store and Warehouse Management

Accounting and Auditing Management System

Internal Audit & Assessment

Agile Methodology and Management Transformation

Education

Master of Business Administration, Rangsit University

Bachelor of Business Administration (Major Accounting),

Ramkamhang University

Experience:

Quality Management Representative (QMR)

Environmental Management Representative (EMR)

Quality Control Manager

Total Quality Management Manager

Senior Sale Manager

Purchasing Manager

Store & Warehouse Manager

Administration Manager

Accounting Manager, Auditor

 

กำหนดการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

บุคคลทั่วไป

4,500 + 315 = 4,815

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  28 ก.ย.62

4,000 + 280 = 4,280

สถานที่

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,500 + 245 = 3,745

 

หมายเหตุ    – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ

                 – ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%          

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

20-21 พฤศจิกายน 2562...ความรู้ “การนำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบภาษีและพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
21 พฤศจิกายน 2562...Train the Trainer เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ
21 พฤศจิกายน 2562...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
21 พฤศจิกายน 2562...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Negotiation)
21-22 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
22 พฤศจิกายน 2562...แนวปฏิบัติ Incoterms ® 2010 Payment Terms สำหรับการจัดซื้อต่างประเทศ
22 พฤศจิกายน 2562...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
22 พฤศจิกายน 2562...เคล็ดลับการบริหารงานจัดซื้อ ตามระบบ ISO 9001:2015
22 พฤศจิกายน 2562...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
23 พฤศจิกายน 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
25 พฤศจิกายน 2562...การบริหารจัดซื้อในยุค Disruption article
25-26 พฤศจิกายน 2562...Intermediate Excel for Database and Special Functions
26 พฤศจิกายน 2562...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
26 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล (เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ)
26 พฤศจิกายน 2562...Excel Advanced for Special Functions
27 พฤศจิกายน 2562...การเจรจาต่อรองการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
27 พฤศจิกายน 2562...การบริหารงาน-บริหารคน ของนายจ้างในบริษัทเอกชน
27 พฤศจิกายน 2562...ลดความผิดพลาดและเพิ่มความเป็นมือโปรอย่างไรในการส่งอีเมล์
27 พฤศจิกายน 2562...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
27 พฤศจิกายน 2562...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย
28 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
28 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
28-29 พฤศจิกายน 2562...Advanced Excel for Special Macro & VBA
29 พฤศจิกายน 2562...40 ประเด็นเด็ดๆ ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้
2 ธันวาคม 2562...เสน่ห์การสื่อสารยุค 4.0 เพื่อองค์กรอย่างยั่งยืน
2 ธันวาคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
2 ธันวาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
3 ธันวาคม 2562...ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0 (Remuneration Fixable Designing for Retain and Motivation)
3 ธันวาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
4 ธันวาคม 2562...แนวทางการขับเคลื่อนบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติ 4.0
4 ธันวาคม 2562...การลดต้นทุนในองค์กร
11 ธันวาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
11 ธันวาคม 2562...ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
12 ธันวาคม 2562...การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
12 ธันวาคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
13 ธันวาคม 2562...เจาะประเด็น…การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกฎหมายภายใต้ MOU article
13 ธันวาคม 2562...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
13 ธันวาคม 2562...เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี
13 ธันวาคม 2562...เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ)
17 ธันวาคม 2562...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
17 ธันวาคม 2562...ภาษาอังกฤษในการทำงาน
17 ธันวาคม 2562...ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
18 ธันวาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015
18 ธันวาคม 2562...กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)
19 ธันวาคม 2562...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
19 ธันวาคม 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
19-20 ธันวาคม 2562...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
20 ธันวาคม 2562...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
20 ธันวาคม 2562...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
20 ธันวาคม 2562...สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)
23 ธันวาคม 2562...แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
8 มกราคม 2563...MINDSET แห่งการบริหารคน...ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น
9 มกราคม 2563...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
10 มกราคม 2563...หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)
14 มกราคม 2563...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
14 มกราคม 2563...การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skills)
15 มกราคม 2563...การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds (PDCA & 8Ds with RCA for Long-Term problem solving and prevention)
17 มกราคม 2563...การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints) article
30 มกราคม 2563...INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)”
5 กุมภาพันธ์ 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
5 มีนาคม 2563...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
7 เมษายน 2563...การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
7 พฤษภาคม 2562...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
4 มิถุนายน 2563...5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน (5S and Kaizen in Office)
2 กรกฎาคม 2562...การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds (PDCA & 8Ds with RCA for Long-Term problem solving and prevention)
5 สิงหาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
3 กันยายน 2563...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
6 ตุลาคม 2563...5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน (5S and Kaizen in Office)
5 พฤศจิกายน 2563...การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)Copyright © 2013 All Rights Reserved.