ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


14 มกราคม 2563...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

 ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้บุคคลติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านโลกออนไลน์และสื่อต่างๆ ทำให้การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ต้องมีขั้นตอนหรือรายละเอียดมากนัก จนบางครั้งการพบปะกันแบบเผชิญหน้าในสังคมหรือการทำงานร่วมกันอาจละเลยการตระหนักถึงการแสดงมารยาทที่ดีต่อผู้อื่นซึ่งนั่นอาจจะส่งผลกระทบต่อการสร้างความประทับใจ (Good Impression) และอาจร้ายแรงถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์ (Image) ของบุคคลผู้นั้น

หลักสูตรทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพได้เล็งเห็นความสำคัญของมารยาทในการเข้าสังคมตั้งแต่ด่านแรกในการพบกับผู้อื่น เช่น การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่นโดยไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัดใจ การยื่นนามบัตร ระดับการมอง ระยะห่างในการสนทนา การพูดคุย การวางตนในที่ทำงาน เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นเรายังเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นประตูนำไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี ตลอดจนนำมาสู่การสร้างเครือข่ายได้อย่างน่าประทับใจ

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการเข้าสังคมและมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีการเข้าสังคมและมารยาทในที่ทำงานที่ดีขึ้น

2. ผู้เข้าอบรมมีภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างเครือข่ายได้ 

หัวข้อการฝึกอบรม

ประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล (Visual Personality Test), ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

Part1 Mindset

-  บุคลิกภาพภายในทั้ง 15 แบบในการเข้าสังคม (15 Charming Characteristics)

-   ปรับแนวคิดสร้างพลังงานชีวิตเชิงบวก “Positive Energy

Part 2 Etiquette

-   Social Etiquette” ฝึกปฏิบัติมารยาทในการเข้าสังคม ได้แก่ การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การยื่นรับนามบัตร ระดับการมอง การเว้นระยะห่าง การจับมือ

-   Telephone Etiquette” มารยาทการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์สำนักงาน

-    Meeting Etiquette” มารยาทในการเตรียมการประชุมและเป็นผู้ประชุมที่ดี

Part 3 Professional Posture

-   ฝึกปฏิบัติท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำ

Part4 Impressive Conversation

-    ฝึกปฏิบัติภาษาพูด ได้แก่ มารยาทในการถามคำถาม มารยาทในการแสดงความคิดเห็น และมารยาทในการทักทาย

ทำแบบทดสอบหลังเรียนและปิดการอบรม

รูปแบบการฝึก   บรรยาย 30% ฝึกปฏิบัติ 50% กิจกรรมกลุ่ม 20%

วิทยากรในการฝึกอบรม :  ดร. นทษร  สุขสารอมรกุล

ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาตรี คณบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
    - ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  กลุ่มวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยเกริก
    - ปริญญาเอก  คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การวิทยากร

    - วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ ครั้งที่ 3 แด่เจ้าหน้าที่ Information, Redemption, Tourist Information ประจำห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา

    - วิทยากร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย ในเครือ Aroma Group

    - วิทยากร หลักสูตร “แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    - วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานแด่บุคลากรครู ประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

     - วิทยากร “Boost Your Confidence and Personality แด่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

    - วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าพบลูกค้าแด่ตัวแทนขาย วิริยะประกันภัย

    - วิทยากร “Self-Improvement แด่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  8 ม.ค.2563

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ /  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

28 มกราคม 2563...การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
28 มกราคม 2563...การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)
28 มกราคม 2563...การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Effective Self Development & Work Process Improvement)
28 มกราคม 2563...การลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
29 มกราคม 2563...การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)
29 มกราคม 2563...แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
29 มกราคม 2563...เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
30 มกราคม 2563...INCOTERMS ® 2020 (ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ)”
30 มกราคม 2563...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
30 มกราคม 2563..การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
31 มกราคม 2563...การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
31 มกราคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
1 กุมภาพันธ์ 2563...แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
3 กุมภาพันธ์ 2563...เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
4 กุมภาพันธ์ 2563...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
4 กุมภาพันธ์ 2563...เรียนภาษาญี่ปุ่นให้เข้าใจง่ายและพูดได้ภายในวันเดียว (สำหรับผู้เริ่มต้น)
4 กุมภาพันธ์ 2563...การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
5 กุมภาพันธ์ 2563...การควบคุมเอกสาร Document Control ตามระบบ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ DCC มือใหม่
5 กุมภาพันธ์ 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
5 กุมภาพันธ์ 2563...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
6 กุมภาพันธ์ 2563...เทคนิคการจดบันทึกด้วย Mind Map อย่างสร้างสรรค์
6 กุมภาพันธ์ 2563...การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPIs (Strategic Planning and SMART KPI I)
6 กุมภาพันธ์ 2563...SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
6 กุมภาพันธ์ 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
6 กุมภาพันธ์ 2563...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
7 กุมภาพันธ์ 2563...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
7 กุมภาพันธ์ 2563...การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน (Innovation to increase productivity in your work)
7 กุมภาพันธ์ 2563...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
11 กุมภาพันธ์ 2563...กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)
11 กุมภาพันธ์ 2563...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
12 กุมภาพันธ์ 2563...โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program)
12 กุมภาพันธ์ 2563...เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
12 กุมภาพันธ์ 2563...การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (New FMEA-VDA 1St Edition)
12 กุมภาพันธ์ 2563...ขายได้ ขายเป็น ขายตรงใจ
13 กุมภาพันธ์ 2563...การเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ หรือออกหนังสือต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..?
13 กุมภาพันธ์ 2563...การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Problem Solving & Decision Marking for Leader)
13 กุมภาพันธ์ 2563...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
14 กุมภาพันธ์ 2563...เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ
14 กุมภาพันธ์ 2563...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
15 กุมภาพันธ์ 2563...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
18 กุมภาพันธ์ 2563...Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2563...เทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเลือกคนที่ใช่ให้องค์การ
18 กุมภาพันธ์ 2563...วางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ และโรงพยาบาล”
18-19 กุมภาพันธ์ 2563...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
19 กุมภาพันธ์ 2563...Supervisor IDOL หัวหน้างานในดวงใจ
19 กุมภาพันธ์ 2563...ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ)
20 กุมภาพันธ์ 2563...Effective Presentation by PowerPoint
20 กุมภาพันธ์ 2563...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
20 กุมภาพันธ์ 2563...การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management)
21 กุมภาพันธ์ 2563...Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
21 กุมภาพันธ์ 2563...การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management)
21 กุมภาพันธ์ 2563...Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques
22 กุมภาพันธ์ 2563...ภาษาอังกฤษในการทำงาน
24 กุมภาพันธ์ 2563...ศาสตร์และศิลปะ “การสื่อสาร” สู่ความสำเร็จ “การประชุม” (Effective Meeting Towards Smart Communications)
24 กุมภาพันธ์ 2563...การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม
25 กุมภาพันธ์ 2563...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ - เลิกจ้าง - ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
26 กุมภาพันธ์ 2563...ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
27 กุมภาพันธ์ 2563...Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว...? นายจ้างต้องรับมืออย่างไร..?
27 กุมภาพันธ์ 2563...กระบวนการนำเข้า ส่งออก และพิธีการศุลกากร
28 กุมภาพันธ์ 2563...การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T (Application of Dimensional Precision Instruments for Principle of GD&T)
29 กุมภาพันธ์ 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
29 กุมภาพันธ์ 2563...จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ การทำงานเป็นทีม และครองใจ แบบ Win Win
2 มีนาคม 2563...เทคนิคการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (Disciplinary Investigation & Interrogation)
3 มีนาคม 2563...การควบคุมคุณภาพในการทำงาน (Quality Control @ Work)
3 มีนาคม 2563...เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนงานและการมอบหมายงาน article
4 มีนาคม 2563...การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า article
4 มีนาคม 2563...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร article
5 มีนาคม 2563...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
6 มีนาคม 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร article
10 มีนาคม 2563...กลยุทธ์การจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
12 มีนาคม 2563...การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
13 มีนาคม 2563...การจัดทำงบประมาณและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
19-20 มีนาคม 2563...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel)
25 มีนาคม 2563...Project Management Strategy : การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
27 มีนาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
7 เมษายน 2563...การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
22 เมษายน 2563...การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
25 เมษายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
7 พฤษภาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
15 พฤษภาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
20 พฤษภาคม 2563...สนุกกับภาษาญีปุ่น Tanoshii Nihongo
4 มิถุนายน 2563...5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน (5S and Kaizen in Office)
27 มิถุนายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
2 กรกฎาคม 2563...การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds (PDCA & 8Ds with RCA for Long-Term problem solving and prevention)
14 กรกฎาคม 2563...การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ
24 กรกฎาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
5 สิงหาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
29 สิงหาคม 2563..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
3 กันยายน 2563...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
25 กันยายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
6 ตุลาคม 2563...5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน (5S and Kaizen in Office)
31 ตุลาคม 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
5 พฤศจิกายน 2563...การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน (Effectiveness of Productivity tools selection)
27 พฤศจิกายน 2563...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
8 ธันวาคม 2563...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)Copyright © 2013 All Rights Reserved.