ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
bulletBXwCtSdvMHl
bulletwMBJkyeK
bulletFVeWZmEIyNSb
bulletlMtCaQkreDGy
bulletWfKFNirVbw
bulletYDUWtVsK
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 6 คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 26 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


25 กันยายน 2563...ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

 ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 

ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้บุคคลติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านโลกออนไลน์และสื่อต่างๆ ทำให้การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ต้องมีขั้นตอนหรือรายละเอียดมากนัก จนบางครั้งการพบปะกันแบบเผชิญหน้าในสังคมหรือการทำงานร่วมกันอาจละเลยการตระหนักถึงการแสดงมารยาทที่ดีต่อผู้อื่นซึ่งนั่นอาจจะส่งผลกระทบต่อการสร้างความประทับใจ (Good Impression) และอาจร้ายแรงถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์ (Image) ของบุคคลผู้นั้น

หลักสูตรทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพได้เล็งเห็นความสำคัญของมารยาทในการเข้าสังคมตั้งแต่ด่านแรกในการพบกับผู้อื่น เช่น การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่นโดยไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัดใจ การยื่นนามบัตร ระดับการมอง ระยะห่างในการสนทนา การพูดคุย การวางตนในที่ทำงาน เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นเรายังเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นประตูนำไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี ตลอดจนนำมาสู่การสร้างเครือข่ายได้อย่างน่าประทับใจ

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการเข้าสังคมและมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีการเข้าสังคมและมารยาทในที่ทำงานที่ดีขึ้น

2. ผู้เข้าอบรมมีภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างเครือข่ายได้ 

หัวข้อการฝึกอบรม

ประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล (Visual Personality Test), ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

Part1 Mindset

-  บุคลิกภาพภายในทั้ง 15 แบบในการเข้าสังคม (15 Charming Characteristics)

-   ปรับแนวคิดสร้างพลังงานชีวิตเชิงบวก “Positive Energy

Part 2 Etiquette

-   Social Etiquette” ฝึกปฏิบัติมารยาทในการเข้าสังคม ได้แก่ การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การยื่นรับนามบัตร ระดับการมอง การเว้นระยะห่าง การจับมือ

-   Telephone Etiquette” มารยาทการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์สำนักงาน

-    Meeting Etiquette” มารยาทในการเตรียมการประชุมและเป็นผู้ประชุมที่ดี

Part 3 Professional Posture

-   ฝึกปฏิบัติท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำ

Part4 Impressive Conversation

-    ฝึกปฏิบัติภาษาพูด ได้แก่ มารยาทในการถามคำถาม มารยาทในการแสดงความคิดเห็น และมารยาทในการทักทาย

ทำแบบทดสอบหลังเรียนและปิดการอบรม

รูปแบบการฝึก   บรรยาย 30% ฝึกปฏิบัติ 50% กิจกรรมกลุ่ม 20%

วิทยากรในการฝึกอบรม :  ดร. นทษร  สุขสารอมรกุล

ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาตรี คณบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
    - ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  กลุ่มวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยเกริก
    - ปริญญาเอก  คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การวิทยากร

    - วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ ครั้งที่ 3 แด่เจ้าหน้าที่ Information, Redemption, Tourist Information ประจำห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา

    - วิทยากร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย ในเครือ Aroma Group

    - วิทยากร หลักสูตร “แซ่บอย่างเป็นทางการ” แด่ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    - วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานแด่บุคลากรครู ประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

     - วิทยากร “Boost Your Confidence and Personality แด่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

    - วิทยากร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าพบลูกค้าแด่ตัวแทนขาย วิริยะประกันภัย

    - วิทยากร “Self-Improvement แด่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

กำหนดการ

วันที่ 25 กันยายน 2563

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 19 ก.ย.2563

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ /  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :  *
Name/Surname :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ส่วนตัว/บริษัท : ในนามส่วนตัว
บริษัท/สถานประกอบการ
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

18 มิถุนายน 2564...การวางแผนพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Individual Development Plan)
18 มิถุนายน 2564...เกิดผลกระทบจากโควิด-19 เลิกจ้างอย่างไร..? ไม่ให้ถูกฟ้อง
18 มิถุนายน 2564...การวางแผนตรวจสอบภาษีแพทย์และโรงพยาบาล
19 มิถุนายน 2564..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
21 มิถุนายน 2564...ภาษาอังกฤษในการทำงาน (Business English In Working Place)
22 มิถุนายน 2564...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
22 มิถุนายน 2564...ความเป็นเลิศทักษะการเขียนรายงานภาษาอังกฤษธุรกิจ และการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Effective Business English Writing Report& Professional English Presentation)
23 มิถุนายน 2564...เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
23 มิถุนายน 2564...การจัดทำแผนฉุกเฉิน (ฝ่ายบุคคล) อย่างมีประสิทธิภาพ
23 มิถุนายน 2564...Incoterms @ 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
23 มิถุนายน 2564...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
24 มิถุนายน 2564...กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามระบบ ISO 9001:2015
24 มิถุนายน 2564...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ - เลิกจ้าง - ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
24 มิถุนายน 2564...การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร
25 มิถุนายน 2564...การออกแบบและบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาองค์กร (Design and Manage Creative Training & Development for Organization Development)
25 มิถุนายน 2564...เทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับหัวหน้างาน
25 มิถุนายน 2564...การพัฒนาทักษะ “ผู้จัดการมือใหม่”
25 มิถุนายน 2564...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
28 มิถุนายน 2564...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
29 มิถุนายน 2564...การประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Meeting and Communication)
29 มิถุนายน 2564..เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า (Techniques for checking documents according to L/C & UCP 600)
29 มิถุนายน 2564...การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Effective Self Development & Work Process Improvement)
30 มิถุนายน 2564...GHPs & HACCP Syetem Revision 5 Requirement & Interpretation
30 มิถุนายน 2564...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (ภาษาไทย)
1-2 กรกฎาคม 2564...ISO 45001:2018 Requirement & Internal Audit
2 กรกฎาคม 2564...การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย
3 กรกฎาคม 2564...การเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ
6 กรกฎาคม 2564...ทักษะการอ่านลูกน้องและการมอบหมายงาน
7 กรกฎาคม 2564...ครบเครื่อง..เรื่อง..ISO 9001:2015 จากข้อกำหนด.. สู่แนวทางปฏิบัติจริง..ที่เห็นผล
7 กรกฎาคม 2564...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Strategic for Production Management)
7 กรกฎาคม 2564...การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ
8 กรกฎาคม 2564...การจัดทำระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS, PFOA, DMF)
8 กรกฎาคม 2564...Sales Coach for Manager
9 กรกฎาคม 2564...เทคนิคปิดการขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (Credit Life Closing Sales)
9 กรกฎาคม 2564...เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% Asean trade in goods agreement (ATIGA)
9 กรกฎาคม 2564...สุดยอดนักบัญชี “เก่งและดี”
10 กรกฎาคม 2564...การขายอย่างง่ายด้วยส่วนประสมทางการตลาด (Simple Selling with Marketing Mix)
10 กรกฎาคม 2564...การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและเทคนิคการแต่งหน้า
10 กรกฎาคม 2564..การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
12 กรกฎาคม 2564...เทคนิคหา Pain point ลูกค้าด้วยวิธี SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (Techniques for finding customer pain points using the SPIN Selling method to close the sale)
12 กรกฎาคม 2564..การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
12-13 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ ด้วย Excel)
13 กรกฎาคม 2564...การเพิ่มทักษะการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคปฏิบัติ
13 กรกฎาคม 2564...เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น (Root Cause Analysis Skill in action)
13 กรกฎาคม 2564...Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
13 กรกฎาคม 2564...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
14 กรกฎาคม 2564...จิตวิทยาการบริหารและบังคับบัญชา (Psychology for Management)
14 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า-กลยุทธ์การบริหารการติดตาม-เร่งรัดหนี้สิน
14 กรกฎาคม 2564...สูตรเด็ด สู่ความสำเร็จกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากข้อกำหนดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เห็นผล
15 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน (Data Analysis Technique for Problem Solving @Work)
15 กรกฎาคม 2564...เทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
16 กรกฎาคม 2564...เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการ (Smart Secretary Towards Administrator)
16 กรกฎาคม 2564...HR for non-HR : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
20 สิงหาคม 2564...การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนยุค 4.0 (Logistics & Supply Chain Management 4.0)
16 กันยายน 2564...การพัฒนาทักษะ "ผู้จัดการมือใหม่"Copyright © 2013 All Rights Reserved.