ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


5 กรกฎาคม 2562...เจาะประเด็น….การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

เจาะประเด็น….การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 

หลักการและเหตุผล

ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดปัญหาแรงงานขาดแคลน เนื่องจากมีอุตสาหกรรมบางประเภทคนไทยไม่ทำ ดังนั้นเพื่อเป็นการผลักดันให้ธุรกิจเดินหน้าได้ นายจ้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสรรค์หาบุคลากร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานโดยขั้นตอนของกฎหมายก็จะมีหลักให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามในกรณีนายจ้างฝ่าฝืนรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยไม่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายได้กำหนด นายจ้าง – ลูกจ้าง ก็จะมีความผิดได้รับโทษตามที่ได้บัญญัติไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย หรือกรณีมีลูกจ้างมาสมัครงานเองก็จะสามารถเข้าตรวจสอบเอกสาร หรือนำแรงงานไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

2. เพื่อให้ทราบถึงการดำรงรักษาแรงงานที่ดี ให้อยู่กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมายได้นานๆ หรือนำกฎหมายแรงงานไปใช้บังคับกับพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

3. เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ปัญหานั้นยุติลงได้

ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - หัวหน้างาน

หัวข้อในการอบรม

1. ปัญหาที่ทำให้นายจ้างต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร..?

· มีคำอธิบายจากบัญหาที่เกิด 9 ประการ

2. การเตรียมเอกสาร- ข้อมูลสถานประกอบกิจการของนายจ้าง เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องเตรียมอะไรบ้าง..?

· กรณีเป็นนิติบุคคล เอกสารของนายจ้าง- ของผู้รับมอบอำนาจ- ข้อมูลขององค์กร

3. การนำแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านระบบ MOU. เข้ามาทำงานโดยนายจ้างนำเข้ามาเอง หรือ นำเข้าผ่านบริษัทฯ นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ มีขั้นตอนของการนำเข้าอย่างไร..?

· มีขั้นตอนและรายระเอียดของการนำเข้า เช่น การติดต่อจัดหางานเขตพื้นที่ – การติดต่อบริษัทนำเข้า- การทำสัญญาจ้าง – การจ่ายค่าจ้าง – ขั้นตอนการนำเข้า – การติดต่อไปยังประเทศต้นทาง – เงื่อนไขการจ้าง - การกำหนดค่าจ้าง – ค่าสวัสดิการ - การอบรมที่ศูนย์รับแรกเข้า – การออกวีซ่า – การออกใบอนุญาตทำงาน – การจัดที่พักให้ - การตรวจร่างกาย – การแจ้งนำเข้า - การรายงานตัว - การต่อสัญญาจ้าง

4. การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาทำงานในองค์กรจ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร.?

· มีขั้นตอนและรายระเอียดของการตรวจสอบเพื่อการนำเข้า เช่น การตรวจสอบเอกสาร – บัตรประจำตัว – วีซ่า - หนังสือใบอนุญาตทำงาน –การแจ้งออก – เหตุผลที่เปลี่ยนงาน - การทำสัญญาจ้าง - การกำหนดค่าจ้าง – กำหนดค่าสวัสดีการ – การแจ้งเข้าเพื่อเปลี่ยนชื่อนายจ้าง – ค่าใช้จ่ายต่างๆ – การตรวจร่างกาย – การรายงานตัว - การต่อสัญญาจ้าง

5. บทลงโทษ - นายจ้าง - ลูกจ้าง - บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว  กรณีทำผิดกฎหมาย พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าวจะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร.?

· นายจ้าง ไม่แจ้งเข้า - ไม่แจ้งออก - ไม่ทำทะเบียนให้ตรวจ – ให้ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต - ให้ทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตให้ทำงานใบอนุญาตเป็นชื่อของผู้อื่น

· ลูกจ้าง ไม่เคยมีใบอนุญาตทำงาน – ขณะทำงานไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตน - ทำงานไม่ตรงใบอนุญาต

· บริษัทนำเข้า นำแรงงานต่างด้าวเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต - ไม่ส่งมอบงานต่อผู้ว่าจ้าง - ไม่ส่งต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง

6. ผู้ที่หลอกลวง- แอบอ้าง ผู้อื่นว่าสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างในประเทศได้หรือหาแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้างได้จะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร..?

7. ผู้ที่สนับสนุนการทำผิดกรณีหลอกลวง - แอบอ้างการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างจะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร..?

8. ค่าใช้จ่าย ในการจ้างบริษัทนำเข้า - จ่ายให้หน่วยงานภาครัฐของการนำเข้าระบบ MOU. และระบบพิสูจน์สัญชาติ

9. จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านบริษัทรับเหมา Outsource โดยมาจากระบบ MOU. หรือผ่านระบบพิสูจน์สัญชาตินายจ้างทำได้หรือไม่..?

10. ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแรงงาน  ไทย  พม่า  ลาว และกัมพูชา มีอัตราและแตกต่างกันอย่างไร..?

11. ต่างด้าว 3 สัญชาติที่ผ่านระบบ MOU และผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มีสิทธิ์ทำงานประเภทอะไรบ้าง.?

12. ต่างด้าว 3 สัญชาติ ขณะทำงานในราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงาน ตาม พ.ร.ก. อย่างไร..?

13. ต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOU ต้องการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ จะต้องมีองค์ประกอบตามกฎหมายอย่างไร..?

14. หน้าที่ของนายจ้างและหน้าที่ของลูกจ้างต่างด้าว ขณะปฏิบัติงานและอยู่ในเวลาสัญญาจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร.?

15. การนำแรงงานต่างด้าว ระดับฝีมือชำนาญการ เข้ามาทำงานกับนายจ้างอย่างถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร.?

16. บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าวมีความมั่นคง และมีบทบาทหน้าที่ต่อผู้ว่าจ้างอย่างไร..?

17. แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานกับนายจ้าง (ในภาพรวม) แรงงานชาติใด..? ทำงานถูกใจนายจ้างมากที่สุด

18. แรงงานไทย กับแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตนแตกต่างกันอย่างไร..?

19. กรณีต่างด้าวไปทำงานนอกพื้นที่ –ไปทำงานตามสาขา –ไปตามไซด์งานที่เป็นธุรกิจของนายจ้างทำได้หรือไม่ และเมื่อพบหน่อยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบ ต้องดำเนินงานอย่างไร..?

20. การจ้างแรงงานต่างด้าวขณะปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบมากที่สุด มีอะไร..?

21. นายจ้างจัดที่พักให้ต่างด้าว กรณีต่างด้าวแอบเอาญาติหรือผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองมาพักอยู่ด้วย  นายจ้าง - ต่างด้าว - ผู้อาศัย - จะมีความผิดอย่างไร..?

22. จ้างแรงงานต่างด้าวให้ - ค่าจ้าง - สวัสดิการ แตกต่างไปจากแรงงานไทยต้องปฏิบัติอย่างไร..?

23. แรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวชกต่อยกัน (เป็นกรณีร้ายแรง) นายจ้างเลิกจ้างคนเดียวทำได้หรือไม่. เพราะอะไร..?

24. นายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจฉี่พนักงานเพื่อหาสารเสพติดพบลูกจ้างต่างด้าวมีสารเสพติดในร่างกาย ต้องจัดการ อย่างไร..?

25. ต่างด้าวชุมนุมในเวลางาน เพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายโบนัสประจำปี- ผู้บริหาร- หัวหน้างาน จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายุติลง

26. การออกหนังสือเตือนการทำผิด – หนังสือเลิกจ้าง ให้พี่ไทยหรือต่างด้าวเขียนให้ดี ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือน ให้มีผลต่อการถูกเลิกจ้างและยกขึ้นต่อสู้คดีในชั้นศาลได้

27. ลูกจ้างไทย – ต่างด้าว ทำผิดวินัยในการทำงานไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือเตือน ผู้บริหาร- หัวหน้างาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?

28. ในวันหยุดนายจ้างหรือหัวหน้างานให้ต่างด้าวไปทำงานที่บ้านตนเองเพื่อต่อเติมบ้านพักโดยจ่ายค่าจ้างให้ทำได้หรือไม่เพราะอะไร..?

29. การแต่งตั้งแรงงานต่างด้าวเพื่อการสื่อสาร หรือเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆ ให้กับองค์กร

30. กรณีต่างด้าวลางานกลับภูมิลำเนาหลายวันหรือไปเยี่ยมญาตินอกพื้นที่ทำงานต้องแจ้ง ตม.หรือดำเนินการอย่างไร..?

31. การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและสิทธิต่างๆ ที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน ต่างด้าวมีสิทธิอะไรบ้าง..?

32. การกระทำอันไม่เป็นธรรมระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าว มีลักษณะของการกระทำอย่างไร..?

33. การสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของแรงงานต่างด้าวมีกรณีใดบ้าง และนายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร..?

34. กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่ที่ประกาศใช้ ปี2562 ที่เพิ่มสิทธิ - สวัสดิการ- ให้กับลูกจ้างทั่วประเทศมีอะไรบ้าง..?

35. นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างต่างด้าวที่ขัดต่อกฎหมาย (เป็นโมฆะ)  มีกรณีใดบ้าง..?

36. สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้เมื่อลูกจ้างออกจากงาน มักจะเอาไปรวมกับค่าจ้าง เพื่อเป็นฐานของค่าจ้าง- ต่อวัน- ต่อเดือน- มีสวัสดิการอะไรบ้าง..?

37. ในกรณีลูกจ้างไทยฟ้องนายจ้าง - แรงงานต่างด้าวฟ้องนายจ้าง - นายจ้างฟ้องลูกจ้าง (กรณีละเมิด) คดีเกิดขึ้นในศาลแรงงาน ผู้บริหารต้องบริหารจัดการและ ต้องเตรียมหมัดเด็ดอย่างไร..?  ถึงจะทำให้ชนะคดี

38. คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงาน ที่ผู้บริหาร – หัวหน้างานควรรู้ มีคดีอะไรบ้าง..?

· ถาม - ตอบ - แนะนำ

· ให้คำแนะนำ - ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนาหลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ        อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

·       เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี (4 สมัย)

·       เป็นผู้ประนอมคดี ในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

·       เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน

·       เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน

·       เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี

·       เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ - เลิกจ้าง - ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงาน HR.มือใหม่

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

·       วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ปี 2562

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 29 มิ.ย.2562

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่ / หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
Name/Surname :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :
แนบเอกสารการโอนเงิน :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

21 มิถุนายน 2562...การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
21 มิถุนายน 2562...ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0 (Remuneration Fixable Designing for Retain and Motivation)
21 มิถุนายน 2562...เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ฝ่าย HR ควรรู้
21 มิถุนายน 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
21 มิถุนายน 2562...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics) (หลักสูตรเร่งรัด)
22 มิถุนายน 2562...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
22 มิถุนายน 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ” (Smart Secretary Towards Administrator)
24-25 มิถุนายน 2562...Intermediate Excel for Database and Special Functions
25 มิถุนายน 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
25 มิถุนายน 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales)
26 มิถุนายน 2562...ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร
26 มิถุนายน 2562...KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
27 มิถุนายน 2562...เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
27 มิถุนายน 2562...สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จ
27 มิถุนายน 2562...การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
27-28 มิถุนายน 2562...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
28 มิถุนายน 2562...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills)
28 มิถุนายน 2562...การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management)
29 มิถุนายน 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ...การบริหารการประชุม (Smart Secretary Towards Effective Meeting Management)
29 มิถุนายน 2562...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
1 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการบริหารเวลา
2 กรกฎาคม 2562...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
3 กรกฏาคม 2562...เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
3 กรกฎาคม 2562...ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
4 กรกฎาคม 2562...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
4-5 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) article
5 กรกฎาคม 2562...สู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเขียนรายงาน” (ภาษาไทย)
5 กรกฎาคม 2562...การบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
6 กรกฎาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ” (Smart Secretary Towards Administrator)
9 กรกฏาคม 2562...เคล็ดลับการบริหารงานบุคคลตามระบบ ISO 9001:2015
9 กรกฎาคม 2562...ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge)
10 กรกฎาคม 2562...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า APQP (Advanced Product Quality Planning)
10 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
11 กรกฎาคม 2562...การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต PPAP (Production Part Approval Process)
11 กรกฎาคม 2562...SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
11 กรกฎาคม 2562...เตรียมพร้อมรับมือ ด่วนที่สุด...กรมสรรพากร กำลังวางแผนตรวจสอบภาษี “แพทย์ กับโรงพยาบาล”
12 กรกฎาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตสำนึกในการให้บริการ
12 กรกฎาคม 2562...สร้าง DCC มืออาชีพขั้นเทพอย่างไร ที่ใครๆ ก็ต้องทึ่ง
13 กรกฎาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ...การบริหารการประชุม (Smart Secretary Towards Effective Meeting Management)
19 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
19 กรกฏาคม 2562...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
19-20 กรกฎาคม 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (ฉบับเข้มข้น) (Warehousing/Inventory Management & Control for 4.0 (Intensive Edition))
20 กรกฎาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ (Smart Secretary Towards Effective Speaking English Skill)
23 กรกฎาคม 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
25 กรกฎาคม 2562...การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนด้วย 3R
25-26 กรกฎาคม 2562...Advanced Excel for Special Macro & VBA
27 กรกฎาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร (Smart Secretary Towards Document Control System)
30 กรกฎาคม 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล (เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ)
2 สิงหาคม 2562...เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
6 สิงหาคม 2562...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
7 สิงหาคม 2562...Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562
9 สิงหาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
9 สิงหาคม 2562...Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
10 สิงหาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ...การบริหารการประชุม (Smart Secretary Towards Effective Meeting Management)
16 สิงหาคม 2562...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
17 สิงหาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่มืออาชีพระบบบริหารเอกสารครบวงจร (Smart Secretary Towards Document Control System)
21 สิงหาคม 2562...การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network
23 สิงหาคม 2562...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
26 สิงหาคม 2562...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายที่ต้องขายทางโทรศัพท์)
30 สิงหาคม 2562...พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง)
31 สิงหาคม 2562...ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ (Smart Secretary Towards Effective Speaking English Skill)
4 กันยายน 2562...กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต (Strategic for Production Management)
5 กันยายน 2562...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
5 กันยายน 2562...เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ)
12 กันยายน 2562...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
14 กันยายน 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and control for 4.0)
14 กันยายน 2562...ศักยภาพเลขานุการ สู่ความมั่นใจการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษ (Smart Secretary Towards Effective Speaking English Skill)
17 กันยายน 2562...การอ่านใจสำหรับสัมภาษณ์งาน
24 กันยายน 2562...กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา (สำหรับนักขาย ที่ต้องการเพิ่มทักษะที่ปรึกษา)
27 กันยายน 2562...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
3 ตุลาคม 2562...การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตในการทำงาน (Innovation to increase productivity in your work)
14-15 ตุลา่คม 2562...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ (Enhancing Your SMART “Personal Assistant” Professional Skills)
22 ตุลาคม 2562...การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วย DOJO Training System
29 ตุลาคม 2562...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
30 ตุลาคม 2562...การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management)
31 ตุลาคม 2562....SALE FOR NON SALES ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
4 พฤศจิกายน 2562...Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
5 พฤศจิกายน 2562...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
26 พฤศจิกายน 2562...เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์ และการตีความข้อมูล (เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ)
3 ธันวาคม 2562...การลดต้นทุนในองค์กร
20 ธันวาคม 2562...การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
20 ธันวาคม 2562...สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)Copyright © 2013 All Rights Reserved.