ReadyPlanet.com
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


7 กุมภาพันธ์ 2562...การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

 

 

      การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เอกชนนายจ้างตระหนักอยู่เสมอว่าจะทำทุกวิถีทางที่จะผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า ซึ่งการผลิตสินค้าในจำนวนมากๆ ก็จะต้องอาศัยแรงงานคน เมื่อมีแรงงานคนอยู่ร่วมกันจำนวนมากๆ ก็จะเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นองค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และทราบถึงกรอบของการใช้อำนาจตามหน้าที่ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้อยู่ในระเบียบวินัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้หัวหน้างานขณะปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นที่ยอมรับต่อเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

      2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจและนำหลักการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีไปปฏิบัติจริงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการพัฒนาคนให้เหมาะสมกับการทำความดีให้กับองค์กร

      3. เพื่อให้ทราบถึงการเรียนรู้ เทคนิคการแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือการกล่าวโทษทางวินัยของพนักงานที่ปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาความชอบ หรือได้รับการกล่าวโทษเป็นหนังสือเตือนหรือถูกเลิกจ้าง

 

หัวข้ออบรม

1.      การดำรงตนของหัวหน้างานที่ดี

·       ผู้บริหาร / หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร?

·       การปฏิบัติตนให้ดีเป็นที่ยอมรับต่อองค์กร / ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

2.      การรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน

·       หัวหน้างานสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่ จะยิงคำถามให้ทราบเบื้องลึกของผู้มาสมัครงานอย่างไร?

·       หัวหน้างานจะใช้คนให้ตรงกับงาน พิจารณาจากอะไร?

·       หัวหน้างานจะกำหนดค่าจ้าง / ค่าตอบแทนในการทำงาน ให้กับพนักงานใหม่ พิจารณาจากอะไร?

·       ทำสัญญาจ้างรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน เมื่อถึงวันทำงานบอกยกเลิกสัญญา ไม่รับเข้าทำงาน ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเรียกร้องค่าเสียหาย นายจ้างจะรับผิดอย่างไร?

·       พนักงานใหม่ไม่ผ่านทดลองงาน หัวหน้างานจะบอกเลิกจ้างให้ถูกกฎหมายต้องบอกกล่าวอย่างไร?

3.      การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงานระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

·       การทำกิจกรรมภายใน     ผู้บริหารระดับจัดการควรอำนวยความสะดวกอย่างไร?

·       การทำกิจกรรมภายนอก    ผู้บริหารระดับจัดการควรส่งเสริมการทำกิจกรรมอย่างไร?

·       การทำกิจกรรม 5       หัวหน้างานระดับปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้นำในการดำเนินการอย่างไร?

·       การทำกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen)    หัวหน้างานระดับปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดีอย่างไร?

·       การประชุดกรรมการสวัสดิการ/กรรมการลูกจ้าง    ผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องมองเห็นความสำคัญอย่างไร?

4.      การพิจารณาความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

·       การประเมินผลงานประจำปี หัวหน้างานจะพิจารณาในภาพรวมอย่างไร?

·       การเลื่อนตำแหน่งงาน หัวหน้างานจะพิจารณาตามความสามารถอย่างไร?

·       การจ่ายสวัสดิการเพิ่มเป็นรายบุคคล พิจารณาตามระเบียบอย่างไร?

·       การย้ายตำแหน่งงาน ย้ายตามความจำเป็นอย่างไร?

5.      การใช้อำนาจตามหน้าที่ เมื่อมีผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิดวินัยในการทำงาน

·       หัวหน้างานออกคำสั่งด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือ จะเกิดผลดี หรือมีข้อเสียอย่างไร?

·       หัวหน้างานพบปัญหาในกระบวนการผลิต แนวทางการแก้ปัญหาที่ดี ต้องดำเนินการอย่างไร?

·       หัวหน้างานเรียกประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาทุกวันก่อนทำงาน เพื่อจ่ายงาน / รับทราบปัญหา / หาแนวทางแก้ปัญหา มีพนักงานไม่เข้าประชุม ไม่ให้ความร่วมมือเป็นอาจิณ หัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร?

·       หัวหน้างานอนุมัติการลา หรือไม่อนุมัติการลาพิจารณาจากอะไร?

·       หัวหน้างานอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกนอกหน่วยงานหรือนอกโรงงาน พิจารณาจากอะไร?

·       ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร้องทุกข์ต่อผู้บริหารระดับสูง เรื่องได้รับการปรับค่าจ้างน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น หัวหน้างานจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร?

·       มีพนักงานชุมนุมกัน เพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายเงินโนบัสตามที่ต้องการ ผู้บริหารและหัวหน้างาน จะใช้เทคนิคอย่างไร ที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยปัญหาให้ยุติลง

·       ผู้ใต้บังคับบัญชาทำความเสียหายเกิดขึ้นและออกงานไป ผู้ค้ำประกันการทำงานจะรับผิดในอัตราเท่าใด?

·       ลูกจ้างเป็นผู้จัดการ ได้ออกจากงานไปทำงานกับคู่แข็งทางการค้าของนายจ้าง และได้เปิดเผยความรับทางการค้าของนายจ้างด้วย นายจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหาย อดีตลูกจ้างจะรับผิดอย่างไร?

·       นายจ้างนำตำรวจเข้าตรวจฉี่พนักงานในโรงงาน พบสารเสพติดกับพนักงาน 2 คน นายจ้างเลิกจ้างได้หรือไม่?

·       ผู้ใต้บังคับบัญชาลาออกงานต่อหัวหน้างาน และผ่านไปถึง ผจ.บุคคล วันต่อมาขอยกเลิกการลาออกทำได้หรือไม่?

·       ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือเตือน หัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร?

·       หัวหน้างานจะกล่าวโทษเป็นหนังสือเตือน พิจารณาจากอะไร?

·       หัวหน้างานจะกล่าวโทษเป็นกรณีร้ายแรง พิจารณาจากอะไร?

6.      ปัญหาของภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร

·       หัวหน้างานลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาตามโทษานุโทษ หรือลงโทษลดขั้นตอนจะเกิดผลกระทบอย่างไร?

·       ปัญหาที่ทำให้พนักงานตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในองค์กร มาจากอะไร?

·       ปัญหาที่ทำให้พนักงานทำผิดวินัยในการทำงานบ่อยๆ มาจากอะไร?

·       เลิกจ้างลูกจ้างอย่างไร......? ไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

·       การกระทำอันไม่เป็นธรรม คือการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร?

·       การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คือการเลิกจ้างพนักงานอย่างไร?

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
ปัจจุบัน เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 
ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์ 
 · เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพ 9 ปี (4 สมัย) 
 · เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง 
 · เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน 

 · เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน 

 · เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี 

 · เป็น ผจก.ฝ่ายบุคคลบริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด 

 · เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กฎหมายแรงงาน) 

 · เป็นวิทยากรบรรยายการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

กำหนดการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  1 ก.พ.2562

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  /  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

11 ธันวาคม 2561...การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้ (HR FOR NON HR) article
12 ธันวาคม 2561...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans article
12 ธันวาคม 2561...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 article
12 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน article
12-14 December 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ article
14 ธันวาคม 2561...สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ article
14 ธันวาคม 2561...เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP) article
15 ธันวาคม 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally) article
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ : The Presenter article
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ article
17 ธันวาคม 2561...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan article
19 ธันวาคม 2561..เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล article
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
19 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
19 ธันวาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน article
20 ธันวาคม 2561...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ article
20 ธันวาคม 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ article
21 ธันวาคม 2561...ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่ article
25 ธันวาคม 2561...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills) article
25 ธันวาคม 2561...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย article
8 มกราคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า article
9 มกราคม 2562...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ article
10 มกราคม 2562...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร article
11 มกราคม 2562...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน article
14 มกราคม 2562...Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques article
15 มกราคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม article
16 มกราคม 2562...การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC (Smart Communication and Communication with DISC) article
17 มกราคม 2562...การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management) article
18 มกราคม 2562...เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview article
19 มกราคม 2562...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ article
19 มกราคม 2562...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management) article
21 มกราคม 2562...Excel Advanced for Special Functions article
22 มกราคม 2562...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ article
23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย article
23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement) article
24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ article
26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน article
29 มกราคม 2562...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย article
30 มกราคม 2562...การวัดและสร้างการผูกใจพนักงานในองค์กร : ภาคปฏิบัติ article
31 มกราคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) article
1 กุมภาพันธ์ 2562...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling) article
7 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
8 กุมภาพันธ์ 2562...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร article
8 กุมภาพันธ์ 2562...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย article
9 กุมภาพันธ์ 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ article
11 กุมภาพันธ์ 2562...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (Service People Management)
12 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales) article
15 กุมภาพันธ์ 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง article
18 กุมภาพันธ์ 2562...Effective Presentation by PowerPoint article
22 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง article
23 กุมภาพันธ์ 2562...ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก article
26 กุมภาพันธ์ 2562...ความรู้ – ข้อควรระวัง ในการทำธุรกิจ “ส่งออก-นำเข้า” เพื่อลดต้นทุน article
1 มีนาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
6 มีนาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน article
7 มีนาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ article
13 มีนาคม 2562...จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) article
19 มีนาคม 2561...เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี article