ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 9 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


21 สิงหาคม 2561...การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

 

 

      การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เอกชนนายจ้างตระหนักอยู่เสมอว่าจะทำทุกวิถีทางที่จะผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า ซึ่งการผลิตสินค้าในจำนวนมากๆ ก็จะต้องอาศัยแรงงานคน เมื่อมีแรงงานคนอยู่ร่วมกันจำนวนมากๆ ก็จะเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นองค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และทราบถึงกรอบของการใช้อำนาจตามหน้าที่ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้อยู่ในระเบียบวินัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานขณะปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เป็นที่ยอมรับต่อเพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจและนำหลักการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีไปปฏิบัติจริงต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการพัฒนาคนให้เหมาะสมกับการทำความดีให้กับองค์กร
   3.เพื่อให้ทราบถึงการเรียนรู้ เทคนิคการแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือการกล่าวโทษทางวินัยของพนักงานที่ปฏิบัติตนผิดข้อบังคับในการทำงาน ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาความชอบ หรือได้รับการกล่าวโทษเป็นหนังสือเตือนหรือถูกเลิกจ้าง

หัวข้ออบรม

1.      การดำรงตนของหัวหน้างานที่ดี

·       ผู้บริหาร / หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างไร?

·       การปฏิบัติตนให้ดีเป็นที่ยอมรับต่อองค์กร / ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องปฏิบัติตนอย่างไร?

2.      การรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน

·       หัวหน้างานสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่ จะยิงคำถามให้ทราบเบื้องลึกของผู้มาสมัครงานอย่างไร?

·       หัวหน้างานจะใช้คนให้ตรงกับงาน พิจารณาจากอะไร?

·       หัวหน้างานจะกำหนดค่าจ้าง / ค่าตอบแทนในการทำงาน ให้กับพนักงานใหม่ พิจารณาจากอะไร?

·       ทำสัญญาจ้างรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน เมื่อถึงวันทำงานบอกยกเลิกสัญญา ไม่รับเข้าทำงาน ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานเรียกร้องค่าเสียหาย นายจ้างจะรับผิดอย่างไร?

·       พนักงานใหม่ไม่ผ่านทดลองงาน หัวหน้างานจะบอกเลิกจ้างให้ถูกกฎหมายต้องบอกกล่าวอย่างไร?

3.      การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงานระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

·       การทำกิจกรรมภายใน     ผู้บริหารระดับจัดการควรอำนวยความสะดวกอย่างไร?

·       การทำกิจกรรมภายนอก    ผู้บริหารระดับจัดการควรส่งเสริมการทำกิจกรรมอย่างไร?

·       การทำกิจกรรม 5       หัวหน้างานระดับปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้นำในการดำเนินการอย่างไร?

·       การทำกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen)    หัวหน้างานระดับปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดีอย่างไร?

·       การประชุดกรรมการสวัสดิการ/กรรมการลูกจ้าง    ผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องมองเห็นความสำคัญอย่างไร?

4.      การพิจารณาความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

·       การประเมินผลงานประจำปี หัวหน้างานจะพิจารณาในภาพรวมอย่างไร?

·       การเลื่อนตำแหน่งงาน หัวหน้างานจะพิจารณาตามความสามารถอย่างไร?

·       การจ่ายสวัสดิการเพิ่มเป็นรายบุคคล พิจารณาตามระเบียบอย่างไร?

·       การย้ายตำแหน่งงาน ย้ายตามความจำเป็นอย่างไร?

5.      การใช้อำนาจตามหน้าที่ เมื่อมีผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิดวินัยในการทำงาน

·       หัวหน้างานออกคำสั่งด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือ จะเกิดผลดี หรือมีข้อเสียอย่างไร?

·       หัวหน้างานพบปัญหาในกระบวนการผลิต แนวทางการแก้ปัญหาที่ดี ต้องดำเนินการอย่างไร?

·       หัวหน้างานเรียกประชุมผู้ใต้บังคับบัญชาทุกวันก่อนทำงาน เพื่อจ่ายงาน / รับทราบปัญหา / หาแนวทางแก้ปัญหา มีพนักงานไม่เข้าประชุม ไม่ให้ความร่วมมือเป็นอาจิณ หัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร?

·       หัวหน้างานอนุมัติการลา หรือไม่อนุมัติการลาพิจารณาจากอะไร?

·       หัวหน้างานอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาออกนอกหน่วยงานหรือนอกโรงงาน พิจารณาจากอะไร?

·       ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร้องทุกข์ต่อผู้บริหารระดับสูง เรื่องได้รับการปรับค่าจ้างน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น หัวหน้างานจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร?

·       มีพนักงานชุมนุมกัน เพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายเงินโนบัสตามที่ต้องการ ผู้บริหารและหัวหน้างาน จะใช้เทคนิคอย่างไร ที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยปัญหาให้ยุติลง

·       ผู้ใต้บังคับบัญชาทำความเสียหายเกิดขึ้นและออกงานไป ผู้ค้ำประกันการทำงานจะรับผิดในอัตราเท่าใด?

·       ลูกจ้างเป็นผู้จัดการ ได้ออกจากงานไปทำงานกับคู่แข็งทางการค้าของนายจ้าง และได้เปิดเผยความรับทางการค้าของนายจ้างด้วย นายจ้างฟ้องศาลแรงงานเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหาย อดีตลูกจ้างจะรับผิดอย่างไร?

·       นายจ้างนำตำรวจเข้าตรวจฉี่พนักงานในโรงงาน พบสารเสพติดกับพนักงาน 2 คน นายจ้างเลิกจ้างได้หรือไม่?

·       ผู้ใต้บังคับบัญชาลาออกงานต่อหัวหน้างาน และผ่านไปถึง ผจ.บุคคล วันต่อมาขอยกเลิกการลาออกทำได้หรือไม่?

·       ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือเตือน หัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร?

·       หัวหน้างานจะกล่าวโทษเป็นหนังสือเตือน พิจารณาจากอะไร?

·       หัวหน้างานจะกล่าวโทษเป็นกรณีร้ายแรง พิจารณาจากอะไร?

6.      ปัญหาของภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร

·       หัวหน้างานลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาตามโทษานุโทษ หรือลงโทษลดขั้นตอนจะเกิดผลกระทบอย่างไร?

·       ปัญหาที่ทำให้พนักงานตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในองค์กร มาจากอะไร?

·       ปัญหาที่ทำให้พนักงานทำผิดวินัยในการทำงานบ่อยๆ มาจากอะไร?

·       เลิกจ้างลูกจ้างอย่างไร......? ไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

·       การกระทำอันไม่เป็นธรรม คือการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร?

·       การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม คือการเลิกจ้างพนักงานอย่างไร?

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2560
ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
   - เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จังหวัดสมุทรปราการ 2 ปี พ.ศ. 2543 2545
   - เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพ 5 ปี พ.ศ. 2547-2549 และ พ.ศ. 2554- 2557
   - เป็นผู้ไกล่เกลี่ย/ประนีประนอมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน ที่มีคดีมาสู่ศาล
   - เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานผ่านการรับรองการจดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2551 -2563
   - เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน/กฎหมายอาญา / กฎหมายประกันสังคม
   - เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรบรรยายด้านการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2557
   - เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่ บริษัท ดับบลิวเอสเอสกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2559
   - เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน 4 ปี พ.ศ. 2557-2560
 

กำหนดการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน  15 ก.ย. 2561

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  /  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

17 ตุลาคม 2561...การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management)
17 ตุลาคม 2561...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
17 ตุลาคม 2561...การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (นักขาย Gen Y)
17-19 ตุลาคม 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
18 ตุลาคม 2561...Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ
18 ตุลาคม 2561...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
19 ตุลาคม 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
19 ตุลาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
19 ตุลาคม 2561..บทบาทหัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Supervisory Roles)
19 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
22 ตุลาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
24 ตุลาคม 2561...เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
24-25 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ (Enhancing Your SMART “Personal Assistant” Professional Skills)
25 ตุลาคม 2561...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0
25 ตุลาคม 2561...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
25 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน (Goal Setting & Action Plan)
25 ตุลาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
26 ตุลาคม 2561...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
26 ตุลาคม 2561...เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ
26 ตุลาคม 2561...การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development)
26 ตุลาคม 2561...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ) (Win-Win by Smart THAI - ENGLISH Telephone Conversation as Profitable Business Tool)
29 ตุลาคม 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
29 ตุลาคม 2561...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
29 ตุลาคม 2561...เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน
30 ตุลาคม 2561..เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
30 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์การให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชา article
30 ตุลาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
30-31 ตุลาคม 2561...Basic & Advance International Material Data System : IMDS article
31 ตุลาคม 2561...ภาษาอังกฤษในงานพิธีกรและ MC For Events (English for MC)
2 พฤศจิกายน 2561...การจัดทำ KPIs เพื่อวัดความสำเร็จในงาน
2 พฤศจิกายน 2561...จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) How to…Effective HR Strategy (workshop)
7 พฤศจิกายน 2561...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
8 พฤศจิกายน 2561...การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS) article
9 พฤศจิกายน 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
10 พฤศจิกายน 2561...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
13 พฤศจิกายน 2561...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
15 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
15 พฤศจิกายน 2561...การวิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส &การปรับเงินเดือน ประจำปี 2018/19
15 พฤศจิกายน 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
15-16 พฤศจิกายน 2561...มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview
20 พฤศจิกายน 2561...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
21 พฤศจิกายน 2561...Excel Advanced for Special Functions : Part 2
23 พฤศจิกายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”
26 พฤศจิกายน 2561...Competency Based Training Roadmap
27 พฤศจิกายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
27 พฤศจิกายน 2561...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
28 พฤศจิกายน 2561...การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
30 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการตรวจนับสต็อกประจำปี
1 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
1 ธันวาคม 2561...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
4 ธันวาคม 2561...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
7 ธันวาคม 2561...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
7 ธันวาคม 2561...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management and control)
12 ธันวาคม 2561...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
12 ธันวาคม 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality development)
12 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
13 ธันวาคม 2561...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
14 ธันวาคม 2561...เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP) article
15 ธันวาคม 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally)
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ article
18 ธันวาคม 2561...ภาษาอังกฤษในการทำงาน
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan article
19 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
19 ธันวาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
20 ธันวาคม 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพCopyright © 2013 All Rights Reserved.