ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


22 สิงหาคม 2561...การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization)

 11 ตุลาคม 2556...การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization) (อยุธยา),วฤทธิ์ สายสุวรรณ,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์,สัมมนากฎหมาย

(Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization)

 

การที่องค์กรธุรกิจจะประสบความสำเร็จ ผลประกอบการดี มีกำไร พนักงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มั่นคงทั้งรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงาน ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งก็เนื่องมาจากการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความความสุข การลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยศึกษาจากตัวอย่างปัญหาข้อขัดแย้งและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีและปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านแรงงานสัมพันธ์สามารถบริหารแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. ความหมายของแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก

2. แนวคิดแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบแรงงานสัมพันธ์

4. กลยุทธ์ในการทำกิจกรรมเพื่อแรงงานสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

5. Workshop แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในองค์กร

6. กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานและการแก้ไข

7. ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ควรเข้าอบรม   เจ้าหน้าที่บุคคล ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ หัวหน้างาน ผู้บริหารองค์กร

วิธีการอบรม

l บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

l แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผ่านกรณีศึกษา

l  แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

วิทยากร  อาจารย์วฤทธิ์  สายสุวรรณ อดีตผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อัลวาอะลูมิเนียม จำกัด, บริษัท อาร์ซี จิวเวลลี่ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ซาติน เท็กซ์ไทล์ จำกัด ฯลฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงานสัมพันธ์

 

กำหนดการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิกโอนเงินก่อน  16 ส.ค.2561

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

สม