ReadyPlanet.com
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


22 มีนาคม 2561...ประเด็น…ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2560

ประเด็น…ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2560,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ความสำคัญ
      กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับเดิมหลายประการ ในปี 2560 กฎหมายแรงงานฉบับใหม่นี้ออกมาในรูปของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 หนึ่งฉบับ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2560 ส่วนอีกหนึ่งฉบับอยู่ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในส่วนของการกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้าและการจ่ายสินจ้างในการบอกกล่าวล่วงหน้า การลากิจและการจ่ายค่าจ้างในวันลากิจ การลาตรวจครรภ์ของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดแก่ลูกจ้างชายหญิงเท่าเทียมกัน การให้ลูกจ้างหยุดทำงานเมื่อนายจ้างมีความจำเป็นด้วยเหตุอันสำคัญ การเพิ่มค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อมีอายุงานครบ 20 ปี การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง การพิจารณากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ การจัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง และการกำหนดการเกษียณอายุของลูกจ้าง การรับผิดทางอาญาของนายจ้างเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายใหม่นายจ้างและผู้มีหน้าที่ด้านงาน HR ไม่ได้วางแผนแนวทางปฏิบัติและผลกระทบของกฎหมายใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้วหรือยัง การเตรียมตัวไว้ก่อนถึงแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะนำไปสู่แรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งหากนายจ้างหรือผู้มีหน้าที่ทางด้าน HR ไม่ได้เตรียมการศึกษาการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางด้านแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งต้องมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการทำการดำเนินกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานประกอบการและผู้ทำหน้าที่ทางด้าน HR ลองตอบคำถามดังต่อไปนี้ จะทราบทันทีว่าตนมีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหรือยัง

ประเด็นการบรรยาย

1. ค่าตอบแทน คืออะไร

2. กฎหมายกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนโดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างไร

3. ค่าตอบแทนกับค่าจ้างต่างกันอย่างไร

4. หากไม่ปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนที่กฎหมายใหม่กำหนด ต้องรับผิดอย่างไร

5. การเปลี่ยนตัวนายจ้าง หมายถึงอะไร

6. การเปลี่ยนตัวนายจ้างอย่างไรถึงต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และอย่างไรไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกจ้าง

7. การเปลี่ยนตัวนายจ้างที่นายจ้างไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างมีผลอย่างไรนายจ้างใหม่หรือนายจ้างเก่าต้องรับผิดชอบและนายจ้างต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่

8. บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายใหม่ ต้องบอกอย่างไร

9. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายใหม่ต้องจ่ายอย่างไร

10. บอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้อง ต้องรับผิดอย่างไร ดอกเบี้ย โทษทางอาญา

11. ลากิจธุระอันจำเป็น กฎหมายใหม่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นอย่างไร

12. ลากิจธุระอันจำเป็นลาได้กี่วัน ได้ค่าจ้างกี่วัน

13. ถ้านายจ้างดำเนินการในการลากิจไม่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

14. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์กฎหมายใหม่ให้ลาคลอดได้กี่วัน มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นหรือไม่

15. การลาตรวจครรภ์ถือเป็นการลาคลอดหรือไม่

16. ถ้าการลาตรวจครรภ์ไม่ใช่การลาคลอด จะถือเป็นการลาอะไร

17. กฎหมายใหม่ให้จ่ายค่าจ้างในวันลาคลอดเพิ่มขึ้นหรือไม่

18. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เรื่องลาคลอดต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

19. ลูกจ้างชายหญิงจะได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเท่าเทียมกันในกรณีใดและในกรณีใดที่ไม่ต้องจ่ายเท่าเทียมกั้น

20. หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างชายหญิงเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนดต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

21. กรณีนายจ้างมีเหตุจำเป็นอันสมควรต้องหยุดกิจการชั่วคราวและให้ลูกจ้างอยู่บ้านไม่ต้องมาทำงาน นายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหรือมีเงื่อนไขให้ต้องมีภาระเพิ่มขึ้นอย่างไร

22. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ กรณีมีเหตุจำเป็นอันสำคัญต้องหยุดกิจการชั่วคราวและให้ลูกจ้างอยู่บ้านนายจ้างต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

23. การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 20 ปี นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินเท่าใด ใช้อะไรเป็นฐานในการคำนวณ

24. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ในกรณีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

25. การย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้างมีเงื่อนไขใหม่ตามกฎหมายใหม่ว่าอย่างไร

26. การย้ายสถานประกอบกิจการกรณีใดต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและในกรณีใดไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

27. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการนายจ้างต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

28. การจ่ายค่าชดเชยพิเศษและค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีลูกจ้างไม่ประสงค์จะย้ายไปสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ กฎหมายใหม่กำหนดให้จ่ายเพิ่มขึ้นและกำหนดระยะเวลาในการจ่ายให้แก่ลูกจ้างภายในระยะเวลาใดหรือไม่ อย่างไร

29. หากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีย้ายสถานประกอบการแก่ลูกจ้างตามกฎหมายใหม่จะต้องรับผิดอย่างใด มีโทษทางอาญาหรือไม่

30. กฎหมายใหม่กำหนดการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ เพิ่มขึ้นอย่างไร

31. กฎหมายใหม่กำหนดเงื่อนไขการจัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างอย่างไร

32. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับอันเกี่ยวกับการทำงาน ต้องรับผิดหรือไม่ และมีโทษทางอาญาหรือไม่

33. กฎหมายใหม่กำหนดอายุเกษียณของพนักงานอย่างไร

34. เมื่อมีอายุครบเกษียณแล้ว บังคับให้นายจ้างเลิกจ้างทุกกรณีหรือไม่

35. อายุเกษียณลูกจ้างและนายจ้างจะกำหนดให้แตกต่างจากกฎหมายใหม่ได้หรือไม่

36. การลาออกเมื่อมีอายุครบเกษียณของลูกจ้างถือว่าเป็นการเกษียณอายุหรือไม่

37. นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าอะไรเมื่อเกษียณอายุ

38. ความรับผิดทางอาญาและความระงับสิ้นไปของโทษทางอาญาแก่นายจ้างมีอะไรบ้าง

วิทยากร         อาจารย์ทัศน์พงษ์  สกุลคู
ทนายความ สำนักงานสหชัชวาลย์ทนายความ         
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย  และผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย           
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด       
อนุกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์ประกันสังคม       
กรรมการบริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 
กรรมการสภาอุตสาหกรรม (กลุ่มผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้า)

 

กำหนดการ

วันที่ 22 มีนาคม 2561

ค่าลงทะเบียน+vat

3,000 + 210 = 3,210

เวลา

09.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียนหลังหัก ณ ที่จ่าย

3,210 + 90 = 3,120

 
หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  / หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

12 ธันวาคม 2561...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
12 ธันวาคม 2561...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
12 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
12-14 December 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
14 ธันวาคม 2561...สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการและเจ้านายไว้วางใจ
14 ธันวาคม 2561...เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)
15 ธันวาคม 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally)
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ : The Presenter
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
17 ธันวาคม 2561...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
19 ธันวาคม 2561..เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
19 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
19 ธันวาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
20 ธันวาคม 2561...Project Feasibility Analysis : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
20 ธันวาคม 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
21 ธันวาคม 2561...ลดค่าซ่อมบำรุงด้วยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขับรถทั่วไปและรถบรรทุกขนาดใหญ่
25 ธันวาคม 2561...การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skills) article
25 ธันวาคม 2561...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย
26 ธันวาคม 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control article
8 มกราคม 2562...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
9 มกราคม 2562...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
10 มกราคม 2562...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
11 มกราคม 2562...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
14 มกราคม 2562...Excel Advanced for PivotTable and Database Techniques article
15 มกราคม 2562...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
16 มกราคม 2562...การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC (Smart Communication and Communication with DISC)
17 มกราคม 2562...การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 7M 3E (7M 3E Change Management)
18 มกราคม 2562...เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview
19 มกราคม 2562...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
19 มกราคม 2562...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
21 มกราคม 2562...Excel Advanced for Special Functions
22 มกราคม 2562...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
23 มกราคม 2562...ขายอย่างเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย
23 มกราคม 2562...ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส (5S for Productivity Improvement)
24 มกราคม 2562...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
26 มกราคม 2562...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
29 มกราคม 2562...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
30 มกราคม 2562...การวัดและสร้างการผูกใจพนักงานในองค์กร : ภาคปฏิบัติ
31 มกราคม 2562...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
1 กุมภาพันธ์ 2562...การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
7 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
8 กุมภาพันธ์ 2562...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
8 กุมภาพันธ์ 2562...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
9 กุมภาพันธ์ 2562...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
11 กุมภาพันธ์ 2562...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (Service People Management)
12 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales)
15 กุมภาพันธ์ 2562...ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
18 กุมภาพันธ์ 2562...Effective Presentation by PowerPoint
22 กุมภาพันธ์ 2562...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
23 กุมภาพันธ์ 2562...ปลุกความคิดในการทำงานเชิงรุก
26 กุมภาพันธ์ 2562...ความรู้ – ข้อควรระวัง ในการทำธุรกิจ “ส่งออก-นำเข้า” เพื่อลดต้นทุน
1 มีนาคม 2562...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
6 มีนาคม 2562...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
7 มีนาคม 2562...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
13 มีนาคม 2562...จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)
19 มีนาคม 2561...เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี