ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


22 มีนาคม 2561...ประเด็น…ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2560

ประเด็น…ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2560,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ความสำคัญ
      กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับเดิมหลายประการ ในปี 2560 กฎหมายแรงงานฉบับใหม่นี้ออกมาในรูปของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 หนึ่งฉบับ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2560 ส่วนอีกหนึ่งฉบับอยู่ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในส่วนของการกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้าและการจ่ายสินจ้างในการบอกกล่าวล่วงหน้า การลากิจและการจ่ายค่าจ้างในวันลากิจ การลาตรวจครรภ์ของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดแก่ลูกจ้างชายหญิงเท่าเทียมกัน การให้ลูกจ้างหยุดทำงานเมื่อนายจ้างมีความจำเป็นด้วยเหตุอันสำคัญ การเพิ่มค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อมีอายุงานครบ 20 ปี การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง การพิจารณากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ การจัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง และการกำหนดการเกษียณอายุของลูกจ้าง การรับผิดทางอาญาของนายจ้างเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายใหม่นายจ้างและผู้มีหน้าที่ด้านงาน HR ไม่ได้วางแผนแนวทางปฏิบัติและผลกระทบของกฎหมายใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้วหรือยัง การเตรียมตัวไว้ก่อนถึงแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะนำไปสู่แรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งหากนายจ้างหรือผู้มีหน้าที่ทางด้าน HR ไม่ได้เตรียมการศึกษาการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางด้านแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งต้องมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการทำการดำเนินกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานประกอบการและผู้ทำหน้าที่ทางด้าน HR ลองตอบคำถามดังต่อไปนี้ จะทราบทันทีว่าตนมีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหรือยัง

ประเด็นการบรรยาย

1. ค่าตอบแทน คืออะไร

2. กฎหมายกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนโดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างไร

3. ค่าตอบแทนกับค่าจ้างต่างกันอย่างไร

4. หากไม่ปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนที่กฎหมายใหม่กำหนด ต้องรับผิดอย่างไร

5. การเปลี่ยนตัวนายจ้าง หมายถึงอะไร

6. การเปลี่ยนตัวนายจ้างอย่างไรถึงต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และอย่างไรไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกจ้าง

7. การเปลี่ยนตัวนายจ้างที่นายจ้างไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างมีผลอย่างไรนายจ้างใหม่หรือนายจ้างเก่าต้องรับผิดชอบและนายจ้างต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่

8. บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายใหม่ ต้องบอกอย่างไร

9. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายใหม่ต้องจ่ายอย่างไร

10. บอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้อง ต้องรับผิดอย่างไร ดอกเบี้ย โทษทางอาญา

11. ลากิจธุระอันจำเป็น กฎหมายใหม่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นอย่างไร

12. ลากิจธุระอันจำเป็นลาได้กี่วัน ได้ค่าจ้างกี่วัน

13. ถ้านายจ้างดำเนินการในการลากิจไม่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

14. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์กฎหมายใหม่ให้ลาคลอดได้กี่วัน มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นหรือไม่

15. การลาตรวจครรภ์ถือเป็นการลาคลอดหรือไม่

16. ถ้าการลาตรวจครรภ์ไม่ใช่การลาคลอด จะถือเป็นการลาอะไร

17. กฎหมายใหม่ให้จ่ายค่าจ้างในวันลาคลอดเพิ่มขึ้นหรือไม่

18. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เรื่องลาคลอดต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

19. ลูกจ้างชายหญิงจะได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเท่าเทียมกันในกรณีใดและในกรณีใดที่ไม่ต้องจ่ายเท่าเทียมกั้น

20. หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างชายหญิงเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนดต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

21. กรณีนายจ้างมีเหตุจำเป็นอันสมควรต้องหยุดกิจการชั่วคราวและให้ลูกจ้างอยู่บ้านไม่ต้องมาทำงาน นายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหรือมีเงื่อนไขให้ต้องมีภาระเพิ่มขึ้นอย่างไร

22. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ กรณีมีเหตุจำเป็นอันสำคัญต้องหยุดกิจการชั่วคราวและให้ลูกจ้างอยู่บ้านนายจ้างต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

23. การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 20 ปี นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินเท่าใด ใช้อะไรเป็นฐานในการคำนวณ

24. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ในกรณีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

25. การย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้างมีเงื่อนไขใหม่ตามกฎหมายใหม่ว่าอย่างไร

26. การย้ายสถานประกอบกิจการกรณีใดต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและในกรณีใดไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

27. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการนายจ้างต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

28. การจ่ายค่าชดเชยพิเศษและค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีลูกจ้างไม่ประสงค์จะย้ายไปสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ กฎหมายใหม่กำหนดให้จ่ายเพิ่มขึ้นและกำหนดระยะเวลาในการจ่ายให้แก่ลูกจ้างภายในระยะเวลาใดหรือไม่ อย่างไร

29. หากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีย้ายสถานประกอบการแก่ลูกจ้างตามกฎหมายใหม่จะต้องรับผิดอย่างใด มีโทษทางอาญาหรือไม่

30. กฎหมายใหม่กำหนดการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ เพิ่มขึ้นอย่างไร

31. กฎหมายใหม่กำหนดเงื่อนไขการจัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างอย่างไร

32. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับอันเกี่ยวกับการทำงาน ต้องรับผิดหรือไม่ และมีโทษทางอาญาหรือไม่

33. กฎหมายใหม่กำหนดอายุเกษียณของพนักงานอย่างไร

34. เมื่อมีอายุครบเกษียณแล้ว บังคับให้นายจ้างเลิกจ้างทุกกรณีหรือไม่

35. อายุเกษียณลูกจ้างและนายจ้างจะกำหนดให้แตกต่างจากกฎหมายใหม่ได้หรือไม่

36. การลาออกเมื่อมีอายุครบเกษียณของลูกจ้างถือว่าเป็นการเกษียณอายุหรือไม่

37. นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าอะไรเมื่อเกษียณอายุ

38. ความรับผิดทางอาญาและความระงับสิ้นไปของโทษทางอาญาแก่นายจ้างมีอะไรบ้าง

วิทยากร         อาจารย์ทัศน์พงษ์  สกุลคู
ทนายความ สำนักงานสหชัชวาลย์ทนายความ         
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย  และผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย           
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด       
อนุกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์ประกันสังคม       
กรรมการบริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 
กรรมการสภาอุตสาหกรรม (กลุ่มผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้า)

 

กำหนดการ

วันที่ 22 มีนาคม 2561

ค่าลงทะเบียน+vat

3,000 + 210 = 3,210

เวลา

09.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียนหลังหัก ณ ที่จ่าย

3,210 + 90 = 3,120

 
หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  / หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 มิถุนายน 2561...เจาะลึก ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
26 มิถุนายน 2561...เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานกับบริษัทฯ
26 มิถุนายน 2561...การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
27 มิถุนายน 2561...Service Beyond Expectation : บริการเหนือความคาดหมาย
28 มิถุนายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน” (Organizational Teamwork Culture Competency)
29 มิถุนายน 2561...Digital Marketing : กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล
29 มิถุนายน 2561...กลยุทธ์การบริหารและการจูงใจลูกน้อง
29 มิถุนายน 2561...PowerPoint Advanced for Effective Presentation
3 กรกฎาคม 2561...Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
4 กรกฎาคม 2561...กฎหมายแรงงาน กับ การบริหารงานบุคคล ที่มีคุณภาพต่อองค์กร
5 กรกฎาคม 2561...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
5-6 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
6 กรกฎาคม 2561...Contractual for Business การบริหาร "สัญญาเชิงธุรกิจ" : วางแผนการทำสัญญาธุรกิจโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
7 กรกฎาคม 2561...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมีประสิทธิภาพ
10 กรกฎาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology Management & Subordinate)
11 กรกฎาคม 2561...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
12 กรกฎาคม 2561...การส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศ
13 กรกฎาคม 2561...ศิลปะการบริหารคนในธุรกิจบริการ (Service People Management)
14 กรกฎาคม 2561...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
16 กรกฎาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
17 กรกฎาคม 2561...กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0 (Logistic Management 4.0)
18 กรกฎาคม 2561...Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ
18 กรกฎาคม 2561...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
18 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Effective Self Development & Work Process Improvement)
18-20 กรกฎาคม 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
19 กรกฎาคม 2561...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
19 กรกฎาคม 2561...ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
19-20 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
20-21 กรกฎาคม 2561...การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่-แบบเข้มข้น (Modern Warehousing/Stock Management & Control)
23 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
23 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
24 กรกฎาคม 2561...สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล
24 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพ เชิงปฏิบัติ 4.0
25 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development)
25 กรกฎาคม 2561...Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1
26 กรกฎาคม 2561...Competency Based Training Roadmap
26 กรกฎาคม 2561...การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (นักขาย Gen Y Sales)
31 กรกฎาคม 2561...Salesman to Business : นักขายสายพันธุ์ใหม่
31 กรกฎาคม 2561...กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ
31 กรกฎาคม 2561...การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษ
1 สิงหาคม 2561...เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่า ในกระบวนการทำงานลอจิสติกส์ (WASTES COST REDUCTION IN LOGISTICS)
1 สิงหาคม 2561...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
3 สิงหาคม 2561...Service Delight : การบริการเหนือความคาดหมาย
3 สิงหาคม 2561...English for Sales : ภาษาอังกฤษเพื่อนักขายมืออาชีพ
7 สิงหาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
7 สิงหาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
8 สิงหาคม 2561...พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเท่าทันยุค 4.0
8 สิงหาคม 2561...กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)
9 สิงหาคม 2561...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
10 สิงหาคม 2561...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
10 สิงหาคม 2561...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับนักขายที่ต้องการเพิ่มเทคนิคโทรศัพท์)
10 สิงหาคม 2561...การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
14 สิงหาคม 2561...การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กร
15 สิงหาคม 2561...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
16 สิงหาคม 2561...พลิกโฉมธุรกิจโรงงานด้วยบริการที่เป็นเลิศ (Servitization for Manufacturing)
18 สิงหาคม 2561...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
21 สิงหาคม 2561...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics) (หลักสูตรเร่งรัด)
22 สิงหาคม 2561...การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization)
22 สิงหาคม 2561...การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)
23 สิงหาคม 2561...เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
24 สิงหาคม 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
24 สิงหาคม 2561...การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
27 สิงหาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ...สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
28 สิงหาคม 2561...การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
29 สิงหาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
30 สิงหาคม 2561...การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC (Effective Action Plan by using KPI & BSC Standard)
30 สิงหาคม 2561...สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน" ภาษาอังกฤษ
31 สิงหาคม 2561...เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (สำหรับนักขายระดับต้น)
14 กันยายน 2561...กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศCopyright © 2013 All Rights Reserved.