ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


22 มีนาคม 2561...ประเด็น…ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2560

ประเด็น…ผลกระทบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2560,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ความสำคัญ
      กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับเดิมหลายประการ ในปี 2560 กฎหมายแรงงานฉบับใหม่นี้ออกมาในรูปของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 หนึ่งฉบับ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2560 ส่วนอีกหนึ่งฉบับอยู่ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในส่วนของการกำหนดในการจ่ายค่าตอบแทน การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้าและการจ่ายสินจ้างในการบอกกล่าวล่วงหน้า การลากิจและการจ่ายค่าจ้างในวันลากิจ การลาตรวจครรภ์ของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดแก่ลูกจ้างชายหญิงเท่าเทียมกัน การให้ลูกจ้างหยุดทำงานเมื่อนายจ้างมีความจำเป็นด้วยเหตุอันสำคัญ การเพิ่มค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อมีอายุงานครบ 20 ปี การย้ายสถานประกอบการของนายจ้าง การพิจารณากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ การจัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง และการกำหนดการเกษียณอายุของลูกจ้าง การรับผิดทางอาญาของนายจ้างเมื่อฝ่าฝืนกฎหมายใหม่นายจ้างและผู้มีหน้าที่ด้านงาน HR ไม่ได้วางแผนแนวทางปฏิบัติและผลกระทบของกฎหมายใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้วหรือยัง การเตรียมตัวไว้ก่อนถึงแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะนำไปสู่แรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ซึ่งหากนายจ้างหรือผู้มีหน้าที่ทางด้าน HR ไม่ได้เตรียมการศึกษาการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางด้านแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งต้องมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการทำการดำเนินกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานประกอบการและผู้ทำหน้าที่ทางด้าน HR ลองตอบคำถามดังต่อไปนี้ จะทราบทันทีว่าตนมีความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหรือยัง

ประเด็นการบรรยาย

1. ค่าตอบแทน คืออะไร

2. กฎหมายกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนโดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างไร

3. ค่าตอบแทนกับค่าจ้างต่างกันอย่างไร

4. หากไม่ปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนที่กฎหมายใหม่กำหนด ต้องรับผิดอย่างไร

5. การเปลี่ยนตัวนายจ้าง หมายถึงอะไร

6. การเปลี่ยนตัวนายจ้างอย่างไรถึงต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง และอย่างไรไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกจ้าง

7. การเปลี่ยนตัวนายจ้างที่นายจ้างไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างมีผลอย่างไรนายจ้างใหม่หรือนายจ้างเก่าต้องรับผิดชอบและนายจ้างต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่

8. บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายใหม่ ต้องบอกอย่างไร

9. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายใหม่ต้องจ่ายอย่างไร

10. บอกกล่าวล่วงหน้าหรือจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้อง ต้องรับผิดอย่างไร ดอกเบี้ย โทษทางอาญา

11. ลากิจธุระอันจำเป็น กฎหมายใหม่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นอย่างไร

12. ลากิจธุระอันจำเป็นลาได้กี่วัน ได้ค่าจ้างกี่วัน

13. ถ้านายจ้างดำเนินการในการลากิจไม่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

14. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์กฎหมายใหม่ให้ลาคลอดได้กี่วัน มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นหรือไม่

15. การลาตรวจครรภ์ถือเป็นการลาคลอดหรือไม่

16. ถ้าการลาตรวจครรภ์ไม่ใช่การลาคลอด จะถือเป็นการลาอะไร

17. กฎหมายใหม่ให้จ่ายค่าจ้างในวันลาคลอดเพิ่มขึ้นหรือไม่

18. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ เรื่องลาคลอดต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

19. ลูกจ้างชายหญิงจะได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดเท่าเทียมกันในกรณีใดและในกรณีใดที่ไม่ต้องจ่ายเท่าเทียมกั้น

20. หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างชายหญิงเท่าเทียมกันตามที่กฎหมายกำหนดต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

21. กรณีนายจ้างมีเหตุจำเป็นอันสมควรต้องหยุดกิจการชั่วคราวและให้ลูกจ้างอยู่บ้านไม่ต้องมาทำงาน นายจ้างต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหรือมีเงื่อนไขให้ต้องมีภาระเพิ่มขึ้นอย่างไร

22. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ กรณีมีเหตุจำเป็นอันสำคัญต้องหยุดกิจการชั่วคราวและให้ลูกจ้างอยู่บ้านนายจ้างต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

23. การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 20 ปี นายจ้างต้องจ่ายเป็นเงินเท่าใด ใช้อะไรเป็นฐานในการคำนวณ

24. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ในกรณีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

25. การย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้างมีเงื่อนไขใหม่ตามกฎหมายใหม่ว่าอย่างไร

26. การย้ายสถานประกอบกิจการกรณีใดต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและในกรณีใดไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

27. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบการนายจ้างต้องรับผิดอย่างไร มีโทษทางอาญาหรือไม่

28. การจ่ายค่าชดเชยพิเศษและค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีลูกจ้างไม่ประสงค์จะย้ายไปสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ กฎหมายใหม่กำหนดให้จ่ายเพิ่มขึ้นและกำหนดระยะเวลาในการจ่ายให้แก่ลูกจ้างภายในระยะเวลาใดหรือไม่ อย่างไร

29. หากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีย้ายสถานประกอบการแก่ลูกจ้างตามกฎหมายใหม่จะต้องรับผิดอย่างใด มีโทษทางอาญาหรือไม่

30. กฎหมายใหม่กำหนดการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ เพิ่มขึ้นอย่างไร

31. กฎหมายใหม่กำหนดเงื่อนไขการจัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับในการทำงานของนายจ้างอย่างไร

32. หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับอันเกี่ยวกับการทำงาน ต้องรับผิดหรือไม่ และมีโทษทางอาญาหรือไม่

33. กฎหมายใหม่กำหนดอายุเกษียณของพนักงานอย่างไร

34. เมื่อมีอายุครบเกษียณแล้ว บังคับให้นายจ้างเลิกจ้างทุกกรณีหรือไม่

35. อายุเกษียณลูกจ้างและนายจ้างจะกำหนดให้แตกต่างจากกฎหมายใหม่ได้หรือไม่

36. การลาออกเมื่อมีอายุครบเกษียณของลูกจ้างถือว่าเป็นการเกษียณอายุหรือไม่

37. นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าอะไรเมื่อเกษียณอายุ

38. ความรับผิดทางอาญาและความระงับสิ้นไปของโทษทางอาญาแก่นายจ้างมีอะไรบ้าง

วิทยากร         อาจารย์ทัศน์พงษ์  สกุลคู
ทนายความ สำนักงานสหชัชวาลย์ทนายความ         
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย  และผู้ช่วยผู้อำนวยการสภาองค์กรนายจ้างแห่งประเทศไทย           
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด       
อนุกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์ประกันสังคม       
กรรมการบริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 
กรรมการสภาอุตสาหกรรม (กลุ่มผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไฟฟ้า)

 

กำหนดการ

วันที่ 22 มีนาคม 2561

ค่าลงทะเบียน+vat

3,000 + 210 = 3,210

เวลา

09.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียนหลังหัก ณ ที่จ่าย

3,210 + 90 = 3,120

 
หมายเหตุ      ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                    - 
ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ
กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่  / หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

26 กันยายน 2561...การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง
27 กันยายน 2561...ประเด็น การบริหารงาน HR ที่ดีมีคุณภาพต่อองค์กร
27 กันยายน 2561...กลยุทธ์การเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ
27-28 กันยายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
28 กันยายน 2561...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
1 ตุลาคม 2561...เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
3 ตุลาคม 2561...เคล็ดลับ...บริหารการขายในชีวิตประจำวัน
4 ตุลาคม 2561...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม
6 ตุลาคม 2561...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
9 ตุลาคม 2561...เจาะประเด็น....การใช้เทคนิคตามอำนาจหน้าที่ของหัวหน้างาน
10-11 ตุลาคม 2561...เทคนิคการเป็นวิทยากรองค์กร : Train-the-Trainer
10-11 ตุลาคม 2561...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
11 ตุลาคม 2561...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ) (Win-Win by Smart THAI - ENGLISH Telephone Conversation as Profitable Business Tool)
12 ตุลาคม 2561...การบริหารทีมขายเพื่อความสำเร็จ
12 ตุลาคม 2561...ประเด็น นายจ้าง – ลูกจ้าง ทำผิดกฎหมายแรงงาน / ผิดข้อบังคับในการทำงาน / ผิดสัญญาจ้าง จะรับผิดอย่างไร?
12 ตุลาคม 2561...เสริมกลยุทธ์นายจ้าง การบริหาร “25 สวัสดิการ” พนักงาน (ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ) เพื่อการตัดรายจ่ายทางบัญชี/ป้องกันปัญหาแรงงาน/การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
17 ตุลาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
17 ตุลาคม 2561...การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management)
17 ตุลาคม 2561...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
17 ตุลาคม 2561...การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (นักขาย Gen Y)
17 ตุลาคม 2561...Competency Based Training Roadmap
17-19 ตุลาคม 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
18 ตุลาคม 2561...Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ
18 ตุลาคม 2561...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
18 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
19 ตุลาคม 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
19 ตุลาคม 2561..บทบาทหัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Supervisory Roles)
22 ตุลาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
24 ตุลาคม 2561...เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
24-25 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ (Enhancing Your SMART “Personal Assistant” Professional Skills) article
25 ตุลาคม 2561...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0
25 ตุลาคม 2561...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
25 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน (Goal Setting & Action Plan) article
25 ตุลาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
26 ตุลาคม 2561...เทคนิคการนำเข้าและการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
26 ตุลาคม 2561...เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพประทับใจ เชิงปฏิบัติ 4.0 (Smart Personality 4.0)
26 ตุลาคม 2561...เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ
26 ตุลาคม 2561...การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development)
26 ตุลาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
29 ตุลาคม 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
29 ตุลาคม 2561...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
29 ตุลาคม 2561...เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน
30 ตุลาคม 2561..เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
30 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์การให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชา
30-31 ตุลาคม 2561...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
31 ตุลาคม 2561...ภาษาอังกฤษในงานพิธีกรและ MC For Events (English for MC)
2 พฤศจิกายน 2561...การจัดทำ KPIs เพื่อวัดความสำเร็จในงาน
2 พฤศจิกายน 2561...จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) How to…Effective HR Strategy (workshop)
7 พฤศจิกายน 2561...การเสริมสร้างทักษะ “นักอ่าน” สู่ “นักเขียน”
8 พฤศจิกายน 2561...การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)
9 พฤศจิกายน 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
10 พฤศจิกายน 2561...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
13 พฤศจิกายน 2561...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
15 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
15 พฤศจิกายน 2561...การวิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส &การปรับเงินเดือน ประจำปี 2018/19
15 พฤศจิกายน 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
16 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview
20 พฤศจิกายน 2561...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
21 พฤศจิกายน 2561...Excel Advanced for Special Functions : Part 2
27 พฤศจิกายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
27 พฤศจิกายน 2561...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
28 พฤศจิกายน 2561...การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
30 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการตรวจนับสต็อกประจำปี
1 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง article
1 ธันวาคม 2561...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
7 ธันวาคม 2561...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management and control)
12 ธันวาคม 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality development) articleCopyright © 2013 All Rights Reserved.