ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 4 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อ.ณัฐนิชา ทองอ่วม

อ.ณัฐนิชา ทองอ่วม,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

 
อ.ณัฐนิชา ทองอ่วม


ประวัติการศึกษา
- กำลังศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
- วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน
- พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลภาคเอกชน 12 ปี
- พยาบาลอาชีวอนามัยประจำห้องพยาบาลโรงงาน (Part time ปี 2556-2559)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 4 ปี
- หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยในการทำงาน 2 ปี


ประวัติการอบรม
- การประเมินความเสี่ยงและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
- การกู้ชีพขั้นสูง Advance Cardiovascular Life Support (ACLS)
- การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (First Aid Course)
- การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน Basic Life Support (BLS)
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
- การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ JSA และ What if Analysis
- บุคลากรเฉพาะฯ การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
- Control of Substances Hazardous to health (COSHH)
- Stage 1 of Inferior Fire-Fighting Course (AFAR)
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้ปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก
- Advance Fire Fighting Course CFBT Level 1 (Compartment Fire Behavior Training Level1)
- เทคนิคและเครื่องมือด้านการยศาสตร์
- Safety Basic Assessor (SBA) : Machine Safety
- ความปลอดภัยในการทำงานและการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- การตรวจสอบ ทดสอบ และการซ่อมบำรุงปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ : Overhead Crane, Jib Crane,
Gantry Crane

- การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน สำหรับพยาบาลวิชาชีพ /พยาบาลอาชีวอนามัย
- การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ สำหรับ จป.วิชาชีพ
- สารเคมีอันตราย และระบบ GHS
- การเลือกใช้ Respirator PPE อย่างถูกวิธี
- Lean Management for Environmental and Innovation Technology
- Environmental Aspect Identification and Evaluation Training Course
- Quality Awareness ISO 9001 version 2008
- ISO/TS 16949 version 2009
- ISO 9001 version 2015
- ISO 14001 version 2015
- ISO 45001 version 2015
- Life Cycle Assessment and Carbon Foot Print + การใช้โปรแกรม SimaPro
- การใช้โปรแกรม Pathfinder สร้างแบบจำลองการอพยพหนีไฟ
- การใช้โปรแกรม Pyrosim สร้างแบบจำลองพลศาสตร์อัคคีภัย
- ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2558
- ความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแนวใหม่
- ระบบล็อคและแขวนป้าย Log Out Tag Out (LOTO)
- ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง และเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านตามมาตรฐาน
- วิทยากรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- วิทยากรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
- การประเมินความเสี่ยงและการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- Fire Safety Design
- Hazard Analysis and Investigation Accident
- Industrial Fire Protection
- Engineering Design of Safety : Electrical System, Ventilation System, Sprinkler
- Solid and Hazardous Waste Reduction (Solid Waste Management)
- ฯลฯ


ประวัติงานวิทยากรด้านความปลอดภัย และด้านการพยาบาล
- ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่และลูกจ้างประจำ ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2558
- ผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่นอยู่กับที่ (ชนิด Overhead Crane, Gantry Crane, Jib Crane) : ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
- ทบทวนผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่นอยู่กับที่ (ชนิด Overhead Crane, Gantry Crane, Jib Crane) : ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย : Chemical Storage, Handling
- การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคล (Personal Protective Equipment : PPE)
- การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน (First Aid and Basic Life Support)
- จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Awareness, Behavior Based Safety : BBS)
- การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (Hearing Conversation Program : HCP)
- ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังและอันตรายจากเสียงดัง (Hearing Loss)
- ความปลอดภัยในการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ (Hot Work)
- การบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการที่ไม่มี จป.วิชาชีพ
- การประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect)
- ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
- ความรู้ ข้อกำหนด และการนำไปใช้งานเกี่ยวกับ RoSH
- การวิเคราะห์ความเป็นอันตรายของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยเทคนิค Job Safety Analysis และ What if Analysis
งานวิทยากรพิเศษและงานพิเศษอื่นๆ
- วิทยากร หลักสูตรอบรม “เทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับ จป.วิชาชีพ” ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ.
- วิทยากรร่วม หลักสูตรอบรม “ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ สำหรับ จป. วิชาชีพ” ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ.
- วิทยากรพิเศษโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน (Thai German Highly Skilled Technical Trainer Development Program) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ.
- นักวินิจฉัยสถานประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการ "ช่วย SME"
- ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท วีอาร์เนิร์ส คอปอเรชั่น จำกัด (ปี 2558 – ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท ปัญจลักษณ์ พาสุข จำกัด (พ.ค. 2560)


ตัวอย่างบริษัท ที่เข้าไปเป็นวิทยากร / บรรยาย
วิทยากร

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ
อาจารย์ทองชัย โซ่สายใจ
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อาจารย์สืบสกุล แสงธำรง
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.