อาจารย์ทองชัย โซ่สายใจ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์ทองชัย โซ่สายใจ

อาจารย์ทองชัย  โซ่สายใจ,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

อาจารย์ทองชัย  โซ่สายใจ
วิทยากรอิสระ เน้นบรรยายด้วยบรรยากาศสนุกผ่านกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับอบรม

 

หลักสูตรที่จัดทำและรับบรรยาย
   1.  Teamwork building - การสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม
   2.  Coaching and mentoring - ระบบงานพี่เลี้ยงการสอนงานน้องใหม่
   3.  Time management - การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารเวลา
   4.  Happy GENT – ความสุขกับการทำงานระหว่าง GENT
   5.  EQ ในการทำงาน
   6.  Communication - เทคนิคในการสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
   7.  Customer Relationship Management – การเพิ่มยอดขายจากการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า
   8.  Motivate - การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
   9. จากผู้ตามสู่ผู้นำ – การทำงานที่พัฒนาจากผู้ตามสู่การเป็นหัวหน้างาน

ประวัติการศึกษา                
   พ.ศ. 2551      ปริญญาโท บธ.ม.การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   พ.ศ. 2546      ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ประวัติการทำงาน
   ก.พ. 2554 ส.ค. 2560        วิทยากร สายงานพัฒนาบุคลากร  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
   พ.ค. 2550 – ม.ค. 2554        หัวหน้าแผนกพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ
   พ.ค. 2548 – พ.ค. 2550        ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แวลูพลัส จำกัด
   พ.ค. 2546 – เม.ย. 2548       อาจารย์ประจำแผนกวิชาการตลาด โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พณิชยการ

ประวัติการเป็นวิทยากร
  หลักสูตรการพัฒนาตนเอง
   - เทคนิคการเป็นวิทยากร
   - การสร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบ (Mind Mapping)
   - การสร้างทักษะการสื่อสาร
   - เทคนิคการทำงานบริการ
   - การทำงานเป็นทีม Teamwork Building

  หลักสูตรด้านการประกันชีวิต
   - วิชามาตรฐานตามตำแหน่งงาน
   - แบบประกันและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
   - การอบรมขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

  หลักสูตรด้านการตลาด/การขาย
   - ทักษะการขายผ่านช่องทางการออกบูธ
   - ทักษะการขายผ่านช่องทางคาราวาน
   - การทำการตลาดหลังหนังโฆษณา
   - การสร้างกิจกรรมการตลาดด้วยตนเอง (Event Marketing)
   - การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
   - การขายลูกค้าเก่า
   - การวางแผนภาษี

  หลักสูตรด้านการสร้างและดูแลทีมงาน
   - การสร้างฝ่ายขายคนรุ่นใหม่
   - จิตวิทยาการเรียนรู้มนุษย์ (Emergenetics)
   - การ Motivate ทีมงานขาย

  หลักสูตรอบรมที่จัดทำ/พัฒนา
   1.   การสร้างทักษะความคิดที่เป็นระบบ (Mind Mapping)
   2.   การสร้างกิจกรรมการตลาดด้วยตนเอง
   3.   การบริการลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย
   4.   กิจกรรมออกค่าย
   5.   การทำงานที่มีสุข (อบรมพนักงานใหม่)

  บทความ E-Learning ที่จัดทำ
   1.   การทำงานเป็นทีม
   2.   ระบบงานพี่เลี้ยง
วิทยากร

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อาจารย์เชิดศักดิ์ เพาะบุญ
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อาจารย์สืบสกุล แสงธำรง
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.