อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
ReadyPlanet.com
dot dot
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
bulletวิทยากร
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท ซ.26
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletโรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.4-6
bulletโรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมฮิป ซ.เนียมอุทิศ
bulletโรงแรมเดอะ พาลาซโซ
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
bulletศูนย์ประชุม เดอะคอนเน็คชั่น
bulletโรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.20
bulletโรงแรมเอส 31 (สุขุมวิท 31)
bulletโรงแรม HOLIDAY INN BANGKOK
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร
bulletหลักสูตร Public Training


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย

 อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย,อบรมสัมมนา,เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์


อาจารย์พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิต

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

ประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 15 ปี

ได้รับเกียรติเชิญไปบรรยายในมหาวิทยาลัยและองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่ง

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท ; บริหารธุรกิจ (MBA) การจัดการอุสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- ปริญญาตรี ; วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ; ช่างกลโรงงาน, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ; ช่างกลโรงงาน, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

- มัธยมศึกษา ; โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ประสบการณ์การทำงาน

·         ผู้จัดทั่วไป, บริษัท เพอร์เฟค เอ็กเซลเล้นท์ จำกัด.

·         ผู้จัดทั่วไป, บริษัท เอบีพี อินเตอร์เทค จำกัด.

·         ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต, บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด.

·         อาจารย์พิเศษ, คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (การจัดการการผลิต,การจัดการคุณภาพ)

·         วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต, บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด. (สมบูรณ์กรุ๊ป)

·         วิศวกรการผลิต, บริษัท แอลจี ศรีไทย อินโฟคอมม์ (ประเทศไทย) จำกัด.

·         วิทยากรบรรยายพิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม)

·         วิทยากรพิเศษกลุ่มวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกลุ่มวิชาการจัดการด้านคุณภาพ, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

·         วิทยากรด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตและกิจกรรมปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต.

วุฒิบัตรและเกียรติประวัติ

·         วุฒิบัตร “Lean Manufacturing Programs, Association for Manufacturing Excellence (AME), Canada.

·         วุฒิบัตร “Kaizen and Zero defect advance programs, Interroll Engineering center, Germany.

·         วุฒิบัตร “Advanced Product Quality Planning (APQP) for ISO/TS 16949, Quality Alliance (Thailand) Co.,Ltd.

·         วุฒิบัตร “Product Planning Implementation for Automotive Industry, สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute).

·         วุฒิบัตร “The Manager” รุ่นที่ 69 , สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)

·         วุฒิบัตร “บนเส้นทางความก้าวหน้า สู่โลกทรรศน์นักบริหาร” รุ่นที่ 9 , บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด

·         วุฒิบัตร “Internal Auditor for ISO9001:2008, by SGS (Thailand) Limited.

·         วุฒิบัตร “Total Quality Management : TQM, by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute).

ความเชี่ยวชาญพิเศษในการบรรยาย

·         การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม 5ส.

·         การดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซี และ ไคเซ็น (5S. , QCC and Kaizen for Implementation)

·         การจัดการระบบจัดซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง (Purchasing and Inventory Management)

·         เครื่องมือเฉพาะ (Automotive Core Tools) ตามมาตรฐานระบบคุณภาพสากลเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์

·         การลดต้นทุนด้วยการผลิตแบบลีน (Lean manufacturing for Cost reduction)

·         ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” (Toyota Production System : TPS)

·         การจัดการองค์กรด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean manufacturing)

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบรรยายหลักสูตร

Productivity Management

·         หลักสูตร “5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน” (5s for Productivity and Implementation)

·         หลักสูตร “เทคนิคการยกระดับการตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5 ส. สาหรับคณะกรรมการ 5ส.” (Internal Audit 5s.)

·         หลักสูตร “กิจกรรมไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงานและลดการสูญเปล่า” (Kaizen  for Work Improvement)

·         หลักสูตร “เทคนิคการค้นหาและแนวทางลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7+2 ประการ” (7+2 Wastes for Cost Reduction)

·         หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น” (Visual System)

·         หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์”' (PM Analysis)

·         หลักสูตร “การการวิเคราะห์ OEE และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วยระบบ TPM” (Effective OEE step to TPM)

·         หลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ” (Industrials Engineering Techniques)

Quality Management

·         หลักสูตร “การสร้างทัศนคติและปลูกจิตสานึกที่ดีในงานด้านคุณภาพ” (Quality Awareness)

·         หลักสูตร “ต้นทุนคุณภาพ” (Cost of Quality) และเทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

·         หลักสูตร “เทคนิคจัดการกระบวนการและการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือด้านคุณภาพ 7 ชนิด” (QC 7 tools)

·         หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” (Mistake-Proofing to Poka-Yoke)

·         หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพแบบของเสียเป็นศูนย์” (Zero Quality Control - ZQC)

·         หลักสูตร “การพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” (Quality Sustainable Development)

·         หลักสูตร “เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง” (QCC for Improvement)

·         หลักสูตร “การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขงานด้านคุณภาพ” (Quality Problem Solving & Decision Making)

·         หลักสูตร “การเตรียมและจัดทำเอกสารแผนวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น (FMEA) และแผนควบคุม (Control plan)”

·         หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกำหนด ISO/IATF16949

·         หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพล่วงหน้า (APQP) และการพิสูจน์ยืนยันรับรอง (PPAP) ตามข้อกำหนด ISO/ IATF 16949

Business Management

·         หลักสูตร “การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตสำหรับหัวหน้างาน” (Production control and Cost Management)

·         หลักสูตร “กลยุทธ์และบทบาทผู้นำการบริหารกระบวนการผลิต” (Modern Production Management)

·         หลักสูตร “กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ” (Purchases Management)

·         หลักสูตร “การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” (Inventory Management)

·         หลักสูตร “การสร้างสายธารแห่งคุณค่า” (Value Stream Mapping : VSM)

·         หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนการผลิตภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ” (Strategic and Aggregate Production Planning)

·         หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี” (Just In Time : JIT
วิทยากร

อ.สมบัติ น้อยหว้า
อาจารย์จักรี อัมพรต
Tipchutha Boonthum ครูทิพจุฑา บุญธรรม
อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย
อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช
อ.สมเกียรติ ช่วยมาก
อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
อ. ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
คุณนนทพัฒน์ โพธี
อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อาจารย์พิทักษ์ บุญชม
อาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์
อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล
อ.อภิชาติ ปริยานนท์
อาจารย์เชิดศักดิ์ เพาะบุญ
ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (หนูนา)
อาจารย์รัชเดช อติกนิษฐ
อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
นางสาวณัฐกฤตา อรรควงษ์ (อาจารย์ตุ๊กตา)
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
ครูเฟิร์น วิทวัส อรุณะกสิกร
อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
อาจารย์ สัจพล ส่งสมบุญ (แซม)
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา : SUKIT TREYUTWATANA
ดร.ธงไชย แก้วสอาด THONGCHAI KAEWSA-ARD, D.B.A.
อ.อิทธินันท์ สันทัศ Aj. ITTHINAN SANTHAT
อาจารย์อัจฉรา รุ่งศรี
ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์
อ.นรีนทีทิพย์ ศรีสุเมธากุล
อ.พลกฤต โสลาพากุล
อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร
นายโรจ เทพวัลย์
อาจารย์ศักดิ์ดา ภูมิพันธุ์
อาจารย์ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อาจารย์ปิยนุช บุญประคอง
อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ
อ.นพพร โสวรรณะ
อาจารย์นภาพร เกียรติคุณ
อาจารย์ ดร.ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
อาจารย์จรีภรณ์ ถ้ำตรงกิจกุล
อ.นทษร สุขสารอมรกุล
อ.ชัยรัตน์ ทินบัว
อ.กิตติอำพล สุดประเสริฐ
คุณฉันทนา เจริญศักด์
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
อาจารย์จารึก ชื่นสมบัติ
อาจารย์วฤทธิ์ สายสุวรรณ
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย
ดร.ทนง ทองเต็ม
คุณไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
คุณเจนวิทย์ อภิชัยนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
คุณสมิต สัชฌุกรCopyright © 2013 All Rights Reserved.