ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


23 พฤษภาคม 2561...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

 21 กรกฎาคม 2560

หลักการและเหตุผล
      จากสภาวะในปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจถือว่ามีความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตสินค้าหรือภาคการบริการ รวมทั้งยังมีสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนที่มีราคาถูกมาก (คุณภาพไม่พูดถึง) ส่งออกไปขายทั่วโลก ดังนั้นการที่องค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นโดยจะต้องคำนึงถึงการผลิตค้าให้มีราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งความจำเป็นขององค์กรในสิ่งแรกๆ ที่ควรจะปฏิบัติก็คือ การพัฒนาพนักงาน (คน) ในทุกระดับ เพื่อให้มีการตอบสนองในเรื่องของต้นทุน (Cost) ที่ต้องการให้ลดลงและการผลิตที่ไม่ให้เกิดของเสียขึ้นในระบบ รวมถึงเรื่อง (Delivery) การจัดส่งสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้าทันเวลา (ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน) และในเรื่อง (Safety) ความปลอดภัยของพนักงานซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวด และเรื่อง (Morale) การสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และเรื่องของคุณภาพ (Quality) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่เกิดขึ้นในการผลิตที่จำเป็นจะต้องควบคุมอย่างเข้มงวด
      ดังนั้นการที่จะต้องให้พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ Operator สามารถปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีพนักงานในระดับหัวหน้างานเป็นควบคุมและดูแล ซึ่ง หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่จะควบคุมงาน สั่งงาน ประสานงานกับพนักงานปฏิบัติการโดยตรง และวางแผนงาน รับงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขงานที่มีปัญหา ป้องกันปัญหาของงานที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับระดับผู้จัดการต่อไป ดังนั้น หัวหน้างาน จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องระบบการทำงานในส่วนที่ตัวเองดูแลเป็นอย่างดีและจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องการควบคุมเวลา ค่าใช้จ่าย วิธีการ เครื่องจักร และที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง คนโดยการควบคุมดูแล คน จำเป็นที่หัวหน้างานต้องเรียนรู้จากการทำงาน (เคยเป็นลูกน้อง) ที่ผ่านมาและเรียนรู้เรื่องของ การเป็นผู้นำซึ่งการอบรมใน หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร จะสามารถช่วยในการเป็น หัวหน้างานที่ดีได้ และจะทำให้องค์กรนั้นมีความเจริญก้าวไกลและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างาน

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมงานและการประเมินผลของหัวหน้างาน

5. เพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญของการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการของการเป็นผู้นำและจูงใจในการทำงานของหัวหน้างาน

หัวข้อการสัมมนา

ความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน (เป็นหัวหน้างานเพื่ออะไร)

                              -  หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

                        -  ทักษะและความเข้าใจในหลักการเป็นหัวหน้างาน

                        -  กิจกรรม Workshop   

องค์ประกอบสำคัญของการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

                        -  การเป็นผู้นำและการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ

                        -  การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ของหัวหน้างาน

                        -  กิจกรรม Workshop   

วิธีการฝึกอบรม   การบรรยาย และการแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม Workshop   

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   พนักงาน หัวหน้างาน วิศวกร  และบุคคลที่สนใจ

วิทยากร    ดร.ณรงค์  อาศนสุวรรณ์   (Mr. Narong Aresanasuwan) 
      ประวัติการทำงาน
       Thai Union Frozen Products PCL. (TUF) ENGINEERING MANAGER  
       ROYAL   CERAMIC   INDUSTRY   PCL.  (RCI) MAINTENANCE ENGINEERING MANAGER
       FESTO LTD.  Industries Automation Engineering Consultant
       INTEL CARD INDUSTRICS CO., LTD    MAINTENANCE & OPERATION DEPARTMENT MANAGER
       Thai cold rolled steel sheet PCL. (TCRSS) Electrical maintenance engineer
      ประสบการณ์ร่วมในงานด้านอุตสาหกรรมประมาณ  22 ปี
      - ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น, กระเบื้องปูพื้น, อิเลคทรอนิคส์
      - ด้านอุตสาหกรรมการขายและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบลม, ด้านระบบ Maintenance
      - ด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม, ด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรม
      - ศึกษาและดูงานด้านระบบ Maintenance และการผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น ที่ประเทศ ญี่ปุ่น 2 เดือน
      - ศึกษาและดูงานด้านระบบ Maintenance และการผลิต กระเบื้องปูพื้น ที่ประเทศ อิตาลี 10 วัน
       ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ Thai Union Frozen Products PCL.
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท โรแยลเอเชียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด 
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SPM อาหารสัตว์ จำกัด 
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท ฉอยชิว จำกัด 
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SUN ARROW (Thailand) จำกัด 
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท First Canned Food (Thailand) จำกัด
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)  
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SUN KAO (Thailand) จำกัด 
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท คูซุ่นเฮงหลี เท็กซ์ไทล์ จำกัด 
       - อาจารย์สอนพิเศษของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
      - วิทยากรอบรมให้นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
      - อาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
      - วิทยากรพิเศษของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
      - วิทยากรพิเศษรับเชิญอีกหลายสถานที่ มากกว่า 100 รุ่น

       ประวัติการศึกษา
      - ปริญญาตรี B.Ind.Tech  อสบ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      - ปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับผู้บริหาร) จากสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
      - ปริญญาเอก DPA รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์              

กำหนดการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 17 พ.ค.2561

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                   - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่   l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

17 ตุลาคม 2561...การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Time Management)
17 ตุลาคม 2561...การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for Non-Finance)
17 ตุลาคม 2561...การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (นักขาย Gen Y)
17-19 ตุลาคม 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ
18 ตุลาคม 2561...Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชีพ
18 ตุลาคม 2561...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
19 ตุลาคม 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
19 ตุลาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
19 ตุลาคม 2561..บทบาทหัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Supervisory Roles)
19 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
22 ตุลาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
24 ตุลาคม 2561...เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
24-25 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” อย่างมืออาชีพ (Enhancing Your SMART “Personal Assistant” Professional Skills)
25 ตุลาคม 2561...กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลในยุค 4.0
25 ตุลาคม 2561...การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)
25 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน (Goal Setting & Action Plan)
25 ตุลาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
26 ตุลาคม 2561...เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
26 ตุลาคม 2561...เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ
26 ตุลาคม 2561...การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development)
26 ตุลาคม 2561...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ) (Win-Win by Smart THAI - ENGLISH Telephone Conversation as Profitable Business Tool)
29 ตุลาคม 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
29 ตุลาคม 2561...เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ (Secretness of Smart Organization By 4.0 Management Skills)
29 ตุลาคม 2561...เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน
30 ตุลาคม 2561..เทคนิคการบริหารงาน HR ที่กล่าวโทษ / เลิกจ้าง / ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
30 ตุลาคม 2561...กลยุทธ์การให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชา article
30 ตุลาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
30-31 ตุลาคม 2561...Basic & Advance International Material Data System : IMDS article
31 ตุลาคม 2561...ภาษาอังกฤษในงานพิธีกรและ MC For Events (English for MC)
2 พฤศจิกายน 2561...การจัดทำ KPIs เพื่อวัดความสำเร็จในงาน
2 พฤศจิกายน 2561...จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไร ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) How to…Effective HR Strategy (workshop)
7 พฤศจิกายน 2561...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
8 พฤศจิกายน 2561...การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS) article
9 พฤศจิกายน 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
10 พฤศจิกายน 2561...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
13 พฤศจิกายน 2561...การประเมินค่างานเพื่อบริหารคนบริหารงานให้เป็นเลิศ
15 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan
15 พฤศจิกายน 2561...การวิเคราะห์แนวโน้มและเทคนิคการจ่ายโบนัส &การปรับเงินเดือน ประจำปี 2018/19
15 พฤศจิกายน 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
15-16 พฤศจิกายน 2561...มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
16 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย Competency : Competency Based Interview
20 พฤศจิกายน 2561...เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
21 พฤศจิกายน 2561...Excel Advanced for Special Functions : Part 2
23 พฤศจิกายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก”
26 พฤศจิกายน 2561...Competency Based Training Roadmap
27 พฤศจิกายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อน “คุณค่าของเวลา” อย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management)
27 พฤศจิกายน 2561...Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
28 พฤศจิกายน 2561...การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI
30 พฤศจิกายน 2561...เทคนิคการตรวจนับสต็อกประจำปี
1 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจสำหรับงานขายขั้นสูง
1 ธันวาคม 2561...การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
4 ธันวาคม 2561...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
7 ธันวาคม 2561...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
7 ธันวาคม 2561...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management and control)
12 ธันวาคม 2561...การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
12 ธันวาคม 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality development)
12 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน
13 ธันวาคม 2561...เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
14 ธันวาคม 2561...เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP) article
15 ธันวาคม 2561...วิธีการเขียนอีเมล์ธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (How to write business emails in English professionally)
17 ธันวาคม 2561...เทคนิคการทำ APQP Work Book เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ article
18 ธันวาคม 2561...ภาษาอังกฤษในการทำงาน
19 ธันวาคม 2561...เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan article
19 ธันวาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
19 ธันวาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
20 ธันวาคม 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพCopyright © 2013 All Rights Reserved.