ReadyPlanet.com
dot dot
bulletหลักสูตร Public Training
bulletIn-house Training
bulletบริการจัดกิจกรรม Walk Rally
bulletวิทยากร
dot
ค้นหาหัวข้อ/หลักสูตรต่างๆ

dot
ค่าอบรมสัมมนาลดหย่อนภาษี 200%
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารสัมมนา

dot
dot
สถานที่จัดสัมมนา
dot
bulletแผนที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
bulletแผนที่โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
bulletแผนที่โรงแรมเวโรนิก้า
bulletแผนที่เดอะคอนเน็คชั่น
bulletแผนที่โรงแรม S15
bulletโรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
bulletโรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ.5
bulletโรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท ซ.23
bulletแผนที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
สมาชิกที่ Log in อยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
หนังสือวรรณศิลป์/สมิต สัชฌุกร
หนังสือข้อคิดควรคำนึง/สมิต สัชฌุกร
รับสมัครวิทยากร


บริการจัด Walk Rally, In-house Training ราคาพิเศษ
บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

รูปแบบใหม่ของการทำกิจกรรม Outing และ Training
สัมมนาวิญญูชน
วิดีโอบรรยากาศการสัมมนา ของ เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สแกนเพื่อติดต่อเคเอ็นซีทาง Line


23 พฤษภาคม 2561...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

 21 กรกฎาคม 2560

หลักการและเหตุผล
      จากสภาวะในปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจถือว่ามีความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตสินค้าหรือภาคการบริการ รวมทั้งยังมีสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนที่มีราคาถูกมาก (คุณภาพไม่พูดถึง) ส่งออกไปขายทั่วโลก ดังนั้นการที่องค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นโดยจะต้องคำนึงถึงการผลิตค้าให้มีราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุด ซึ่งความจำเป็นขององค์กรในสิ่งแรกๆ ที่ควรจะปฏิบัติก็คือ การพัฒนาพนักงาน (คน) ในทุกระดับ เพื่อให้มีการตอบสนองในเรื่องของต้นทุน (Cost) ที่ต้องการให้ลดลงและการผลิตที่ไม่ให้เกิดของเสียขึ้นในระบบ รวมถึงเรื่อง (Delivery) การจัดส่งสินค้าและบริการให้ถึงลูกค้าทันเวลา (ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน) และในเรื่อง (Safety) ความปลอดภัยของพนักงานซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวด และเรื่อง (Morale) การสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และเรื่องของคุณภาพ (Quality) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่เกิดขึ้นในการผลิตที่จำเป็นจะต้องควบคุมอย่างเข้มงวด
      ดังนั้นการที่จะต้องให้พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือ Operator สามารถปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีพนักงานในระดับหัวหน้างานเป็นควบคุมและดูแล ซึ่ง หัวหน้างาน ถือว่าเป็นผู้ที่จะควบคุมงาน สั่งงาน ประสานงานกับพนักงานปฏิบัติการโดยตรง และวางแผนงาน รับงาน วิเคราะห์งาน แก้ไขงานที่มีปัญหา ป้องกันปัญหาของงานที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับระดับผู้จัดการต่อไป ดังนั้น หัวหน้างาน จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องระบบการทำงานในส่วนที่ตัวเองดูแลเป็นอย่างดีและจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องการควบคุมเวลา ค่าใช้จ่าย วิธีการ เครื่องจักร และที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง คนโดยการควบคุมดูแล คน จำเป็นที่หัวหน้างานต้องเรียนรู้จากการทำงาน (เคยเป็นลูกน้อง) ที่ผ่านมาและเรียนรู้เรื่องของ การเป็นผู้นำซึ่งการอบรมใน หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร จะสามารถช่วยในการเป็น หัวหน้างานที่ดีได้ และจะทำให้องค์กรนั้นมีความเจริญก้าวไกลและสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ของทักษะและความเข้าใจในหลักการของการเป็นหัวหน้างาน

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของหัวหน้างาน

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมงานและการประเมินผลของหัวหน้างาน

5. เพื่อให้เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญของการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการของการเป็นผู้นำและจูงใจในการทำงานของหัวหน้างาน

หัวข้อการสัมมนา

ความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน (เป็นหัวหน้างานเพื่ออะไร)

                              -  หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

                        -  ทักษะและความเข้าใจในหลักการเป็นหัวหน้างาน

                        -  กิจกรรม Workshop   

องค์ประกอบสำคัญของการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

                        -  การเป็นผู้นำและการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ

                        -  การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ของหัวหน้างาน

                        -  กิจกรรม Workshop   

วิธีการฝึกอบรม   การบรรยาย และการแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม Workshop   

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม   พนักงาน หัวหน้างาน วิศวกร  และบุคคลที่สนใจ

วิทยากร    ดร.ณรงค์  อาศนสุวรรณ์   (Mr. Narong Aresanasuwan) 
      ประวัติการทำงาน
       Thai Union Frozen Products PCL. (TUF) ENGINEERING MANAGER  
       ROYAL   CERAMIC   INDUSTRY   PCL.  (RCI) MAINTENANCE ENGINEERING MANAGER
       FESTO LTD.  Industries Automation Engineering Consultant
       INTEL CARD INDUSTRICS CO., LTD    MAINTENANCE & OPERATION DEPARTMENT MANAGER
       Thai cold rolled steel sheet PCL. (TCRSS) Electrical maintenance engineer
      ประสบการณ์ร่วมในงานด้านอุตสาหกรรมประมาณ  22 ปี
      - ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น, กระเบื้องปูพื้น, อิเลคทรอนิคส์
      - ด้านอุตสาหกรรมการขายและติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบลม, ด้านระบบ Maintenance
      - ด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม, ด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอุตสาหกรรม
      - ศึกษาและดูงานด้านระบบ Maintenance และการผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น ที่ประเทศ ญี่ปุ่น 2 เดือน
      - ศึกษาและดูงานด้านระบบ Maintenance และการผลิต กระเบื้องปูพื้น ที่ประเทศ อิตาลี 10 วัน
       ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ Thai Union Frozen Products PCL.
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท โรแยลเอเชียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด 
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SPM อาหารสัตว์ จำกัด 
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท ฉอยชิว จำกัด 
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SUN ARROW (Thailand) จำกัด 
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท First Canned Food (Thailand) จำกัด
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)  
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท SUN KAO (Thailand) จำกัด 
      - วิทยากรอบรมพนักงานให้ บริษัท คูซุ่นเฮงหลี เท็กซ์ไทล์ จำกัด 
       - อาจารย์สอนพิเศษของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
      - วิทยากรอบรมให้นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
      - อาจารย์สอนพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
      - วิทยากรพิเศษของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
      - วิทยากรพิเศษรับเชิญอีกหลายสถานที่ มากกว่า 100 รุ่น

       ประวัติการศึกษา
      - ปริญญาตรี B.Ind.Tech  อสบ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      - ปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับผู้บริหาร) จากสถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
      - ปริญญาเอก DPA รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์              

กำหนดการ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

บุคคลทั่วไป

3,900 + 273 = 4,173

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 17 พ.ค.2561

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่านละ 3,200

3,200 + 224 = 3,424

สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่านละ 2,900

2,900 + 203 = 3,103

 หมายเหตุ     - ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
                   - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

กรุณาดาวน์โหลดหลักสูตรและใบลงทะเบียนที่นี่   l  หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน


ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ผู้เข้าสัมมนา/ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ :  *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
กรุณาระบุ : สำนักงานใหญ่
สาขา
สาขาที่ :
ที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ :
ประเภทธุรกิจ :
ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ : ไม่ต้องการ
ต้องการ
เลือกธนาคารสำหรับการโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รังสิต เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
ผู้ประสานงาน :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์ :  *
อีเมล์ :
ปัญหาที่ท่านต้องการทราบเป็นพิเศษในเรื่อง
ที่สมัคร :หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training

4, 11, 18, 24 พฤษภาคม 2561...โครงการ สุดยอดเลขานุการบริหารมือโปร (Smart Professional Executive Secretary)
24 พฤษภาคม 2561...กฎหมายแรงงาน กับการจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
24 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ : E-FILING
24 พฤษภาคม 2561...การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel) (HR Reporting For Managerial)
25 พฤษภาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร
25 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับนักขายที่ต้องการเพิ่มเทคนิคโทรศัพท์)
25 พฤษภาคม 2561...Contractual for Business การบริหาร "สัญญาเชิงธุรกิจ" : วางแผนการทำสัญญาธุรกิจโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
26 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการออกแบบและป้องกันความผิดพลาดการผลิต ด้วย Poka-Yoke
28 พฤษภาคม 2561...การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
28 พฤษภาคม 2561...การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
28 พฤษภาคม 2561...ทักษะการเขียนรายงาน (ภาษาไทย)
30 พฤษภาคม 2561...ประเด็น...แรงงานต่างด้าว จ้างอย่างไรให้ถูกกฎหมาย..?
30 พฤษภาคม 2561...เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (สำหรับนักขายระดับต้น)
30 พฤษภาคม 2561...Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1
31 พฤษภาคม 2561...Excel Advanced for Special Functions : Part 2
1 มิถุนายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อน “ค่านิยมผู้อบรม” อย่างชาญฉลาด (Core Value For Smart Trainee)
5 มิถุนายน 2561...การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Transportation Management)
5-6 มิถุนายน 2561...Basic & Advance International Material Data System : IMDS
6 มิถุนายน 2561...กลยุทธ์เพิ่มยอดขายสำหรับพนักงานใหม่
6 มิถุนายน 2561...การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management)
6-7 มิถุนายน 2561...Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC (ความเป็นเลิศ...สู่การสื่อสารอย่างมีทักษะ...ด้วยภาษาอังกฤษ)
7 มิถุนายน 2561...กรณีศึกษาข้อพิพาทแรงงานที่พบบ่อยและการใช้เทคนิคเพื่อป้องกัน / ระงับ / เจรจา / ไกล่เกลี่ย / ต่อสู้คดีให้ชนะในศาล
7-8 มิถุนายน 2561...ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ 2560
8 มิถุนายน 2561...เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย (Employment Termination)
8 มิถุนายน 2561...การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
9 มิถุนายน 2561...เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิตด้วย Poka Yoke (Zero-Defect by PokaYoke) article
13 มิถุนายน 2561...การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า
13 มิถุนายน 2561...เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Sales and Professional Technique to Increase Sales)
14 มิถุนายน 2561...ศาสตร์และศิลปะ....สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
14 มิถุนายน 2561...เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
15 มิถุนายน 2561...เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
15 มิถุนายน 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
16 มิถุนายน 2561...การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
19 มิถุนายน 2561...ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
19 มิถุนายน 2561...กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารงาน บริหารคน (ป้องกัน – เสริมสร้าง – บังคับใช้) (Integrated of discipline management)
20 มิถุนายน 2561...การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skills)
20 มิถุนายน 2561...เทคนิคการแก้ปัญหาและการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Subordinate Management Techniques Training Workshop)
21 มิถุนายน 2561...ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC (To Enhance Good Capturing Reader Skill Towards AEC)
21 มิถุนายน 2561...การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)
22 มิถุนายน 2561...พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office) article
22 มิถุนายน 2561...Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด
22 มิถุนายน 2561...Service mind ยกระดับการบริการ ให้เหนือชั้น article
22 มิถุนายน 2561...เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
22 มิถุนายน 2561...การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
22 มิถุนายน 2561...เทคนิคการบริหารเวลา
25 มิถุนายน 2561...กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (HR for Non-HR) article
25 มิถุนายน 2561...ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ)
26 มิถุนายน 2561...การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
27 มิถุนายน 2561...เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานกับบริษัทฯ
27 มิถุนายน 2561...การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ (นักขาย Gen Y Sales) article
28 มิถุนายน 2561...แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 ด้วย “ทีมงาน” (Organizational Teamwork Culture Competency) article
29 มิถุนายน 2561...Digital Marketing : กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล article
29 มิถุนายน 2561...กลยุทธ์การบริหารและการจูงใจลูกน้อง
29 มิถุนายน 2561...PowerPoint Advanced for Effective Presentation
3 กรกฎาคม 2561...Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
4 กรกฎาคม 2561...กฎหมายแรงงาน กับ การบริหารงานบุคคล ที่มีคุณภาพต่อองค์กร
5 กรกฎาคม 2561...การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน
5-6 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
10 กรกฎาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา (Psychology Management & Subordinate)
11 กรกฎาคม 2561...การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
12 กรกฎาคม 2561...การส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศ
14 กรกฎาคม 2561...ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน
16 กรกฎาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
17 กรกฎาคม 2561...กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0 (Logistic Management 4.0)
18 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาตนเองและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Effective Self Development & Work Process Improvement)
19 กรกฎาคม 2561...การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)
19-20 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
23 กรกฎาคม 2561...การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skills for Effective Management)
24 กรกฎาคม 2561...สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล
24 กรกฎาคม 2561...เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพ เชิงปฏิบัติ 4.0
25 กรกฎาคม 2561...Excel Advanced for Database & PivotTable ; Part 1
26 กรกฎาคม 2561...Competency Based Training Roadmap article
31 กรกฎาคม 2561...Salesman to Business : นักขายสายพันธุ์ใหม่
31 กรกฎาคม 2561...กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ความสำเร็จ
1 สิงหาคม 2561...เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่า ในกระบวนการทำงานลอจิสติกส์ (WASTES COST REDUCTION IN LOGISTICS)
1 สิงหาคม 2561...เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
3 สิงหาคม 2561...Service Delight : การบริการเหนือความคาดหมาย
3 สิงหาคม 2561...English for Sales : ภาษาอังกฤษเพื่อนักขายมืออาชีพ
7 สิงหาคม 2561...จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
7 สิงหาคม 2561...เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
8 สิงหาคม 2561...พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเท่าทันยุค 4.0
8 สิงหาคม 2561...กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)
9 สิงหาคม 2561...เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับนักขายที่ต้องการเพิ่มเทคนิคโทรศัพท์)
9 สิงหาคม 2561...เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
10 สิงหาคม 2561...เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
10 สิงหาคม 2561...การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
14 สิงหาคม 2561...การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาพลักษณ์องค์กร
15 สิงหาคม 2561...การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP)
18 สิงหาคม 2561...Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
21 สิงหาคม 2561...การออกเสียงพูดและฟังสำเนียงอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Pronunciation and Phonetics) (หลักสูตรเร่งรัด)
22 สิงหาคม 2561...การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization)
23 สิงหาคม 2561...เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
24 สิงหาคม 2561...การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
27 สิงหาคม 2561...ศาสตร์และศิลปะ...สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
28 สิงหาคม 2561...การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
29 สิงหาคม 2561...Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
30 สิงหาคม 2561...การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC (Effective Action Plan by using KPI & BSC Standard)
30 สิงหาคม 2561...สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน" ภาษาอังกฤษ
31 สิงหาคม 2561...เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (สำหรับนักขายระดับต้น)
14 กันยายน 2561...กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศCopyright © 2013 All Rights Reserved.